انجیل و بشارت موعود

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
پرش به ناوبری پرش به جستجو

متن این جستار آزمایشی است، امید می رود در آینده نه چندان دور آماده شود.

این مدخل مرتبط با مباحث پیرامون امام مهدی(ع) است. "امام مهدی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل امام مهدی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

 • براساس بشارات فراوانی که در کتاب انجیل آمده است، حضرت مسیح (ع) به دنبال قیام حضرت قائم (ع) در فلسطین آشکار خواهد شد و به یاری آن حضرت خواهد شتافت و پشت سر حضرتش نماز خواهد گزارد، تا یهودیان و مسیحیان و پیروان وی تکلیف خویش را بدانند و به اسلام بگروند و حامی حضرت مهدی (ع) گردند. از این‌رو، در آخرین روزهای زندگی- و شاید در طول دوران حیات-به یاران و شاگردان خود، توصیه‌ها و سفارش‌های بسیاری درباره بازگشت خود به زمین نموده و آنان را در انتظار گذارده و امر به بیداری و آمادگی فرموده است. ما برای نمونه متن برخی از آن بشارات را که در انجیل آمده است می‌آوریم:
 • انجیل متی: "... عیسی در جواب ایشان گفت: زنهار کسی شما را گمراه نکند. ز آن‌رو که بسا به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. و جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را خواهید شنید. زنهار مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این‌همه لازم است لکن انتها هنوز نیست، زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی تفاوت خواهند نمود و قحطی‌ها و وباها و زلزله‌ها در جای‌ها پدید آید... و فورا پس از مصیبت آن ایام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فروریزند، و قوّت‌های افلاک متزلزل گردد. ان‌گاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد، و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه‌زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان باقوّت و جلال عظیم آید..."[۱].
 • انجیل مَرقُس: "... از آن روز و ساعت، غیر از پدر، هیچ‌کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس برحذر و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمی‌دانید که آن وقت کی می‌شود. مثل کسی که عازم سفر شده خانه خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده، هریکی را به شغلی خاصّ‌ مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند. پس بیدار باشید! زیرا نمی‌دانید که در چه وقت صاحب‌خانه می‌آید. در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح. مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد. اما آن‌چه به شما می‌گویم به همه می‌گویم، بیدار باشید"[۲].
 • انجیل لوقا: "کمرهای خود را بسته، چراغ‌های خود را افروخته بدارید. و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می‌کشند، که چه وقت از عروسی مراجعت کند، تا هروقت آید و در را بکوبد، بی‌درنگ برای او باز کنند. پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی‌برید پسر انسان می‌آید"[۳].
 • انجیل یُوحَنّا: "و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند، زیرا که پسر انسان است و از این تعجّب مکنید، زیرا ساعتی می‌آید که در آن جمیع کسانی که در قبور می‌باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد، هرکه اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات، و هرکه اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری"[۴].
 • مکاشفه یوحنّا: "و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد. زنی که آفتاب را دربر دارد و ماه زیر پای‌هایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است. و آبستن بوده، از درد زه و عذاب زاییدن فریاد برمی‌آورد. و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ آتش‌گون که او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر، و دمش ثلث ستارگان آسمان را کشیده آن‌ها را بر زمین ریخت و اژدها پیش آن زن-که می‌زایید-بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. پس پسر نرینه را زایید که همه امّت‌های زمین را به عصای آهنین حکم‌رانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد..." [۵]. با اندکی تأمل در آیات مذکور این نتیجه به دست می‌آید که شخص مورد بشارت در مکاشفه یاد شده، بزرگ‌ترین مولود جهان انسانیت،حضرت مهدی (ع) است که در زمان نامعلومی از پشت پرده غیبت با شمشیر ظاهر شده و با عصای آهنین بر بشریت حکومت می‌کند[۶].
 • رساله پولس به رومیان: پولس، رساله‌های متعددی داشته است، که در رساله‌اش به رومیان می‌نویسد: "زیرا یقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد، هیچ است... و آن‌که برای حکمرانی امّت‌ها مبعوث شود، امید امّت‌ها بر وی خواهد بود"[۷].
 • کتاب اعمال رسولان: "و چون دین را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در ربود. و چون به سوی آسمان چشم دوخته می‌بودند، هنگامی که او می‌رفت ناگاه دو مرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده، گفتند: ای مردان جلیل! چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد، به همین‌طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید"[۸][۹].

پرسش‌های وابسته

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

Icon4.png با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

 1. کتاب مقدس، انجیل متی، ص ۴۱، باب ۲۴.
 2. کتاب مقدس، انجیل مرقس، ص ۷۷، باب ۱۳.
 3. کتاب مقدس، انجیل لوقا، ص ۱۱۶، باب ۱۲.
 4. کتاب مقدس، انجیل یوحنّا، ص ۱۵۲، باب ۵.
 5. کتاب مقدس، مکاشفه یوحنّا، ص ۴۰۸، باب ۱۲.
 6. بشارت عهدین، ص ۲۶۵-۲۶۷.
 7. رساله پولس رسول به رومیان، ص ۲۵۲ و ۲۶۱، باب ۸ و ۱۵.
 8. کتاب مقدس، اعمال رسولان، ص ۱۸۷، باب ۱.
 9. تونه‌ای، مجتبی، موعودنامه، ص۱۳۳.