ازدواج موقت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

ازدواج موقت عبارت است از پیمان زناشویی که در آن مِهر و مدت معین شده باشد.[۱] از این ازدواج بیشتر به "مُتعه"[۲] و گاهی به "نکاح متعه"[۳] یا "متعه زنان"[۴] یاد می‌شود.

این نوع ازدواج در پاره‌ای از احکام و امور با ازدواج دائم مشترک است؛ مانند: نیاز هر دو ازدواج به صیغه [۵] و مِهر[۶] (با این تفاوت که ذکر مهر در عقد متعه شرط است؛ اما در عقد دائم شرط نیست)، حرمت ازدواج مادر و دختر زوجه بر شوهر، حرمت ازدواج پدر و پسر زوج بر زن، حرمت خواستگاری دیگران از زن، تحقق حرمت ابدی در ‌صورت زنا با زن [۷] و وجوب عدّه.[۸]

در مواردی نیز متفاوت‌اند؛ از ‌جمله: در ازدواج دائم طلاق وجود دارد؛ برخلاف ازدواج موقت.[۹] در ازدواج دائم زوجین از یک‌دیگر ارث می‌برند؛ برخلاف ازدواج موقت،[۱۰] در ازدواج دائم، دادن نفقه بر زوج واجب است؛ اما در ازدواج موقت واجب نیست.[۱۱] نیز رضایت زوجین در جلوگیری از تولید نسل در ازدواج دائم شرط است؛ اما در ازدواج موقت شرط نیست[۱۲][۱۳]

ازدواج موقت ضرورت اجتماعی

مشروعیت ازدواج موقت

قایلان به تحریم و ادله آنان

آیات

روایات

اجماع

ازدواج موقت با اهل کتاب

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

 1. مصطلحات الفقه، ص‌۴۶۸.
 2. مصطلحات الفقه، ص‌۴۶۸؛ تحریرالوسیله، ج۲، ص‌۲۵۸؛ احکام‌القرآن، ج۲، ص‌۲۰۸.
 3. صحیح مسلم، ج‌۵، ص۱۸؛ الخلاف، ج۴، ص۳۴۰.
 4. مرآة العقول، ج‌۱، ص‌۲۷۳؛ الغدیر، ج‌۶، ص‌۲۰۵‌ـ‌۲۲۰.
 5. تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۲۲۰ و ۲۶۶؛ جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۵۳ و ۱۶۲.
 6. جواهرالکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۵۳ و ۱۶۲؛ الکاشف، ج‌۲، ص‌۲۹۸.
 7. تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۲۴۸؛ الکاشف، ج‌۲، ص‌۲۹۸.
 8. جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۹۶‌ـ‌۱۹۷؛ الکاشف، ج‌۲، ص۲۹۸.
 9. جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۸۸.
 10. تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۳۵۶؛ جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۹۰.
 11. جواهرالکلام، ج۳۱، ص۳۰۱ـ۳۰۳.
 12. جواهرالکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۸۷؛ نظام حقوق زن، ص۴۸.
 13. صادقی فدکی و اسدی، مقاله «ازدواج موقت»، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۲.