اقامه دین

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

معناشناسی

ارکان و پایه‌ها

پیروی نظری از دین

پیروی عملی از دین

ابعاد اقامه دین

نخست: اثبات نظری دین (تأسیس منظومه فکری)

بخش اول: جنبه‌های فلسفی و اعتقادی دین

 1. اقامه حق
 2. اعمال عقل
 3. اثبات اصول معرفت بشری
 4. اثبات جهانبینی فلسفی و اعتقادی اسلام (اقامه اصول دین)
 5. اثبات منابع معرفتی دین (وحی، قرآن، سنت نبوی، سنت اهل بیت)

بخش دوم: جنبه‌های روحی و عاطفی دین

بخش سوم: جنبه‌های عملی و رفتاری دین (اقامه فروع دین)

 1. اقامه نماز
 2. اقامه زکات
 3. اقامه حج
 4. اقامه روزه
 5. اقامه جهاد
 6. اقامه امر به معروف و نهی از منکر

دوم: تثبیت و حفظ دین

سوم: رشد و انتشار دین

بخش اول: گسترش شناخت دین (دین‌شناسی)

بخش دوم: گسترش محبت به دین (دین‌گرایی)

بخش سوم: گسترش عمل به دین (دین‌داری)

عوامل تأمین‌کننده

نخست: شناخت دین

دوم: محبت به دین

سوم: عمل به دین

موانع تهدیدکننده

آثار و نتایج