اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ج۴ (کتاب)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج۴
از مجموعهاثبات الهداة بالنصوص و المعجزات
زبانعربی
نویسندهمحمد حر‌ عاملی
موضوعنبوت، امامت و ولایت
مذهبشیعه
ناشرانتشارات مؤسسة الأعلمی للمطبوعات
محل نشربیروت، لبنان
سال نشر۱۳۸۰ ش
تعداد صفحه۴۵۱
شابک۹۷۸-۹۶۴-۴۴۰-۶۱۱-۹
شماره ملی۵۱۵۵۱۹۴

این کتاب، جلد چهارم از مجموعه پنج جلدی اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات است با زبان عربی به بیان احادیثی که دلالت بر نبوت پیامبر اکرم (ص) و ولایت ائمه (ع) می‌پردازد. این مجموعه اثر محمد حر‌ عاملی است و ‏‫انتشارات مؤسسة الاعلمی للمطبوعات انتشار آن را به عهده داشته است.

دربارهٔ کتاب

در معرفی این کتاب آمده است: «دانشنامه‌‌ای گسترده در حوزه امامت است. مؤلف که غالباً با کتاب "وسایل الشیعه" شناخته می‌‌شود، با استناد به نصوص پیامبر (ص) در مورد ائمه (ع) و نیز نص هر امام بر امام بعدی و بیان معجزات حضرات معصومین (ع) در قالب بیش از بیست هزار روایت از ۴۳۹ منبع شیعه و اهل سنت با انگیزه اثبات نبوت پیامبر (ص) و امامت ائمه (ع) و رد نظر کسانی که روایات متواتر را در این زمینه نمی‌ پذیرند، به دفاع از عقاید ناب شیعه و پاسداشت میراث مکتوب آن اهتمام ورزیده است».[۱]

فهرست کتاب

 • الباب الثانی عشر النصوص علی إمامة أبی محمد الحسن بن علی بن أبی طالب مضافا إلی ما تقدم منها
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الفصل الثامن‌
 • الفصل التاسع‌
 • الفصل العاشر
 • الفصل الحادی عشر
 • الفصل الثانی عشر
 • الفصل الثالث عشر
 • الفصل الرابع عشر
 • الفصل الخامس عشر
 • الفصل السادس عشر
 • الفصل السابع عشر
 • الفصل الثامن عشر
 • الفصل التاسع عشر
 • الفصل العشرون‌
 • الفصل الحادی و العشرون‌
 • الفصل الثانی و العشرون‌
 • الفصل الثالث و العشرون‌
 • الباب الثالث عشر معجزات أبی محمد الحسن بن علی بن أبی طالب (ع)
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الفصل الثامن‌
 • الفصل التاسع‌
 • الفصل العاشر
 • الفصل الحادی عشر
 • الفصل الثانی عشر
 • الفصل الثالث عشر
 • الفصل الرابع عشر
 • الفصل الخامس عشر
 • الفصل السادس عشر
 • الفصل السابع عشر
 • الباب الرابع عشر النصوص علی إمامة أبی عبد الله الحسین بن علی (ع) مضافا إلی ما تقدم منها
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الباب الخامس عشر معجزات أبی عبد الله الحسین بن علی بن أبی طالب (ع)
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الفصل الثامن‌
 • الفصل التاسع‌
 • الفصل العاشر
 • الفصل الحادی عشر
 • الفصل الثانی عشر
 • الفصل الثالث عشر
 • الفصل الرابع عشر
 • الفصل الخامس عشر
 • الفصل السادس عشر
 • الفصل السابع عشر
 • الفصل الثامن عشر
 • الفصل التاسع عشر
 • الفصل العشرون‌
 • الفصل الحادی و العشرون‌
 • الفصل الثانی و العشرون‌
 • الباب السادس عشر النصوص علی إمامة علی بن الحسین مضافا إلی ما تقدم منها
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • تکملة لهذا الباب السادس عشر
 • الباب السابع عشر معجزات علی بن الحسین ‌
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الفصل الثامن‌
 • الفصل التاسع‌
 • الفصل العاشر
 • الفصل الحادی عشر
 • الفصل الثانی عشر
 • الفصل الثالث عشر
 • الفصل الرابع عشر
 • الفصل الخامس عشر
 • الفصل السادس عشر
 • الفصل السابع عشر
 • الفصل الثامن عشر
 • الفصل التاسع عشر
 • الفصل العشرون‌
 • الفصل الحادی و العشرون‌
 • الفصل الثانی و العشرون‌
 • الفصل الثالث و العشرون‌
 • الفصل الرابع و العشرون‌
 • الفصل الخامس و العشرون‌
 • تکملة لهذا الباب‌
 • الباب الثامن عشر النصوص علی إمامة أبی جعفر محمد بن علی الباقر مضافا إلی ما تقدم منها
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • تکملة لهذا الباب‌
 • الباب التاسع عشر معجزات أبی جعفر محمد بن علی الباقر ‌
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الفصل الثامن‌
 • الفصل التاسع‌
 • الفصل العاشر
 • الفصل الحادی عشر
 • الفصل الثانی عشر
 • الفصل الثالث عشر
 • الفصل الرابع عشر
 • الفصل الخامس عشر
 • الفصل السادس عشر
 • الفصل السابع عشر
 • الفصل الثامن عشر
 • الفصل التاسع عشر
 • الفصل العشرون‌
 • الفصل الحادی و العشرون‌
 • الفصل الثانی و العشرون‌
 • الفصل الثالث و العشرون‌
 • الفصل الرابع و العشرون‌
 • الفصل الخامس و العشرون‌
 • تکملة لهذا الباب‌
 • الباب العشرون النصوص علی أبی عبد الله جعفر بن محمد الصادق مضافا إلی ما تقدم منها
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الفصل الثامن‌
 • الباب الحادی و العشرون معجزات أبی عبد الله جعفر بن محمد الصادق ‌
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الفصل الثامن‌
 • الفصل التاسع‌
 • الفصل العاشر
 • الفصل الحادی عشر
 • الفصل الثانی عشر
 • الفصل الثالث عشر
 • الفصل الرابع عشر
 • الفصل الخامس عشر
 • الفصل السادس عشر
 • الفصل السابع عشر
 • الفصل الثامن عشر
 • الفصل التاسع عشر
 • الفصل العشرون‌
 • الفصل الحادی و العشرون‌
 • الفصل الثانی و العشرون‌
 • الفصل الثالث و العشرون‌
 • الفصل الرابع و العشرون‌
 • الفصل الخامس و العشرون‌
 • الفصل السادس و العشرون‌
 • الفصل السابع و العشرون‌
 • الفصل الثامن و العشرون‌
 • الفصل التاسع و العشرون‌
 • الفصل الثلاثون‌
 • الفصل الحادی و الثلاثون‌
 • الفصل الثانی و الثلاثون‌
 • الفصل الثالث و الثلاثون‌
 • الفصل الرابع و الثلاثون‌
 • الفصل الخامس و الثلاثون‌
 • الفصل السادس و الثلاثون‌
 • الفصل السابع و الثلاثون‌
 • الفصل الثامن و الثلاثون‌
 • الفصل التاسع و الثلاثون‌
 • الفصل الأربعون‌
 • تکملة لهذا الباب‌
 • الباب الثانی و العشرون النصوص علی إمامة أبی الحسن موسی بن جعفر الکاظم مضافا إلی ما تقدم منها
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الفصل الثامن‌
 • الفصل التاسع‌
 • الفصل العاشر
 • الفصل الحادی عشر
 • الفصل الثانی عشر
 • الفصل الثالث عشر
 • الفصل الرابع عشر
 • الفصل الخامس عشر
 • الفصل السادس عشر
 • الباب الثالث و العشرون معجزات أبی الحسن موسی بن جعفر الکاظم ‌
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الفصل الثامن‌
 • الفصل التاسع‌
 • الفصل العاشر
 • الفصل الحادی عشر
 • الفصل الثانی عشر
 • الفصل الثالث عشر
 • الفصل الرابع عشر
 • الفصل الخامس عشر
 • الفصل السادس عشر
 • الفصل السابع عشر
 • الفصل الثامن عشر
 • الفصل التاسع عشر
 • الفصل العشرون‌
 • الفصل الحادی و العشرون‌
 • الفصل الثانی و العشرون‌
 • الفصل الثالث و العشرون‌
 • الفصل الرابع و العشرون‌
 • تکملة لهذا الباب‌
 • الباب الرابع و العشرون النصوص علی إمامة أبی الحسن علی بن موسی الرضا مضافا إلی ما تقدم منها
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الفصل الثامن‌
 • الفصل التاسع‌
 • الفصل العاشر
 • الفصل الحادی عشر
 • الفصل الثانی عشر
 • تکملة لهذا الباب‌
 • الباب الخامس و العشرون معجزات أبی الحسن علی بن موسی الرضا ‌
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الفصل الثامن‌
 • الفصل التاسع‌
 • الفصل العاشر
 • الفصل الحادی عشر
 • الفصل الثانی عشر
 • الفصل الثالث عشر
 • الفصل الرابع عشر
 • الفصل الخامس عشر
 • الفصل السادس عشر
 • الفصل السابع عشر
 • تکملة لهذا الباب‌
 • الباب السادس و العشرون النصوص علی أبی جعفر محمد بن علی الجواد مضافا إلی ما تقدم منها
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الفصل الثامن‌
 • تکملة لهذا الباب‌
 • الباب السابع و العشرون معجزات أبی جعفر محمد بن علی الجواد ‌
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الفصل الثامن‌
 • الفصل التاسع‌
 • الفصل العاشر
 • الفصل الحادی عشر
 • الفصل الثانی عشر
 • الفصل الثالث عشر
 • الفصل الرابع عشر
 • الفصل الخامس عشر
 • الفصل السادس عشر
 • الفصل السابع عشر
 • الفصل الثامن عشر
 • تکملة لهذا الباب‌
 • الباب الثامن و العشرون النصوص علی إمامة أبی الحسن علی بن محمد الهادی مضافا إلی ما مر منها
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • تکملة لهذا الباب‌
 • الباب التاسع و العشرون معجزات أبی الحسن علی بن محمد الهادی ‌
 • الفصل الأول‌
 • الفصل الثانی‌
 • الفصل الثالث‌
 • الفصل الرابع‌
 • الفصل الخامس‌
 • الفصل السادس‌
 • الفصل السابع‌
 • الفصل الثامن‌
 • الفصل التاسع‌
 • الفصل العاشر
 • الفصل الحادی عشر
 • الفصل الثانی عشر
 • الفصل الثالث عشر
 • الفصل الرابع عشر
 • الفصل الخامس عشر
 • الفصل السادس عشر
 • الفصل السابع عشر
 • الفصل الثامن عشر
 • تکملة لهذا الباب‌
 • الفهرس‌

دربارهٔ پدیدآورنده

محمد بن حسن حر عاملی
علامه محدّث محمد بن حسن بن علی بن محمد بن حسین مشهور به شیخ حر عاملی (متولد ۱۰۳۵ ق، لبنان؛ متوفی ۱۱۰۴ ق، مشهد)، تحصیلات علمی و دینی خود را نزد اساتیدی همچون: سید هاشم بحرانی، ملا محمد محسن فیض کاشانی، مولی محمد طاهر قمی و علامه مجلسی به اتمام رساند. قاضی القضاة و شیخ الإسلام خراسان در دوره صفوی و تألیف کتب دینی به ویژه در زمینه حدیث اهل بیت (ع) از جمله فعالیت‌های وی است. «الفوائد الطوسیة»، «بدایة الهدایة»، «وسائل الشیعه»، «امل الآمل فی علماء جبل عامل»، «الفصول المهمة فی أصول الأئمة»، «الجواهر السنیة»، «الصحیفة الثانیة»، «إثبات الهداة»، «الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة»، «جهاد النفس» و «التنبیه بالمعلوم‌ من البرهان» برخی از این آثار است.[۲]

کتاب‌های وابسته

پانویس

دریافت متن