لقیط‌ بن ناشر جهنی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از لقیط بن ایاس جهنی)

لقیط‌ بن ناشر جهنی، از سپاهیان عمر بن سعد در کربلا بود که در روز عاشورا در قتل چند تن از خاندان امام حسین (ع) دست داشت.

مقدمه

نام پدر لقیط به اختلاف «ناشر»،[۱] «یاسر»[۲] و «ایاس»[۳] ذکر شده است.

دینوری و خوارزمی، نام قاتل محمد بن عقیل بن ابی طالب (ع) را که در شمار شهدای کربلا ذکر کرده‌اند، لقیط بن ناشر جهنی می‌دانند و می‌نویسند که محمد بن عقیل بن ابی طالب با تیر لقیط بن ناشر جهنی به شهادت رسید.[۴]

ابوالفرج اصفهانی به نقل از امام محمد باقر (ع)، قاتل محمد بن مسلم بن عقیل بن ابی‌طالب را ابو مرهم ازدی و لقیط بن ایاس جهنی ذکر کرده است.[۵] همچنین او قاتل محمد بن ابی سعید بن عقیل نواده عقیل بن ابی طالب نیز بوده است. گفته شده که لقیط بن ایاس جهنی به‌وسیله تیری که به جانبش پرتاب کرد، او را مجروح و هانی بن ثبیت حضرمی با شمشیر او را شهید کرد.[۶] در زیارت ناحیه مقدسه نیز نام قاتل محمد بن ابی سعید بن عقیل، لَقیط بن ناشر جُهَنی ذکر شده است.

سرانجام در زمان قیام مختار سر لقیط‌ بن ناشر جهنی را از تن جدا کردند.[۷]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. الاخبار الطوال، دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود، چاپ عبدالمنعم عامر، قاهره: ۱۹۶۰ میلادی. ، ص۲۵۷؛ مقتل الحسین خوارزمی، ج۲، ص۴۸.
  2. الطبقات الکبری، ابن سعد کاتب واقدی، محمد، چاپ احسان عباس، بیروت: دار صادر، ۱۴۰۵ قمری، ج۵، ص۵۱۸؛ تاریخ طبری، تاریخ الامم و الملوک، طبری، محمد بن جریر، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: ۱۳۸۲ – ۱۳۸۷ قمری / ۱۹۶۲ – ۱۹۶۷ میلادی. ، ج۵، ص۴۳۱-۴۳۲؛ الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، عزّالدین علی بن احمد بن ابی الکرم، تحقیق مکتبه التراث، بیروت: ۱۳۸۵-۱۳۸۶ قمری. ، ج۴، ص۶۶-۶۷.
  3. مقاتل الطالبیین، اصفهانی، ابوالفرج علی بن حسین، چاپ احمد صفر، قاهره: ۱۳۶۸ قمری/ ۱۹۴۱ میلادی. ، ص۹۷.
  4. الاخبار الطوال، دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود، چاپ عبدالمنعم عامر، قاهره: ۱۹۶۰ میلادی، ص۲۵۷؛ مقتل الحسین خوارزمی، خوارزمی، حسین، به کوشش الشیخ محمد السماوی، نجف: مطبعه الزهراء، ۱۳۶۷ قمری، ج۲، ص۴۸.
  5. مقاتل الطالبیین، اصفهانی، ابوالفرج علی بن حسین، چاپ احمد صفر، قاهره: ۱۳۶۸ قمری/ ۱۹۴۱ میلادی، ص۹۷؛ انصار الحسین (ع)، محمد مهدی شمس‌الدین، ترجمه سید ناصر هاشم‌زاده، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۸۷ ش، محمد مهدی شمس‌الدین، ترجمه سید ناصر هاشم‌زاده، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۸۷ شمسی. ، ص۱۵۳.
  6. برای تفصیل بیشتر ر. ک: الطبقات الکبری، ابن سعد کاتب واقدی، محمد، چاپ احسان عباس، بیروت: دار صادر، ۱۴۰۵ قمری، ج۵، ص۴۷۷؛ تاریخ طبری، تاریخ الامم و الملوک، طبری، محمد بن جریر، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: ۱۳۸۲ – ۱۳۸۷ قمری / ۱۹۶۲ – ۱۹۶۷ میلادی، ج۵، ص۴۶۹؛ مقاتل الطالبیین، اصفهانی، ابوالفرج علی بن حسین، چاپ احمد صفر، قاهره: ۱۳۶۸ قمری/ ۱۹۴۱ میلادی، ص۹۲؛ رجال طوسی، شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، به کوشش محمد صادق آل بحرالعلوم، نجف: ۱۳۸۱ قمری، ص۸۰؛ ابصار العین فی انصار الحسین (ع)، محمد مهدی شمس‌الدین، ترجمه سید ناصر هاشم‌زاده، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۸۷ شمسی، سماوی، محمد بن طاهر، تحقیق محمد جعفر طبسی، مرکز الدراسات الاسلامیه لحرس التوره، ص۹۱؛ اعیان الشیعه، امین، سید محسن، چاپ حسن امین، بیروت: ۱۴۰۳ قمری، ج۳، ص۲۹۲؛ وسیله الدارین فی انصار الحسین (ع)، محمدمهدی شمس‌الدین، ترجمه سیدناصر هاشم‌زاده، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۸۷ شمسی. ، موسوی زنجانی، بیروت: مؤسسه اعلمی، ۱۴۰۲ قمری. ، ص۲۳۲؛ تنقیح المقال فی احوال الرجال، مامقانی، شیخ عبدالله، نجف: المطبعة الحیریه، ۱۳۵۲ قمری. ، ج۲، ص۶۰؛ انصار الحسین (ع)، محمدمهدی شمس‌الدین، ترجمه سیدناصر هاشم‌زاده، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۸۷ شمسی، ص۱۵۱.
  7. محمدزاده، مرضیه، دوزخیان جاوید، ص۲۲۰-۲۲۱.