عقد

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

عَقد: گِره، بستن، قرارداد، عهد و پیمان. به قراردادی که بین دو نفر بسته می‌‌شود و متعهد می‌شوند طبق آن عمل کنند، عقد گویند و آن دو نفر را "متعاقدین" نامند. به داد و ستد "عقد بیع" و به ازدواج "عقد نکاح" گویند. هر یک از قراردادهایی همچون اجاره، رهن، شرکت، وکالت و... عقد نامیده می‌‌شود.

بیشترین کاربرد این کلمه، در قرارداد و عقد ازدواج است که عقد و عروسی نامیده می‌شود و چون این قراردادها و پیمان‌ها مثل گره بستن، محکم و قطعی است، عقد نامیده می‌‌شود[۱].

منابع

پانویس