وکالت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

 1. نائب با خود حضرت روبه‌رو می‌شد، نامه‌ها و اموال را تسلیم می‌کرد و خواسته‌های آنان را به عرض آن حضرت می‌رساند و پاسخ‌های لازم را دریافت می‌کرد، ولی نمایندگان مستقیما با امام در ارتباط‍‌ نبودند، بلکه با واسطه نائب بوده است.
 2. مسؤولیت نائب در نگهداری مردم و حفظ‍‌ دین در غیاب امام، مخصوص منطقه‌ای خاص نبود، ولی وکیل و نماینده فقط‍‌ در یک ناحیه و شهر مسؤولیت داشت، لذا نائب در هر زمان بیش از یک نفر نبود، ولی تعداد نمایندگان بیشتر بوده‌اند.

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

 1. تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص ۱۳۵.
 2. غیبة طوسی، ص ۳۴۷.
 3. آخرین امید، داود الهامی، ص ۱۲۲.
 4. تونه‌ای، مجتبی، موعودنامه، ص۷۵۸.
 5. ر. ک: تاریخ تشیع، ج۱، ص۲۹۱.
 6. ر. ک: زندگانی تحلیلی پیشوایان ما، ص۲۷۷.
 7. مقامی، مهدی، درسنامه امام‌شناسی، ص:۲۱۳.
 8. ر. ک: درسنامه تاریخ عصر غیبت، ص۱۶۶-۱۷۴.
 9. مقامی، مهدی، درسنامه امام‌شناسی، ص:۲۱۴.
 10. یعنی کسانی که مدّعی ارتباط با امام زمان (ع) هستند.
 11. ر. ک: نواب اربعه و عظمت مقام هر یک، صص ۳۱-۴۶.
 12. تاریخ تشیع، ج۱، ص۳۱۹-۳۲۲؛ درسنامه تاریخ عصر غیبت، ص۱۹۵.
 13. مقامی، مهدی، درسنامه امام‌شناسی، ص:۲۱۵.