آیا می‌توان به نیابت امام مهدی حج به‌جا آورد؟ (پرسش)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
آیا می‌توان به نیابت امام مهدی حج به‌جا آورد؟
موضوع اصلیبانک جامع پرسش و پاسخ مهدویت
مدخل بالاترمهدویت / آشنایی با امام مهدی / معرفت امام مهدی (شناخت امام مهدی)
مدخل اصلیحج کردن به نیابت امام مهدی
تعداد پاسخ۴ پاسخ

آیا می‌توان به نیابت امام مهدی حج به‌جا آورد؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث مهدویت است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی مهدویت مراجعه شود.

پاسخ جامع اجمالی

 1. روایاتی که در استحباب حج به نیابت از مؤمنین به طور مطلق آمده و فضیلت آن بیان شده است:
  1. از امام صادق (ع) سوال شد: «کسی از سوی شخص دیگری حج به جای می‌آورد چقدر اجر و ثواب برای او خواهد بود؟ فرمود: برای کسی که از سوی شخص دیگری حج می‌کند اجر و ثواب ده حج خواهد بود»[۲].
  2. در روایت دیگری امام صادق (ع) فرمودند: «برای کسی که از سوی شخص دیگری حج به جای می‌آورد اجر و ثواب ده حج هست، و او و پدر و مادر و پسر و دختر و برادر و خواهر و عمه و عمو و دایی و خاله‌اش آمرزیده می‌شوند، خدای تعالی رحمتش وسیع و او کریم است»[۳].
  3. همچنین فرمودند: «هر کس حجی به جای آورد و حج خود را از سوی خویشاوندان منظور کند که به وسیله آن او را صله نماید، حج او کامل خواهد بود و برای کسی که از سویش حج شده مثل اجر او خواهد بود، خدای عزوجل وسعت دهندۀ آن اجر است»[۴]. با توجه به این احادیث، نیابت در حج از سوی مولایمان حضرت صاحب الزمان (ع) قدرش بالاتر و ثوابش برتر است، زیرا آن حضرت مقامش از همۀ اهل ایمان بالاتر و ‌شأن و اجرش از تمامی آنان برتر است، به خصوص که رعایت خویشاوندان رسول اکرم (ص) مهم‌تر و برتر و عظیم‌تر است[۵].
 2. روایاتی که دلالت دارند بر فضیلت شریک ساختن مؤمنین در حج مستحب، که به طریق اولی از روایات ظاهر می‌شود حج به جای آوردن از سوی امام مؤمنین از همه سزاوارتر و بهتر است.
  1. امام صادق (ع) فرمودند: «اگر هزار تن را در حج خود شریک گردانی برای هر کدام از آنان حجی خواهد بود بی‌آن که از حج تو چیزی کاسته شود»[۶].
  2. از حضرت موسی بن جعفر (ع) پرسیدند: «چند تن را در حج خود شریک سازم؟ فرمود: هر قدر که بخواهی»[۷].
 3. روایاتی که دلالت دارد بر نایب فرستادن امامان (ع) به مکه تا از سوی ایشان حج به جای آورد: محمد بن عیسی یقطینی می‌‌گوید: «حضرت ابوالحسن الرضا (ع) جامه‌دان‌ها و غلامان و یک [هزینه] حج برای یونس بن عبدالرحمن، نزد من فرستاد، و ما را امر فرمود که از سوی حضرتش به حج رویم، پس در بین ما صد دینار بر سه بخش تقسیم شد»[۸]. از اجرت دادن امام رضا (ع)، استحباب و خوبی نیابت از حج از سوی امام زنده (ع) ظاهر می‌شود، چون یقین داریم که در این حکم خصوصیتی برای بعضی از امامان (ع) نبوده، و نیز خصوصیت ندارد که نیابت فقط با اجرت انجام گیرد، بلکه کسی که در این عمل داوطلب شود فضیلتش برتر و اجرش عظیم‌تر است، چنان که پوشیده نیست[۹].

پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه

۱. آیت الله موسوی اصفهانی؛
آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی، در کتاب «تکالیف بندگان نسبت به امام زمان‌» در این‌باره گفته است:

«و این کار بین شیعیان در روزگار قدیم متداول و مرسوم بوده، و بر خوبی و رجحان این عمل - اضافه بر این که خود صله و نیکی و مودت از طرف مؤمن به امام زمانش (ع) می‌باشد - چندین روایت دلالت دارد که در کتب علمای ما ذکر گردیده، از جمله: اخباری است که در استحباب حج به نیابت از مؤمنین به طور مطلق آمده و فضیلت آن بیان شده است، مانند:

 1. روایت ابن مسکان که در کافی از حضرت امام صادق (ع) آمده که راوی گوید: به آن حضرت عرضه داشتم: کسی از سوی شخص دیگری حج به جای می‌آورد چقدر اجر و ثواب برای او خواهد بود؟ فرمود: "برای کسی که از سوی شخص دیگری حج می‌کند اجر و ثواب ده حج خواهد بود"[۱۰].
 2. شیخ صدوق در کتاب "من لایحضره الفقیه" از امام صادق (ع) روایت آورده که از آن حضرت سؤال شد درباره شخصی که از سوی شخص دیگری حج به جای آورد آیا چیزی از اجر و ثواب برای او هست؟ فرمود: برای کسی که از سوی شخص دیگری حج به جای می‌آورد اجر و ثواب ده حج هست، و او و پدر و مادر و پسر و دختر و برادر و خواهر و عمه و عمو و دایی و خاله‌اش آمرزیده می‌شوند، خدای تعالی رحمتش وسیع و او کریم است[۱۱].
 3. و در کافی به سند خود از ابوبصیر روایت آورده که حضرت امام صادق (ع) فرمود: هر کس حجی به جای آورد و حج خود را از سوی خویشاوندان منظور کند که به وسیله آن او را صله نماید، حج او کامل خواهد بود، و برای کسی که از سویش حج شده مثل اجر او خواهد بود، خدای - عزوجل - وسعت دهنده آن اجر است[۱۲].

می‌گویم: این دو حدیث و احادیث دیگری(...) بر استحباب نیابت در حج از سوی مؤمنین و مؤمنات - چه زنده یا مرده باشند - دلالت دارند، به ویژه اگر از خویشاوندان باشند، پس نیابت در حج از سوی مولایمان حضرت صاحب الزمان (ع) قدرش بالاتر و ثوابش برتر است، زیرا که آن حضرت مقامش از همه اهل ایمان بالاتر و‌شان و اجرش از تمامی آنان برتر است، به خصوص با ملاحظه روایاتی که پیش‌تر آوردیم که تصریح دارند بر این که رعایت خویشاوندان رسول اکرم (ص) مهم‌تر و برتر و عظیم‌تر است. و از جمله: روایاتی است که دلالت دارند بر فضیلت شریک ساختن؛ مؤمنین - به طور مطلق - در حج مستحب، که فحوای آن روایات دلالت می‌کند بر استحباب حج تمام از طرف هر فرد مؤمنی به طریق اولی، پس از روایات ظاهر می‌شود که حج به جای آوردن از سوی امام مؤمنین از همه سزاوارتر و بهتر است، مانند:

 1. روایت محمد بن الحسن که در کافی و غیر آن آمده از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) که فرمود: حضرت امام صادق (ع) فرمود: "اگر هزار تن را در حج خود شریک گردانی برای هر کدام از آنان حجی خواهد بود بی‌آن که از حج تو چیزی کاسته شود[۱۳].
 2. و در همان کتاب به سند خود از محمد بن اسماعیل آورده که گفت: از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) پرسیدم: چند تن را در حج خود شریک سازم؟ فرمود: هر قدر که بخواهی[۱۴].
 3. و از معاویه بن عمار از حضرت امام صادق (ع) آورده که گوید: به آن حضرت عرضه داشتم: پدر و مادرم را در حج خود شریک سازم؟ فرمود: آری، به درستی که خدای - عزوجل - برای تو حجی و برای آنان حجی قرار خواهد داد، و به خاطر صله‌ات نسبت به آنان برای تو اجری خواهد بود گفتم: آیا از طرف مرد و زنی که در کوفه هستند طواف کنم؟ فرمود: آری، هنگامی که طواف را آغاز می‌کنی چنین می‌گویی: بار خدایا از فلانی قبول فرمای - که از طرف او طواف می‌کنی-[۱۵].

می‌گویم: آخر حدیث تصریح دارد به این که منظور شریک ساختن شخص در فعل از اول کار است نه شریک ساختن او در ثواب پس از آن که آن عمل را برای خودش انجام می‌دهد، دقت کنید.

و از جمله: روایاتی است که دلالت دارد بر نایب فرستادن امامان (ع) به مکه تا از سوی ایشان حج به جای آورد، و اجرت دادنشان برای این کار، که از روایات خوبی نیابت در آن از سوی امام زنده (ع) ظاهر می‌شود، چون یقین داریم که در این حکم خصوصیتی برای بعضی از امامان (ع) نبوده، و نیز خصوصیت ندارد که نیابت فقط با اجرت انجام گیرد، بلکه کسی که در این عمل داوطلب شود فضیلتش برتر و اجرش عظیم‌تر است، چنان که پوشیده نیست.

در وسائل به نقل از تهذیب شیخ طوسی به سند خود از محمد بن عیسی یقطینی آمده که گفت: حضرت ابوالحسن الرضا (ع) جامه‌دان‌ها و غلامان و یک [هزینه] حج برای یونس بن عبدالرحمن، نزد من فرستاد، و ما را امر فرمود که از سوی حضرتش به حج رویم، پس در بین ما صد دینار بر سه بخش تقسیم شد..."[۱۶].

و از جمله: در کافی به سند خود از موسی بن القاسم بجلی آورده که گفت: به حضرت ابوجعفر امام باقر (ع) عرضه داشتم: سرورم، امیدم آن است که ماه رمضان را در مدینه روزه بدارم، فرمود: ان‌شاءالله در آن روزه خواهی گرفت، گفتم: و امیدم آن است که روز دهم ماه شوال [از آن به قصد حج] بیرون رویم، و خداوند زیارت رسول خدا (ص) و خاندان آن حضرت و دیدار شما را بار دیگر روزی گرداند، بسا می‌شود که از سوی پدر شما حج به جای آورم، و بسا که از طرف پدرم، حج را انجام می‌دهم، و بسا که از طرف کسی از برادرانم، و احیاناً از برای خودم حج به جای می‌آورم، پس چگونه آن را انجام دهم؟ فرمود: حج تمتع به جای آور. عرض کردم: من ده سال است که مقیم مکه هستم! فرمود: حج تمتع به جای آور[۱۷][۱۸].
۲. حجت الاسلام و المسلمین رجالی تهرانی؛
حجت الاسلام و المسلمین علی رضا رجالی تهرانی، در کتاب «یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان» در این‌باره گفته است: «این کار، بین شیعیان در روزگار قدیم متداول بوده است. حاجیان معمولا در مراسم عبادی -سیاسی حج، بعد از آنکه اعمال واجب خود را انجام دادند، سعی می‏‌کنند اعمال حج را به نیابت از طرف محبوبترین افراد خود نیز انجام دهند. حضرت مهدی (ع) که محبوبترین افراد نزد شیعیان است، از هرکس شایسته‌‏تر است که به نیابت از آن حضرت حج به جای آورده شود. و به‏طور مسلّم، این عمل باعث می‏‌‏شود که حج خود او نیز، بیشتر مورد قبول حق‌‏تعالی قرار گیرد. ولی باید توجّه داشت که پول حجّی که نیابتا از امام زمان (ع) انجام می‏‌گیرد حتما پاک و بدون شبهه باشد»[۱۹].
۳. آقای تونه‌ای (پژوهشگر معارف مهدویت)؛
آقای مجتبی تونه‌ای، در کتاب «موعودنامه» در این‌باره گفته است:

«یکی از اعمال شایسته، حج کردن و حجّه دادن به نیابت امام عصر (ع) است که این کار در میان شیعیان قدیم مرسوم بوده. قطب راوندی در کتاب "خرایج" روایت کرده، ابو محمد دعلجی، دو پسر داشت که یکی از آنان اهل فسق بود. فردی به ابو محمد، مالی داد تا به نیابت حضرت مهدی (ع) حج کند. وی مقداری از آن مال را به پسر فاسقش بخشید و او را با خود برد تا برای حضرت حج نماید. وقتی از حج برگشت نقل کرد که: "در عرفات، جوان گندم‌گون و نیکو سیرتی را دیدم که مشغول تضرع و دعا بود. وقتی به او نزدیک شدم به من فرمود: "ای شیخ! آیا حیا نمی‌کنی‌؟" گفتم "ای سید من! از چه چیز؟" فرمود: "به تو حجّه می‌دهند و تو آن را به فاسقی می‌دهی که خمر می‌آشامد. به زودی این چشم تو کور می‌شود". پس از بازگشتن، چهل روز نگذشت که از همان چشم که به او اشاره شده بود، جراحتی بیرون آمد و کور شد[۲۰].

البته طواف بیت الله الحرام به نیابت از امام (ع) و فرستادن نایب تا از طرف آن حضرت طواف نماید نیز مستحب است. همچنین زیارت مشاهد رسول خدا و ائمه معصومین (ع) به نیابت از حضرت صاحب الزمان (ع) وارد شده است[۲۱]»[۲۲].
۴. آقای دکتر طالعی؛
آقای دکتر عبدالحسین طالعی، در کتاب «ره‌توشه منتظران» در این‌باره گفته است: «در گذشته، حجّ کردن و حجّ دادن به نیابت امام عصر (ع) در میان شیعیان، مرسوم بود. و آن حضرت، این عمل را تقریر (تأیید) فرمودند. چنان که قطب راوندی، در کتاب " خرائج " روایت کرده که ابو محمّد دَعلَجی[۲۳] دو پسر داشت. یکی از آن دو، صالح بود، به نام " ابوالحسن " که مردگان را غسل می‌داد. و پسر دیگر او مرتکب محرّمات می‌شد. یکی از شیعیان، قدری طلا به ابو محمّد داد که به نیابت حضرت صاحب الامر (ع) حجّ کند، چنان که عادت شیعیان در آن وقت چنین بود. ابو محمّد، قدری از آن زر را به آن پسر فاسد داد، و او را با خود برد که برای حضرت حجّ کند. وقتی که از حجّ برمی‌گشت، چنین نقل کرد: "در موقف (یعنی عرفات) جوان گندم‌گونِ نیکو هیبتی را دیدم که مشغول تضرّع و زاری و دعا بود. چون من به نزدیک او رسیدم، به سوی من توجّه کرد و فرمود: "ای شیخ، آیا حیا نمی‌کنی؟" من گفتم: سرور من! از چه چیز حیا کنم؟ فرمود: "به تو حجّه می‌دهند، برای آن کسی که می‌دانی، امّا تو آن را به فاسقی می‌دهی که خمر می‌آشامد؟ نزدیک است که این چشم تو کور شود". بعد از برگشتن، چهل روز نگذشت، مگر آنکه از همان چشم که به آن اشاره شد، جراحتی بیرون آمد. و از آن جراحت، آن چشم ضایع شد[۲۴]»[۲۵].

پرسش‌های وابسته

 1. امام مهدی کیست؟ (پرسش)
 2. ویژگی‌های خاص امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 3. کرامات و معجزات امام مهدی در دوران ظهور چیستند؟ (پرسش)
 4. آیا امام مهدی معجزه‌ای دارد؟ (پرسش)
 5. حکمت‌های غائب بودن امام مهدی چیستند؟ (پرسش)
 6. تاریخچه مختصر امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 7. فلسفه عقیده به امام حی چیست؟ (پرسش)
 8. توجه امام مهدی به دوست داران خود چگونه ا­ست؟ (پرسش)
 9. اگر بخواهیم خود را برای نظام مهدوی آماده کنیم باید چه نگاهی داشته باشیم؟ (پرسش)
 10. رابطه شب قدر و امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 11. امام مهدی چگونه ناظر اعمال ماست؟ (پرسش)
 12. چگونه رابطه خود را با اهل بیت به ویژه امام مهدی تقویت کنیم؟ (پرسش)
 13. حروف مقطعه الر که در قرآن آمده چه ارتباطی با امام مهدی دارد؟ (پرسش)
 14. ابعاد شخصیت امام چه می‌باشند؟ (پرسش)
 15. امام مهدی از لحاظ رفتار اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارد؟ (پرسش)
 16. راه شناخت امام مهدی چیست؟ بهترین راه شناخت امام مهدی کدام است؟ (پرسش)
 17. زندگانی امام مهدی از آغاز تاکنون چه مسیری را طی کرده است؟ (پرسش)
 18. امام مهدی چگونه سبب امان اهل زمین می‌شود؟ (پرسش)
 19. تسبیح مخصوص امام مهدی چه روزهایی است؟ (پرسش)
 20. دلیل عقلی بر خالی نبودن هیچ زمانی از امام معصوم چیست؟ (پرسش)
 21. دلیل قرآنی بر خالی نبودن هیچ زمانی از امام معصوم چیست؟ (پرسش)
 22. آیا می‌توان به نیابت امام مهدی حج به‌جا آورد؟ (پرسش)
 23. چگوه باید نام امام مهدی مورد تکریم قرار داد؟ (پرسش)
 24. چه کسانی درباره امام مهدی کتاب تألیف کرده‌اند؟ (پرسش)
 25. چه کسانی درباره امام مهدی شعر سرود‌ه‌اند؟ (پرسش)
 26. چگونه حضرت که در یک مکان است ناظر همه جا می‌‌باشد؟ (پرسش)
 27. چه کنیم که وجود امام مهدی را در زندگی خود حس کنیم؟ (پرسش)
 28. چه کنیم تا مورد توجه امام مهدی قرار گیریم و وجودمان نورانی شود؟ (پرسش)
 29. امام مهدی از نوجوانان جامعه امروز چه انتظاری دارند؟ (پرسش)
 30. امام مهدی چه جوانانی را دوست دارد؟ چه کنیم تا مورد توجه و عنایات خاصه حضرتش قرار بگیریم؟ (پرسش)
 31. انسان چگونه می‌‏تواند بفهمد که ارتباط روحی با امام پیدا کرده است؟ (پرسش)
 32. درس خواندن بهتر است یا کار فرهنگی برای رضایت امام مهدی انجام دادن؟ (پرسش)
 33. آیا صدقه دادن برای امام مهدی صحیح است؟ (پرسش)
 34. آیا خواب غیر معصوم حجت است؟ (پرسش)
 35. بخشش امام مهدی چگونه است؟ (پرسش)
 36. آیا مراد از کلمه پسر انسان در انجیل امام مهدی است؟ (پرسش)
 37. بر روی بازوی امام مهدی چه نوشته شده است؟ (پرسش)
 38. خانواده‏‌ها چگونه می‌‏توانند رابطه جوانان را با امام مهدی تقویت کنند؟ (پرسش)
 39. چه کنیم تا فرزندمان جزء سربازان امام مهدی باشد؟ (پرسش)
 40. چگونه دانش‏‌آموزان را با امام مهدی آشنا کنیم؟ (پرسش)
 41. چگونه یاد و نام امام مهدی را همیشه در خاطر دانش‏‌آموزان زنده نگه داریم؟ (پرسش)
 42. مسئولان حکومت برای بالا بردن سطح معلومات مردم چه وظایفی دارند؟ (پرسش)
 43. کشور امام مهدی چگونه کشوری باید باشد؟ (پرسش)
 44. آیات و روایاتی که درباره عرضه کردن اعمال ما به ائمه هست به چه معناست؟ (پرسش)
 45. آیا موقع گناه امامان ناظر اعمال ما هستند و آیا اعمال ما به امام عصر عرضه می‌شود؟ اگر این چنین باشد لقب ستار العیوب بودن خدا برای چیست؟ (پرسش)
 46. آیا وجود بشقاب پرنده صحت دارد و ارتباطی با امام مهدی دارد؟ (پرسش)
 47. چرا امام مهدی به حجت پنهان تعبیر شده است؟ (پرسش)
 48. علمای اهل سنت در مورد احادیث مرتبط با امام مهدی چه دیدگاهی دارند؟ (پرسش)
 49. آیا آن حضرت از حال نیازمندان و گرفتاران با خبر است و می‌تواند کمکی بکند یا چون غایب است نمی‌تواند؟ (پرسش)
 50. چه کار کنم تا موفق شوم به آقا امام مهدی نزدیک شوم؟ (پرسش)
 51. چگونه می‌‌توانیم سطح فکری و اعتقادی خود را در ارتباط با امام عصر بالاتر برده و عمیق‌تر کنیم؟ (پرسش)
 52. چگونه می‌توان رضایت امام مهدی را به دست آورد؟ (پرسش)
 53. مؤلفه‌های معرفت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 54. ارتباط آیه امن یجیب به امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 55. امام مهدی در رحم مادر چه سوره‌ای تلاوت کرد؟ (پرسش)
 56. آیا کسی می‌‏تواند خودش را به صورت امام مهدی درآورد؟ (پرسش)
 57. با توجه به این‏که ما انسان‏‌ها محدود هستیم چگونه می‌‏توانیم امام مهدی که نامحدود است را بشناسیم و از وجود او بهره ببریم؟ (پرسش)
 58. با توجه به حدیث «من مات و لم یعرف امام زمانه ...» مردم چگونه می‏توانند امامی را که غایب است بشناسند؟ (پرسش)
 59. آیا پیامبر اکرم راجع به امام مهدی سخنی فرموده‌‏اند؟ (پرسش)
 60. آیا واسطه فیض بودن امام مهدی در نعمت‌ها و در عالم وجود غیر از روایات ریشه قرآنی هم دارد؟ (پرسش)
 61. آیا از طرف ائمه راجع به امام مهدی مطلبی رسیده است؟ (پرسش)
 62. معنای این جمله از پیامبر که در خطبه غدیر درباره امام مهدی فرمود ألا انه الغراف من بحر العمیق چیست؟ (پرسش)
 63. قرآن کریم برای معرفی افراد از چه روش‌هایی استفاده کرده است؟ (پرسش)
 64. آیا امام مهدی شاهد و ناظر اعمال است؟ (پرسش)
 65. آیا امام مهدی ما را می‏‌بیند؟ (پرسش)
 66. نظر فرقه جارودیه درباره امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 67. چرا امام مهدی رساله ندارد و به وسیله فقها رساله خود را در اختیار مردم قرار نمی‌‏دهند؟ (پرسش)
 68. آیا امام مهدی خداوند متعال را می‌‏بیند؟ (پرسش)
 69. معجزات امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 70. اولین کسی که نام مهدی موعود را بر او گذاشتند چه کسی بود؟ (پرسش)
 71. چه شباهت‌هایی میان پیامبران الهی و امام مهدی وجود دارد؟ (پرسش)
 72. چگونه می‌توان معرفت خود را نسبت به امام مهدی افزایش داد؟ (پرسش)
 73. کدام پیامبر خواب‏‌های زیادی را درباره امام مهدی در کتاب‌‏هایش تعبیر کرده است؟ (پرسش)
 74. با چه شرایطی می‌توان عاشق واقعی امام مهدی بود؟ (پرسش)
 75. آیا برای دوست داشتن امام مهدی باید از محبت به دیگران خودداری کرد؟ (پرسش)
 76. درس خواندن بهتر است یا کار فرهنگی برای رضایت امام مهدی انجام دادن؟ (پرسش)
 77. آیا غذاهای امام مهدی از دنیاست یا بهشت؟ (پرسش)
 78. اظهار محبت به امام مهدی به چه صورت‌هایی انجام می‌‏شود؟ (پرسش)
 79. آیا صدقه دادن برای امام مهدی صحیح است؟ (پرسش)
 80. کدام غیب‌گویان درباره امام مهدی اخباری نقل کرده‌اند؟ (پرسش)
 81. غیب‌گویان درباره امام مهدی چه گفته‌اند؟ (پرسش)
 82. چرا در قرآن به طور مستقیم نامی از امام مهدی برده نشده است؟ (پرسش)
 83. من خودم از امامم شاکی هستم چون وقتی ازش می‏خواهم بیاید نجاتم دهد نمی‌‏آید یا فکر می‏کنم به خاطر گناهانی که می‏کنم محلم نمی‏گذارد؟ (پرسش)
 84. امام مهدی: «اگر ما فراموشتان کرده بودیم بلا بر شما نازل می‏شد» پس این‏همه بلایی که بر سر شیعیان وارد می‏شود چیست؟ (پرسش)
 85. آیا امام مهدی به کارهای خوب و بد ما آگاهی دارد؟ این منافی با ستارالعیوب بودن خداوند نیست؟ (پرسش)
 86. با این‏همه علاقه‏ ای که از جانب ارادتمندان امام مهدی اظهار می‏شود چرا باز آن حضرت از دیده ‏ها پنهان است؟ (پرسش)
 87. آیا امام مهدی در دوران غیبت فقط به عبادت شخصی مشغولند؟ (پرسش)
 88. آیا مسأله‏ غیبت مختص به امام مهدی است؟ انبیاء و پیشوایان قبل از او نیز چنین سرنوشتی نداشته‏‌اند؟ (پرسش)
 89. چگونه خداوند به غیبت امام مهدی راضی است در حالی که مردم در حیرت هستند؟ (پرسش)
 90. با توجه به اینکه شیعه و سنی معتقدند که وجود یک پیشوای عادل برای سرپرستی جامعه لازم است در حال حاضر آن پیشوا کیست؟ آیا امام غایب است؟ (پرسش)
 91. چه شباهت‌هایی میان امام حسین و امام مهدی وجود دارد؟ (پرسش)
 92. راه‌های دوستی با امام مهدی چیست و چه کنیم که قلب آقا امام مهدی از ما راضی و خشنود باشد؟ (پرسش)
 93. مراد از «ناحیه» چیست؟ (پرسش)
 94. چرا امام مهدی با وجود دشمنان زیادی که داشت روز شهادت پدر خود را نمایان کرد؟ (پرسش)
 95. چه معجزات و کراماتی از امام مهدی صادر شده است؟ (پرسش)
 96. آیا در زمان غیبت ذکر نام اصلی حضرت جایز است؟ (پرسش)
 97. مصحف فاطمه چیست؟ و آیا هم‏ اکنون در دست امام مهدی است؟ (پرسش)
 98. چه مانعی داشت که امام مهدی در آخر الزمان متولد می‌‏شد تا دیگر نیازی به غیبت آن حضرت نباشد؟ (پرسش)
 99. چه مانعی داشت که امام مهدی غایب نمی‌‏شد و خداوند از کشته شدن آن حضرت جلوگیری می‏‌کرد؟ (پرسش)
 100. چه اصراری است که امامان معصوم در دوازده تن منحصر شوند تا لازم آید خداوند قوانین طبیعت را به خاطر امام دوازدهم تعطیل کند؟ (پرسش)
 101. علت تشبیه امام غایب به خورشید پنهان در ابر چیست؟ (پرسش)
 102. چه کسانی در مدح امام مهدی شعر سروده‌اند؟ (پرسش)
 103. چرا امام مهدی خود را برای مؤمنان مورد وثوق ظاهر نمی‌‏سازد؟ (پرسش)
 104. چه کنیم تا مردم به سوی امام مهدی‏ جذب شوند؟ (پرسش)
 105. جشن‌‏های میلاد چه آثاری دارد؟ (پرسش)
 106. چرا ما نمی‌‏توانیم خدمت امام خود برسیم؟ (پرسش)
 107. با چه شرایطی می‏توان عاشق واقعی امام مهدی‏ بود؟ (پرسش)
 108. چرا امام مهدی وارث همه‏ مظلومیت‌‏های اجداد طاهرینش می‏‌باشند؟ (پرسش)
 109. آیا امام مهدی در هر زمانی می‌‏توانند شاهد اعمال ما باشند؟ (پرسش)
 110. آیا حدیث «لو أدرکته لخدمته أیام حیاتی» دلیل برتری امام مهدی بر سایر ائمه است؟ (پرسش)
 111. صورت و سیرت مهدی چگونه است و با چه خصوصیات فردی ظهور می‌‏کند؟ (پرسش)
 112. آیا در روایات است که موقع سلام به امام مهدی سر را به اندازه رکوع یا کمتر خم نماییم؟ (پرسش)
 113. آیا امام مهدی می‌‏توانند در یک زمان در دو مکان یا بیشتر باشند؟ آیا طی‌‏الارض دارند؟ (پرسش)
 114. دیدار کنندگان با امام مهدی شمایل ایشان را چگونه توصیف کرده‌اند؟ (پرسش)
 115. امام مهدی به کدام پیامبران شباهت دارد؟ (پرسش)
 116. نوری که در بعضی از زمان‏‌های خاص مانند شب قدر یا در مکان‌‏های خاص مانند امام‏زاده دیده می‏‌شود دلیل بر حضور امام است؟ (پرسش)
 117. چه کسانی از تولد امام مهدی اطلاع یافته‌اند؟ (پرسش)
 118. اگر جسم و بدن امام مهدی برای مردم آشکار است چرا در طی این سال‌ها متوجه نمی‌شوند؟ (پرسش)

پانویس

 1. ر.ک. تونه‌ای، مجتبی، موعودنامه، ص۲۷۲؛ طالعی، عبدالحسین، ره‌توشه منتظران، ص ۳۲-۳۳؛ ۹؛ موسوی اصفهانی، سید محمد تقی، تکالیف بندگان نسبت به امام زمان‌، ص۱۹۹-۲۰۳.
 2. «قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنْ آخَرَ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ قَالَ لِلَّذِی یَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَج‏»؛ کافی، ج ۴، ص ۳۱۲، باب حج به نیابت، ح ۲.
 3. «سُئِلَ الصَّادِقُ ع‏ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنْ آخَرَ أَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ شَیْ‏ءٌ فَقَالَ لِلَّذِی یَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ وَ یُغْفَرُ لَهُ وَ لِأَبِیهِ وَ لِأُمِّهِ وَ لِابْنِهِ وَ لِابْنَتِهِ وَ لِأَخِیهِ وَ لِأُخْتِهِ وَ لِعَمِّهِ وَ لِعَمَّتِهِ وَ لِخَالِهِ وَ لِخَالَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیم‏»؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۲۲۲، ۲۲۳، ح ۹.
 4. «مَنْ وَصَلَ أَبَاهُ أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَطَافَ عَنْهُ کَانَ لَهُ أَجْرُهُ کَامِلًا وَ لِلَّذِی طَافَ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ یُفَضَّلُ هُوَ بِصِلَتِهِ إِیَّاهُ بِطَوَافٍ آخَرَ وَ قَالَ مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ عَنْ ذِی قَرَابَتِهِ یَصِلُهُ بِهَا کَانَتْ حَجَّتُهُ کَامِلَةً وَ کَانَ لِلَّذِی حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَاسِعٌ لِذَلِک»؛ ‏کافی، ج ۴، ص ۳۱۶.
 5. ر.ک. موسوی اصفهانی، سید محمد تقی، تکالیف بندگان نسبت به امام زمان‌، ص۱۹۹-۲۰۳.
 6. «لَوْ أَشْرَکْتَ أَلْفاً فِی حَجَّتِکَ لَکَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ حَجَّةٌ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَنْقُصَ حَجَّتُکَ شَیْئاً»؛ کافی، ج ۴، ص ۳۱۷.
 7. «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع)کَمْ أُشْرِکُ فِی حَجَّتِی قَالَ کَمْ شِئْتَ»؛ کافی، ج ۴، ص ۳۱۷.
 8. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا (ع)رِزَمَ ثِیَابٍ وَ غِلْمَاناً وَ حَجَّةً لِی وَ حَجَّةً لِأَخِی مُوسَی بْنِ عُبَیْدٍ وَ حَجَّةً لِیُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ فَکَانَتْ بَیْنَنَا مِائَةُ دِینَارٍ أَثْلَاثاً فِیمَا بَیْنَنَا»؛ وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۲۰۸، التهذیب، ج ۸، ص ۴۰، باب ۳ ح ۴۰.
 9. ر.ک. موسوی اصفهانی، سید محمد تقی، تکالیف بندگان نسبت به امام زمان‌، ص۱۹۹-۲۰۳.
 10. فروع کافی، ج ۴، ص ۳۱۲، باب حج به نیابت، ح ۲.
 11. من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۲۲۲، ۲۲۳، ح ۹.
 12. فروع کافی، ج ۴، ص ۳۱۶.
 13. فروع کافی، ج ۴، ص ۳۱۷.
 14. فروع کافی، ج ۴، ص ۳۱۷.
 15. فروع کافی، ج ۴، ص ۳۱۵.
 16. وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۱۴۷، باب ۳۴، التهذیب، ج ۸، ص ۴۰، باب ۳ ح ۴۰.
 17. فروع کافی، ج ۴، ص ۳۱۴.
 18. موسوی اصفهانی، سید محمد تقی، تکالیف بندگان نسبت به امام زمان‌، ص۱۹۹-۲۰۳.
 19. یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان، ص ۲۳۵ تا ۲۳۹.
 20. نجم الثاقب، باب دهم.
 21. مکیال المکارم، ج ۲، ص ۳۰۳ (ترجمه سید مهدی حائری قزوینی).
 22. تونه‌ای، مجتبی، موعودنامه، ص۲۷۲.
 23. درباره او رجوع شود: رجال نجاشی، ص۲۳۰.
 24. اربعین خاتون آبادی، ص۵۳، ذیل حدیث ۱۳. خرائج، ج۱، ص۴۸۰، بحارالانوار، ج۵۲، ص۵۹. اثباة الهداة، ج۷، ص۳۴۶. وسائل الشیعة، ج۸، ص۱۴۷. مستدرک الوسائل، ج۸، ص۷۰.
 25. طالعی، عبدالحسین، ره‌توشه منتظران، ص ۳۲-۳۳.