مهدویت (پرسش)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مهدویت موضوعی مشتمل بر مجموعه‌ای از پرسش‌های مرتبط است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. در بررسی این پرسش‌ها می‌توان به جنبه‌های گوناگونی - از جمله: عقلی قرآنی حدیثی و غیره - نیز پرداخت. برای بررسی جامع این سؤال‌ها و دیگر سؤال‌های مرتبط یا هر مطلب وابسته دیگری به مدخل اصلی مهدویت مراجعه شود.

پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط با این مدخل - تا کنون - به ۳۳۷۰ مورد رسیده و به شرح ذیل‌اند:

بخش اول: آشنایی با معارف مهدویت


فصل اول: کلیاتی از مهدویت

 1. مهدویت در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش)
 2. مهدویت یعنی چه و شامل چه موضوعاتی است؟ (پرسش)
 3. منظور از مهدویت نوعی و شخصی چیست؟ (پرسش)
 4. علت افزایش بحث درباره مهدویت و انتظار چیست؟ (پرسش)
 5. اگر موضوع مهدویت امام مهدی‏ واضح بوده چرا عده‏‌ای به مهدویت غیر او معتقد شدند؟ (پرسش)
 6. مهدویت چه بازتابی در فرقه‌های شیعی داشته است؟ آیا در بین فرقه‌های شیعی منکر مهدویت هم وجود دارد؟ (پرسش)
 7. تلاش دشمن چه نقشی در بررسی مباحث مهدویت دارد؟ (پرسش)
 8. در حوزه مباحث مهدویت چه برداشت‌های غلطی وجود دارد؟ (پرسش)
 9. آثار اجتماعی موعودباوری چیست؟ (پرسش)
 10. چه آثار و فوایدی بر بحث از مهدویت در این زمان مترتب است؟ (پرسش)
 11. اعتقاد به مهدویت چه رابطه‌ای با حقانیت دین دارد؟ (پرسش)
 12. آیا نگاه عاقلانه به موضوع مهدویت با گرایش عاطفی به امام مهدی منافات دارد؟ (پرسش)

ضرورت معارف مهدوی

 1. بحث از مهدویت چه اهمیت یا ضرورتی دارد؟ (پرسش)
 2. چه ارتباطی بین آسیب‌ها و ضرورت طرح مباحث مهدویت وجود دارد؟ (پرسش)
 3. چرا دین باید آموزه مهدویت داشته باشد؟ (پرسش)
 4. ضرورت طرح معارف مهدویت چیست؟ (پرسش)
  1. ضرورت طرح معارف مهدویت از بعد اعتقادی چیست؟ (پرسش)
  2. ضرورت طرح مباحث مهدویت از بعد فرهنگی چیست؟ (پرسش)
  3. ضرورت طرح معارف مهدویت از بعد اجتماعی چیست؟ (پرسش)
  4. ضرورت طرح معارف مهدویت از بعد سیاسی چیست؟ (پرسش)
  5. ضرورت طرح معارف مهدویت از بعد تاریخی چیست؟ (پرسش)
 5. آیا مهدویت همواره یکی است یا برای هر دورانی امام مهدی نیاز است؟ (پرسش)

مبانی مهدویت

 1. مبانی اندیشه مهدویت چیست؟ (پرسش)
 2. آیا عقیده به مهدویت از جوامع دیگر و از اصول غیر اسلامی وارد شده است؟ (پرسش)

فرهنگ مهدویت

 1. فرهنگ مهدویت چقدر در نظام فعلی حکومتی ما می‌‏تواند مؤثر و کارساز باشد؟ (پرسش)
 2. شیوه‌‏های عملی ترویج فرهنگ مهدویت چیست؟ (پرسش)
 3. آسیب‌های اندیشه مهدویت چیستند؟ (پرسش)
  1. آسیب‌های تربیتی مهدویت کدامند؟ (پرسش)
  2. چرا برداشت انحرافی از انتظار را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  3. چرا افراط و تفریط در تبین کشتارهای آغاز قیام را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  4. چرا طرح مباحث غیر ضروری را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  5. چرا عدم پیروی از ولایت فقیه و نواب عام را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  6. چرا مدعیان دروغین مهدویت و نیابت خاصه و عامه را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  7. چرا عاشق‌نمایان دنیاطلب را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  8. چرا آرزوگرایان بی‌عمل را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  9. چرا ملاقات‌گرایی را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  10. چرا افراط و تفریط در تبیین مفهوم غیبت را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  11. چرا تطبیق نشانه‌های ظهور با وقایع را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  12. چرا تعیین وقت ظهور را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  13. چرا تعجیل در امر ظهور را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  14. چرا فعالیت‌های غرب و مستشرقان را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  15. چرا خوگرفتن با شرایط موجود را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  16. چرا عافیت‌طلبی را به عنوان یکی از آسیب‌های مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  17. چرا منجی‌گرایی را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  18. چرا غلو در محبت را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  19. چرا باطن‌گرایی را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
 4. آسیب‌های فکری و اعتقادی مهدویت کدامند؟ (پرسش)
  1. چرا عدم درک صحیح از اضطرار به حجت را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  2. چرا برداشت انحرافی از مفهوم غیبت را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  3. اراده الهی و انسانی در مسئله انتظار به چه معناست؟ (پرسش)
  4. چرا آمیختگی نشانه‌های ظهور با شرایط ظهور را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  5. چرا زمینه‌سازی از راه گسترش ظلم و فساد را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  6. آیا برای ظهور امام مهدی باید به افزودن ظلم و ستم کمک کرد؟ (پرسش)
  7. چرا کوتاهی متولیان در ارائه معارف را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
 5. آسیب‌های رفتاری مهدویت کدامند؟ (پرسش)
  1. چرا ایجاد هرج و مرج و بروز اختلافات شدید را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  2. چرا تعجیل در امر ظهور را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  3. چرا مدعیان دروغین مهدویت و نیابت خاصه و عامه را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  4. چرا بروز کسالت و سستی را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  5. چرا نمادگرایی افراطی را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  6. چرا ارتباط موقت و گسسته با امام مهدی را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  7. چرا عدم انسجام اجتماعی را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  8. چرا کم فروغ شدن عواطف انسانی را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  9. چرا شیوع ناهنجاری‌های رفتاری را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  10. چرا انگیزه‌های غیر انسانی در روابط اجتماعی را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  11. چرا آسیب‌های سیاسی در عصر انتظار را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  12. چرا ابهام در آثار روانی مهدویت را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  13. چرا انتظار کشیدن بدون تلاش برای تغییر را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
  14. چرا بی‌تفاوتی منتظران در قبال زمینه‌سازی را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
 6. آسیب‌های فردی انتظار چیست؟ (پرسش)
  1. چرا ترس از امام و آرمان‌ها را از آسیب‌های فردی انتظار شمرده‌اند؟ (پرسش)
  2. چرا گریز از امام و آرمان‌ها را از آسیب‌های فردی انتظار شمرده‌اند؟ (پرسش)
  3. چرا ترک وظایف انتظار را از آسیب‌های فردی انتظار شمرده‌اند؟ (پرسش)
  4. آسیب‌های اجتماعی انتظار چیست؟ (پرسش)
  5. چرا ناامیدی افراد جامعه را از آسیب‌های اجتماعی انتظار شمرده‌اند؟ (پرسش)
  6. چرا عدم پیروی از فقها را از آسیب‌های اجتماعی انتظار شمرده‌اند؟ (پرسش)
 7. چرا انتظار بدون تلاش برای تغییر را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
 8. چرا ترک وظایف منتظران را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)
 9. چرا یأس و ناامیدی از ظهور را یکی از محورهای آسیب‌شناسی مهدویت شمرده‌اند؟ (پرسش)

منبع شناسی مهدویت

 1. مهم‌ترین کتاب‌های مهدویت کدامند؟ (پرسش)
  1. مهمترین کتاب‌ها درباره نشانه‌های ظهور کدامند؟ (پرسش)
 2. تألیف در قضیه مهدویت از چه زمانی بوده است؟ (پرسش)
 3. تألیفات درباره مهدویت با چه روش‏‌هایی بوده است؟ (پرسش)

مهدویت در ادبیات

 1. چه کسانی در طول تاریخ اسلام مهدویت را به شعر درآورده‏‌اند؟ (پرسش)

آینده‌پژوهی

 1. درباره آینده بشر چه دیدگاه‌های وجود دارد؟ (پرسش)
 2. دیدگاه اسلام درباره آینده بشر چیست؟ (پرسش)
 3. آیا سیر تکاملی انسان‏‌ها آینده درخشانی را نوید می‌‏دهد؟ (پرسش)
 4. آیا نظام آفرینش نوید بخش آینده‏‌ای درخشان برای جامعه بشری است؟ (پرسش)
 5. آینده سیاست در جامعه بشری از دیدگاه شیعه چگونه خواهد بود؟ (پرسش)
 6. نظریات اندیشمندان غربی درباره آینده جهان چیست؟ (پرسش)

انحراف در مهدویت

 1. انحراف در مهدویت به چه معناست و انواع آن چیست؟ (پرسش)
 2. به چه دلیل محمد بن علی شلمغانی که از یاران امام عسکری بود منحرف شد؟ (پرسش)

فرقه‌های انحرافی

 1. فرق انحرافی به چه معناست؟ (پرسش)
 2. فرقه‌های انحرافی مهدویت کدامند؟ (پرسش)
 3. نقش استعمار در ایجاد فرقه‌های انحرافی چیست؟ (پرسش)
 4. راه‌های مقابله با فرق انحرافی کدامند؟ (پرسش)
 5. علل پیدایش و رشد فرقه‌های انحرافی چیست؟ (پرسش)
 6. چه ضرورتی برای شناخت فرق انحرافی وجود دارد؟ (پرسش)
 7. چرا امام خمینی با انجمن حجتیه مخالف بود؟ (پرسش)
 8. گرایش انجمن حجتیه و نوع برنامه‌های آنها چه بوده است؟ (پرسش)

مدعیان دروغین مهدویت

 1. ریشه‌های انحراف مدعیان دروغین مهدویت چیست؟ (پرسش)
 2. چرا مدعیان دروغین مهدویت در زمان نایب اول وجود نداشتند؟ (پرسش)
 3. آغاز پیدایش مدعیان دروغین مهدویت از چه زمانی بود؟ (پرسش)
 4. انگیزه‌های مدعیان مهدویت در زمان حضور امامان معصوم چیست؟ (پرسش)
 5. با توجه به مشخص بودن نسب امام مهدی علت پیدایش مدعیان مهدویت چیست؟ (پرسش)
 6. آیا پدید آمدن مدعیان مهدویت از آثار سوء اعتقاد به مهدویت است؟ (پرسش)
 7. آیا پدید آمدن مدعیان مهدویت بر حتمی بودن ظهور مهدی‏ دلالت دارد؟ (پرسش)
 8. چه کسانی ادعای مهدویت کرده یا در حق آنها ادعای مهدویت شده است؟ (پرسش)
  1. آیا احمدیه یا قادیانیه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  2. آیا کیسانیه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  3. آیا زیدیه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  4. آیا فطحیه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  5. آیا قرامطه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  6. آیا ناووسیه و اسماعیلیه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  7. آیا شیخیه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  8. آیا بلالیه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  9. آیا بابیت از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  10. آیا بهاییت از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  11. آیا سبئیه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  12. آیا عسکریه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  13. آیا مغیریه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  14. آیا ممطوره از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  15. آیا نمیریه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  16. آیا واقفیه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  17. آیا واقفه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  18. آیا باقریه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  19. آیا موسویه یا موسائیه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  20. آیا محمدیه از فرقه‌های مدعی مهدویت‌‌اند؟ (پرسش)
  21. آیا ابومسلم خراسانی مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  22. آیا محمد بن عبدالله بن جعفر مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  23. آیا عبیدالله مهدی مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  24. آیا مهدی سودانی مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  25. آیا غلام احمدخان مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  26. آیا مهدی تهامه‌ مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  27. آیا مهدی سوس‌ مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  28. آیا ابومسلم خراسانی مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  29. آیا مهدی صومالی‌ مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  30. آیا مهدی سنگال مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  31. آیا محمد بن حنفیه مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  32. آیا موسی بن طلحه مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  33. آیا ابوهاشم بن محمد بن حنفیه مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  34. آیا محمد بن عبدالله بن حسن مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  35. آیا مهدی عباسی مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  36. آیا عباس فاطمی مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  37. آیا محمد بن عبد الله محض مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  38. آیا عبید الله مهدی بن محمد مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
  39. آیا محمد بن عبدالله بن تومرت علوی حسنی مدعی مهدویت‌ بود؟ (پرسش)
 9. مدعیان بابیت چه کسانی هستند؟ (پرسش)
 10. مفهوم باب در لغت و اصطلاح چیست؟ (پرسش)
 11. انگیزه‌های مدعیان بابیت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 12. دلایل اثبات دروغ بودن ادعای بابیت در عصر غیبت چیست؟ (پرسش)
 13. مدعیان دروغین مهدویت در طول تاریخ چه کسانی بودند؟ (پرسش)
 14. راه شناسایی مدعیان دروغین سفارت و نیابت خاص چیست؟ (پرسش)
 15. اگر شخصی ادعا کند که امام مهدی است چگونه باور کنیم و راه شناخت او چیست؟ (پرسش)
 16. چه راه‌هایی برای شناخت مهدی نماها وجود دارد؟ (پرسش)
 17. از چه زمانی عده‌ای به دروغ ادعای مهدویت کردند؟ (پرسش)
 18. چرا با آغاز دوره استعمار ادعای دروغین مهدویت زیاد شد؟ (پرسش)

مهدی ستیزی

 1. استکبار جهانی برای از بین بردن اندیشه مهدی‌باوری چه کارهایی کرده است؟‌ (پرسش)
 2. راه‌های مقابله با مهدی‌ستیزان چیست؟ (پرسش)
 3. شیوه‌های مهدی‌ستیزی چیست؟ (پرسش)
 4. گونه‌های مهدی‌ستیزان چیست؟ (پرسش)
 5. اهداف مهدی ستیزان چیست؟ (پرسش)
 6. مهمترین ابزارهای مهدی‌ستیزان برای نابود کردن فرهنگ مهدویت چیست؟ (پرسش)
 7. ریشه‌ها و زمینه‌های مهدی‌ستیزی چیست؟ (پرسش)

فصل دوم: مهدویت در اسلام

 1. دلیل عقلی مسأله مهدویت چیست؟ (پرسش)
 2. دیدگاه دین اسلام درباره ظهور منجی چیست؟ (پرسش)
 3. بعد از ظهور اسلام خطوط کلی برای روز موعود چگونه ترسیم شد؟ (پرسش)

مهدویت در قرآن

 1. پیشینه بحث از موعود در قرآن چیست؟ (پرسش)
 2. آیات مهدوی در قرآن کدامند و چگونه باید به آنها استدلال کرد؟ (پرسش)
 3. مهمترین آیات قرآن درباره مهدویت کدامند؟ (پرسش)
  1. آیا آیه ۳۹ سوره انفال درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  2. آیا آیه ۳۳ سوره توبه درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  3. آیا آیه ۸۶ سوره هود درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  4. آیا آیات ۳۴ تا ۳۸ سوره حجر درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  5. آیا آیه ۵ و ۶ سوره اسراء درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  6. ارتباط آیه ۸۱ از سوره اسراء با امام مهدی چیست؟ (پرسش)
  7. آیا آیه ۵۱ و ۶۱ سوره انبیاء درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  8. آیا آیه ۳۹ سوره حج درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  9. آیا آیه ۳۵ سوره نور درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  10. آیا آیه ۵۵ سوره نور درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  11. آیا آیه ۱۰۵ سوره انبیا درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  12. آیا آیه ۶۲ سوره نمل درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  13. آیا آیه ۵ و ۶ سوره قصص درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  14. آیا آیه ۱۴۸ سوره بقره درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  15. آیا آیه ۶۹ و ۷۰ سوره زمر درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  16. آیا آیات ۱ تا ۴ سوره شوری‌ درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  17. آیا آیه ۲۸ سوره فتح درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  18. آیا آیات ۴۱ تا ۴۴ سوره ق درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  19. آیا آیه ۸ و ۹ سوره صف درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  20. آیا آیات ۲۸ تا ۳۰ سوره ملک درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  21. آیا آیات ۴۰ تا ۴۴ سوره معارج درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  22. آیا آیه ۴ سوره شعراء درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  23. آیا آیه ۵۵ سوره مائده درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  24. آیا آیه ۲۱۰ سوره بقره درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  25. آیا آیه ۵ سوره ابراهیم درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  26. آیا آیه ۵۳ سوره فصلت درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  27. آیا آیه ۴۴ سوره ابراهیم درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  28. آیا آیه ۱۳ سوره صف درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  29. آیا آیه ۲۴ سوره شوری درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
  30. آیا آیه ۱ تا ۳ سوره عصر درباره مهدویت است؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
 4. آیا مهدویت در قرآن کریم مطرح شده است؟ (پرسش)
 5. دیدگاه علامه طباطبایی درباره آیه ۵۵ سوره نور چیست و چگونه بر مهدویت دلالت می‌کند؟ (پرسش)
 6. مراد از خنس و کنس چیست؟ (پرسش)

مهدویت در حدیث

 1. منابع مختلف حدیثی مهدویت کدامند؟ (پرسش)
 2. احادیث مربوط به مهدویت کدامند؟ (پرسش)
 3. چه کسانی از صحابه احادیث مهدویت را نقل کرده‌‏اند؟ (پرسش)
 4. آیا در مسایل مختلف مهدویت از شیعه و سنی روایت داریم؟ (پرسش)
 5. علت تفاوت احادیث اهل سنت و تشیع در مهدویت چیست؟ (پرسش)
 6. آیا احادیث مهدویت تنها از طرق شیعه بوده و در سند همه آنها شیعه وجود دارد؟ (پرسش)
 7. مبنای مؤلفان حدیثی مصادر مهدویت چه بوده است؟ (پرسش)
 8. ویژگی‌های مهم احادیث مهدویت چیست؟ (پرسش)
 9. دلایل اعتبار روایات احادیث مهدویت چیست؟ (پرسش)
 10. آیا کسی از علمای اهل سنت منکر احادیث مهدویت شده است؟ (پرسش)
 11. چرا بخاری و مسلم احادیث مهدویت ‏را در صحاح خود ذکر نکرده‏‌اند؟ (پرسش)
 12. آیا کسی از علمای اهل سنت ادعای تواتر در احادیث مهدویت کرده است؟ (پرسش)
 13. چه کسانی قائل به صحت احادیث مهدویت شده‏‌اند؟ (پرسش)
 14. آیا احادیث مهدویت متعارض است؟ (پرسش)
 15. تعداد امامان و امر امامت به ویژه مهدویت در روایات چگونه مطرح شده است؟ (پرسش)

اعتقاد به مهدویت

 1. اعتقاد به مسئله مهدویت از چه زمانی آغاز شده است؟ (پرسش)
 2. آیا اعتقاد به مهدویت انسان را از عمل باز می‌‏دارد؟ (پرسش)
 3. آثار اعتقاد به مهدویت چیستند؟ (پرسش)
 4. باور به مهدویت چگونه سبب تسلیم نشدن در برابر قدرت‌های بزرگ می‌شود؟ (پرسش)
 5. درس‌های عملی اعتقاد به مهدویت چیست؟ (پرسش)
 6. نقش باور به مهدویت در رهایی از ستمگران و ظالمان چیست؟ (پرسش)
 7. آیا اعتقاد به مهدویت در جامعه اسلامی نتیجه فشارهای سیاسی بوده است؟ (پرسش)
 8. آیا اعتقاد به مهدویت مردم را از عمل خیر باز می‏‌دارد؟ (پرسش)
 9. آیا عقیده به مهدویت ناشی از پیاده نشدن حکومت جهانی اسلام بوده است؟ (پرسش)
 10. اول کسی که از مسلمانان در عقیده مهدویت تشکیک کرد چه کسی بود؟ (پرسش)
 11. مهدویت در استمرار حرکت نبوت و دعوت‌های الهی چه نقشی دارد؟ (پرسش)
 12. مهدویت چه ارتباطی با دعوت پیامبران دارد؟ (پرسش)
 13. منظوراز شبهه توکیل در مهدویت چیست؟ (پرسش)

مهدویت از دیدگاه مذاهب اسلامی

 1. دیدگاه اهل سنت درباره مهدویت چیست؟ (پرسش)
 2. در کدام کتاب‌های اهل سنت درباره منجی موعود سخن گفته شده است؟ (پرسش)
  1. دیدگاه مذهب شافعی درباره مهدی موعود چیست؟ (پرسش)
  2. دیدگاه مذهب حنفی درباره مهدی موعود چیست؟ (پرسش)
  3. دیدگاه مذهب حنبلی درباره مهدی موعود چیست؟ (پرسش)
  4. دیدگاه مذهب مالکی درباره مهدی موعود چیست؟ (پرسش)
 3. دیدگاه شیعه درباره مهدویت چیست؟ (پرسش)
 4. آیا شیعه مهدویت را نظریه‌ای مرکب از وجود امام دوازدهم و مهدی موعود بودن او می‌داند؟ (پرسش)
 5. آیا اعتقاد به مهدویت اختصاص به شیعه دارد؟ (پرسش)
 6. آیا عقیده مهدویت مورد اجماع مسلمین است؟ (پرسش)
 7. آیا مذاهب اسلامی بر اصل ظهور امام مهدی اتفاق نظر دارند؟ (پرسش)
 8. آیا مذاهب اسلامی بر وجوب اعتقاد به ظهور مهدی‏ اتفاق نظر دارند؟ (پرسش)
 9. شیعه و اهل سنت در چه موضوعاتی از مهدویت دیدگاه‌های مشترکی دارند؟ (پرسش)
 10. چه اختلافاتی میان شیعه و سنی در موضوع مهدویت وجود دارد؟ (پرسش)
 11. دیدگاه مذاهب اسلامی راجع به توسعه حکومت امام مهدی‏ چیست؟ (پرسش)
 12. دیدگاه مذاهب اسلامی درباره لقب منجی چیست؟ (پرسش)
 13. دیدگاه فریقین درباره مسأله مهدویت چیست؟ (پرسش)
 14. آیا اعتقاد به آمدن منجی در آینده مخصوص مسلمانان و به ویژه شیعیان است؟ (پرسش)
 15. آیا سنی‌‏ها نیز به آمدن امام مهدی اعتقاد دارند؟ (پرسش)
 16. آیا نامی از امام مهدی در صحاح سته آمده است؟ (پرسش)
 17. دیدگاه مذاهب اسلامی درباره حکومت عدل‌گستر امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 18. مهدویت از دیدگاه اهل سنت با مهدویت از دیدگاه شیعه چه فرقی دارد؟ (پرسش)
 19. اسماعیلیان چه کسانی هستند و در مورد مهدویت چه نظری دارند؟ (پرسش)
 20. اهل تسنن درباره مهدی چه دیدگاهی دارند و مهدویت در بین آنان از چه جایگاهی برخوردار است؟ (پرسش)
 21. مهدی در نظر اهل تسنن چه ویژگی‌هایی دارد و مهدی از نسل کیست؟ (پرسش)
 22. اهل تسنن درباره نزول حضرت عیسی چه نظری دارند؟ آیا این که برخی از آنان مهدی را همان عیسی می‌دانند صحیح است؟ (پرسش)
 23. آیا در مذاهب دیگر نامی از امام مهدی برده شده است؟ (پرسش)
 24. فرقه‌ها و مذاهب بزرگ اسلامی در موضوع مهدویت چه نقاط مشترکی دارند؟ (پرسش)
 25. فرقه‌ها و مذاهب بزرگ اسلامی در موضوع مهدویت در چه مواردی اختلاف دارند؟ (پرسش)
 26. در اسلام منجی موعود چه کسی معرفی شده است؟ (پرسش)

مهدویت از نگاه دانشمندان

 1. دیدگاه‌های دانشمندان مسلمان درباره مهدویت چیست؟ (پرسش)
  1. دیدگاه دانشمندان مکتب تشیع درباره مهدویت چیست؟ (پرسش)
   1. دیدگاه دانشمندان مکتب امامیه درباره مهدویت چیست؟ (پرسش)
   2. دیدگاه دانشمندان مکتب اسماعیلیه درباره مهدویت چیست؟ (پرسش)
   3. دیدگاه دانشمندان مکتب زیدیه درباره مهدویت چیست؟ (پرسش)
  2. دیدگاه دانشمندان مکتب اهل سنت درباره مهدویت چیست؟ (پرسش)
   1. دیدگاه دانشمندان مکتب اهل حدیث درباره مهدویت چیست؟ (پرسش)
   2. دیدگاه دانشمندان مکتب معتزله درباره مهدویت چیست؟ (پرسش)
   3. دیدگاه دانشمندان مکتب اشعریه درباره مهدویت چیست؟ (پرسش)
   4. دیدگاه دانشمندان مکتب ماتریدیه درباره مهدویت چیست؟ (پرسش)
   5. دیدگاه فرقه وهابیت درباره مهدویت چیست؟ (پرسش)
  3. دیدگاه دانشمندان مکتب اباضیه درباره مهدویت چیست؟ (پرسش)

فصل سوم: مهدویت در ادیان و مکاتب

اندیشه منجی در ادیان

 1. منجی به چه معناست؟ (پرسش)
 2. علت اختلاف در منجی جهانی چیست؟ (پرسش)
 3. راه حل اختلاف در منجی جهانی چیست؟ (پرسش)
 4. چگونه می‌توان اثبات کرد که منجی موعود امام مهدی است؟ (پرسش)
 5. از دیدگاه کلامی و نقلی آیا باور به منجی موعود در همه ادیان وجود دارد؟ (پرسش)
 6. آیا در کتاب‌های آسمانی به مسئله ظهور منجی جهان اشاره‏‌ای شده است یا اینکه این عقیده اختصاص به مسلمانان دارد؟ (پرسش)
 7. آیا عقیده به منجی و مهدویت عقیده‌‏ای شرقی است؟ (پرسش)
 8. خاستگاه باور به منجی چیست؟ (پرسش)
 9. نظر ادیان سه‌گانه آسمانی درباره رهبر موعود الهی چیست؟ (پرسش)
 10. آیا باور به منجی موعود در همه ادیان وجود دارد؟ (پرسش)
 11. آیا ایمان به مهدویت یا ظهور منجی نزد ادیان و ملل دیگری غیر از اسلام نیز وجود دارد؟ (پرسش)
 12. از چه زمانی خطوط کلی برای روز موعود جهانی ترسیم شده است؟ (پرسش)
 13. هر یک از صاحبان ادیان منجی را از دین خود می‌‏داند راه حل این اختلاف چیست؟ (پرسش)
 14. مشترکات موعودباوری در ادیان الهی چیستند؟ (پرسش)
 15. تمایزات موعودباوری در اسلام و دیگر ادیان الهی چستند؟ (پرسش)
 16. چرا قوانین ادیان آسمانی پیشین به نحو اکمل پیاده نشد؟ (پرسش)
 17. آیا عقیده به ظهور منجی به غیر از ادیان در میان غربی‌‏ها و سایر اقوام نیز مطرح بوده است؟ (پرسش)
 18. چگونه با وجود تحریف در تورات و انجیل به آن دو استشهاد می‏‌شود؟ (پرسش)
 19. اندیشه نجات موعودگرایانه در ادیان چین چه بازتابی در فرهنگ و رسوم مردم داشته است؟ (پرسش)
 20. نظریه صلح جهانی و عصر طلایی در فرهنگ دینی چینیان چیست و چه ارتباطی با موعودگرایی دارد؟ (پرسش)
 21. آیا بهائیان به عنوان یک فرقه منشعب از شیعه به امام مهدی اعتقاد دارند؟ (پرسش)
 22. آیا جنبش‌های نو پدید دینی منجی‌گرا هستند؟ (پرسش)
 23. منجی در ادیان آسمانی چه کسی است؟ (پرسش)
 24. منجی در ادیان غیر آسمانی چه کسی است؟ (پرسش)
 25. منجی از دیدگاه مکاتب فلسفی کیست؟ (پرسش)
 26. منجی در اسلام کیست؟ (پرسش)

منجی در اندیشه یهودیان

 1. آیا یهود ظهور منجی آخر الزمان را قبول دارد؟ (پرسش)
 2. منجی نزد یهود چه کسی است؟ (پرسش)
 3. ویژگی‌های منجی یهود چیست؟ (پرسش)
 4. آیا در دین یهود به منجی بشارت داده شده است؟ در چه کتاب‏‌هایی؟ (پرسش)
 5. منجی‌باوری در یهود چه جایگاهی دارد؟ (پرسش)
 6. سیر تاریخی منجی‌باوری در یهود چیست؟ (پرسش)
 7. آیا برای ماشیح القاب و نام‌های دیگری هم ذکر شده است؟ (پرسش)
 8. آیا در بین یهودیان هم منکر وجود ماشیح وجود دارد؟ (پرسش)
 9. در تاریخ قوم یهود توجه به منجی در چه زمان‌هایی شدت می‌یافته است؟ آیا مدعیان دروغین ماشیح هم وجود داشته‌اند؟ (پرسش)
 10. یهودیان چه نظری درباره وقت آمدن ماشیح دارند و آیا زمانی را برای آن تعیین می‌کنند؟ (پرسش)
 11. در آیین یهود برای دوران آخر الزمان چه ویژگی‌هایی ذکر شده است؟ علائم ظهور ماشیح چیست؟ (پرسش)
 12. خصوصیات دوران ظهور ماشیح در آیین یهود چگونه است؟ (پرسش)
 13. یهودیان از ماشیح چه انتظاری دارند و طول دوران او را چگونه ترسیم می‌نمایند؟ (پرسش)
 14. عالمان یهودی در کتاب تلمود درباره هویت و خصوصیات ماشیح چه می‌گویند؟ (پرسش)
 15. چرا یهودیان حکومت حضرت داوود را الگوی حکومت موعود آخر الزمان می‌دانند؟ (پرسش)
 16. آیا این که می‌گویند موعودگرایی یهودی در اثر ارتباط با اقوام ایرانی پدید آمد درست است؟ (پرسش)
 17. آیا در تورات به منجی و ظهور او اشاره شده است؟ (پرسش)
 18. براساس تورات ظهور منجی چه برکاتی دارد؟ (پرسش)
 19. در تورات چه بشارت‌هایی به آمدن امام مهدی داده شده است؟ (پرسش)
 20. مقصود از مسیحیت یهودی چیست؟ (پرسش)

منجی در اندیشه مسیحیان

 1. منجی نزد مسیحیان کیست؟ (پرسش)
 2. منجی و نجات در دین مسیحیت به چه معناست؟ (پرسش)
 3. دیدگاه انجیل و مسیحیت درباره موعود چیست؟ (پرسش)
 4. ظهور منجی در انجیل در چه وقتی معین شده است؟ (پرسش)
 5. مقصود از مسیحیت صهیونیستی چیست؟ (پرسش)
 6. مقصود از مسیحیت سیاسی آمریکا چیست؟ (پرسش)
 7. اوصاف یاران منجی در انجیل چیست؟ (پرسش)
 8. آیا در انجیل به علائم ظهور منجی اشاره شده است؟ (پرسش)
 9. آیا علائم منجی در ادیان دیگر مانند هندیان و مسیحیان بیان شده است؟ (پرسش)
 10. آیا در دین مسیحیت به منجی و مصلح بشارت داده شده است؟ در چه کتاب‌هایی؟ (پرسش)
 11. مسیحاباوری در ادیان ابراهیمی به چه معناست و ماشیح چه فرقی با مسیحا دارد؟ آیا ماشیح زنده است و در غیبت به سر می‌برد؟ (پرسش)
 12. آیا مسیحیان موعودباورند یعنی معتقد به آمدن منجی در آخر الزمان هستند؟ نام منجی آنان چیست؟ آنان آمدن منجی را چگونه ترسیم می‌کنند؟ (پرسش)
 13. موعودباوری اسلامی و مسیحی چه وجوه اشتراک و چه اختلافاتی دارد؟ (پرسش)
 14. بازگشت عیسی مسیح در روایات اسلامی چگونه تفسیر می‌شود؟ (پرسش)
 15. کاتولیک‌های مسیحی درباره بازگشت عیسی چه نظری دارند؟ (پرسش)
 16. از نظر مسیحیان بازگشت و ظهور مسیح چه مراحلی دارد؟ آیا عیسی مسیح حکومت هم خواهد نمود؟ (پرسش)
 17. انجیل درباره منجی و ظهور او چه پیشگویی کرده است؟ (پرسش)
 18. چه نشانه‌هایی برای ظهور منجی در انجیل آمده است؟ (پرسش)
 19. نقاط اشتراک تورات و انجیل با منابع اسلامی درباره حوادث پیش از ظهور منجی و جهان پس از آن کدام‌اند؟ (پرسش)

منجی در اندیشه زرتشتیان

 1. عقیده زرتشتی‏‌ها درباره موعود و منجی چیست؟ (پرسش)
 2. مفهوم هزاره در آیین زرتشت و ارتباط آن با سوشیانت چیست؟ (پرسش)
 3. در دین زرتشت چه علایمی برای آخر الزمان و ظهور سوشیانت ذکر شده است؟ (پرسش)

منجی در اندیشه هندوها

 1. منجی در آیین هندو کیست؟ (پرسش)
 2. در آیین هندو اندیشه نجات چه خصوصیاتی دارد و منجی موعود کیست؟ (پرسش)
 3. اندیشه منجی‌گرایی و اعتقاد به کلکی چه بازتابی در زندگی هندوها داشته است؟ (پرسش)

منجی در اندیشه بوداییسم

 1. منجی در آیین بودا کیست؟ (پرسش)

دیدگاه مکاتب بشری درباره منجی

 1. آیا تاریخ بی‌‏هدف است؟ (پرسش)
 2. مادیون چه نظری راجع به پایان تاریخ دارند؟ (پرسش)
 3. آیا بشر می‏‌تواند از راه تکنیک جدید به سعادت برسد؟ (پرسش)
 4. آیا سیطره نهایی جهان با لیبرالیسم است؟ (پرسش)
 5. نظر فوکویاما درباره پایان تاریخ چیست؟ (پرسش)
 6. تحلیل مارشال مک لوهان از سیطره لیبرالیسم چیست؟ (پرسش)
 7. نظر تافلر درباره پایان تاریخ چیست؟ (پرسش)
 8. دیدگاه هانتینگتون راجع به پایان تاریخ چیست؟ (پرسش)
 9. نظریات اندیشمندان غربی درباره آینده جهان چیست؟ (پرسش)
 10. آیا تک قطبی کردن جهان می‏‌تواند نجات ‏بخش بشر باشد؟ (پرسش)
 11. مارکسیست‌‏ها تکامل تاریخ را با چه شیوه‏ای توجیه می‏‌کنند؟ (پرسش)
 12. بینش انسانی - فطری در تکامل تاریخ چیست؟ (پرسش)
 13. تکامل تاریخ از نظر قرآن چگونه است؟ (پرسش)
 14. آیا قانون عکس‏‌العمل نوید جامعه‌‏ای بهتر و متکامل را به ما می‏‌دهد؟ (پرسش)
 15. آیا الزام‌‏ها و ضرورت‌‏های اجتماعی جامعه را به زندگی آمیخته با صلح و عدالت سوق می‌‏دهد؟ (پرسش)
 16. آیا برای ایجاد تحول در جامعه احتیاج به اصلاحات تدریجی است یا انقلاب بنیادی؟ (پرسش)

بخش دوم: آشنایی با امام مهدی


فصل اول: وجود امام مهدی

ضرورت وجود امام مهدی (اثبات وجود و چرایی نیاز به امام مهدی)

 1. دیدگاه شیعه در مورد امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 2. دیدگاه امامان در مورد امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 3. دلایل وجود امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 4. با توجه به علم و عقل و تجربه چه نیازی به امام است؟ (پرسش)
 5. آیا با تکمیل عقول و تهذیب نفوس بدون نیاز به امام معصوم به احکام واقعی دسترسی پیدا می‏کنند؟ (پرسش)
 6. اگر در عصر ظهور عقل‏‌ها کامل می‌‏گردد دیگر چه احتیاجی به امام می‌‏باشد؟ (پرسش)
 7. وجود امام مهدی در رفع بلا چه تأثیری دارد؟ (پرسش)
 8. چند دلیل کلامی بر وجود امام مهدی وجود دارد؟ (پرسش)
 9. آیا به بهانه زیر بار ظلم بودن مردم می‌توان بی‌توجهی و در نهایت عدم وجود امام مهدی را نتیجه گرفت؟ (پرسش)
 10. آیا پیامبران الهی به وجود امام مهدی بشارت داده‌اند؟ (پرسش)
 11. آیا نبوت عامه دلیل اثبات مهدویت و وجود امام مهدی است؟ (پرسش)

ایمان به وجود امام مهدی

 1. آیا ایمان به وجود امام مهدی ضرورت دینی دارد؟ (پرسش)
 2. آیا ایمان به وجود امام مهدی و ولادت او فرضیه‌‏ای فلسفی و ظنی است؟ (پرسش)
 3. آیا اعتقاد به وجود امام مهدی در این عصر دارای اشکال است؟ (پرسش)
 4. ایمان به وجود امام مهدی چه برکاتی دارد؟ (پرسش)
 5. آیا ایمان آوردن به امام مهدی بعد از ظهور فایده‌ای دارد؟ (پرسش)

انکار وجود امام مهدی

 1. آیا انکار وجود امام مهدی در این عصر دارای اشکال است؟ (پرسش)
 2. حکم کسی که منکر امام مهدی است چیست؟ (پرسش)
 3. پیامدهای انکار وجود امام مهدی چیست؟ (پرسش)

ضرورت عقلی وجود امام مهدی (وجود امام مهدی از دیدگاه عقل)

 1. ضرورت عقلی وجود امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 2. دلیل عقلی بر وجود امام مهدی چیست؟ (پرسش)
  1. برهان لطف چگونه بر وجود امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  2. اگر وجود امام لطف است چرا در هر منطقه‏‌ای امامی وجود ندارد؟ (پرسش)
  3. برهان عنایت چگونه بر وجود امام مهدی‏ دلالت دارد؟ (پرسش)
  4. برهان فطرت چگونه بر وجود امام مهدی‏ دلالت دارد؟ (پرسش)
  5. برهان علت غایی چگونه بر وجود امام مهدی‏ دلالت دارد؟ (پرسش)
  6. برهان هدایت باطنی چگونه بر وجود امام مهدی‏ دلالت دارد؟ (پرسش)
  7. برهان حفظ شریعت چگونه بر وجود امام مهدی‏ دلالت دارد؟ (پرسش)
  8. برهان واسطه در فیض چگونه بر وجود امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  9. با برهان امکان اشرف چگونه بر وجود امام مهدی استدلال می‌‏شود؟ (پرسش)
  10. برهان مظهر جامع بر وجود امام مهدی‏ را چگونه تقریر می‏‌نمایید؟ (پرسش)
  11. برهان تجلی اعظم چگونه بر وجود امام مهدی‏ دلالت دارد؟ (پرسش)
  12. برهان تقابل قطبین چگونه بر وجود امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  13. قانون عدم‏ تبعیض در فیض چگونه بر وجود امام مهدی‏ دلالت دارد؟ (پرسش)
  14. برهان لزوم عقل بالفعل چگونه بر وجود امام مهدی‏ دلالت دارد؟ (پرسش)
  15. آیا می‌‏توان از راه حساب احتمالات وجود امام مهدی را به اثبات رساند؟ (پرسش)
  16. چه برهان فلسفی بر وجود امام مهدی می‌توان برشمرد؟ (پرسش)
  17. آیا دلیلی عرفانی بر وجود امام مهدی می‌توان اقامه کرد؟ (پرسش)
  18. آیا می‌توانید برهانی جامعه شناختی بر وجود امام مهدی بنویسید؟ (پرسش)
  19. چه برهان ریاضی بر وجود امام مهدی می‌توان ذکر کرد؟ (پرسش)
 3. آیا ادله عقلی وجود امام مهدی معینی را اثبات می‏‌کند؟ (پرسش)

ضرورت شرعی وجود امام مهدی

 1. ضرورت شرعی وجود امام مهدی چیست؟ (پرسش)

وجود امام مهدی از دیدگاه قرآن

 1. آیا در قرآن کریم نامی از امام مهدی برده شده است؟ (پرسش)
 2. با توجه به اینکه نام پیامبر در تورات ذکر شده است چرا نام حضرت مهدی به صورت صریح در قرآن نیامده است؟ (پرسش)
 3. آیا در قرآن کریم شواهدی بر وجود و ظهور امام مهدی یافت می‏‌شود؟ (پرسش)
  1. آیا آیه ۱۰۵ سوره انبیا بر وجود و ظهور امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  2. آیا آیه ۳۳ سوره توبه بر وجود و ظهور امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  3. آیا آیه ۵۵ سوره نور بر وجود و ظهور امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  4. آیا آیه ۵ سوره قصص بر وجود و ظهور امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  5. آیا آیه ۱۷ سوره حدید بر وجود و ظهور امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  6. آیا آیه ۵۴ سوره مائده بر وجود و ظهور امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  7. آیا آیه ۱۱۴ سوره بقره بر وجود و ظهور امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  8. آیا آیه ۳۳ سوره اسراء بر وجود و ظهور امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  9. آیا آیه ۸۶ سوره هود بر وجود و ظهور امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  10. آیا آیه ۷۱ سوره اعراف بر وجود و ظهور امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  11. آیا آیه ۱۵۸ سوره انعام بر وجود و ظهور امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  12. از آیات سوره قدر چگونه وجود امام مهدی‏ استفاده می‌‏شود؟ (پرسش)
  13. از آیه امام چگونه وجود امام مهدی استفاده می‏‌شود؟ (پرسش)
  14. آیه انذار چگونه بر وجود امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  15. آیات شهادت چگونه بر وجود امام مهدی‏ دلالت دارد؟ (پرسش)
  16. آیه نذیر چگونه دلالت بر وجود امام مهدی‏ دارد؟ (پرسش)
  17. آیه هدایت چگونه بر وجود امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  18. آیه صادقین چگونه بر وجود امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  19. آیه اولی الامر چگونه بر وجود امام مهدی‏ دلالت دارد؟ (پرسش)
  20. آیه توکیل چگونه بر وجود امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  21. آیه کلمه باقیه چگونه بر وجود امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)

وجود امام مهدی از دیدگاه حدیث

 1. آیا پیامبر اکرم و امامان معصوم از مهدی موعود خبر داده‌‏اند؟ (پرسش)
 2. چه مقدار روایت از اهل بیت در مورد امام مهدی به دست ما رسیده است؟ (پرسش)
 3. ابواب حدیثی که دلالت بر وجود امام مهدی دارد کدام است؟ (پرسش)
 4. دلیل نقلی بر اثبات وجود امام مهدی چیست؟ (پرسش)
  1. حدیث ثقلین چگونه دلالت بر وجود امام مهدی‏ دارد؟ (پرسش)
  2. حدیث من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة چگونه دلالت بر وجود امام مهدی‏ دارد؟ (پرسش)
  3. حدیث إن الأرض لا تخلو من قائم الله بحجة چگونه دلالت بر وجود امام مهدی‏ دارد؟ (پرسش)
  4. حدیث امان چگونه بر وجود امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  5. حدیث سفینه چگونه بر وجود امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  6. حدیث (عدم خلو زمان از امام قرشی) چگونه بر وجود امام مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)
  7. احادیث دوازده خلیفه چگونه بر وجود امام مهدی‏ دلالت دارد؟ (پرسش)
 5. احادیث امام مهدی در کدام کتاب‌های اهل تسنن آمده است؟ (پرسش)
 6. چه کسانی از صحابه پیامبر روایان احادیث امام مهدی بودند؟ (پرسش)
 7. آیا در کتب اهل سنت روایاتی پیرامون وجود ظهور و سیره امام مهدی نقل شده؟ (پرسش)
 8. تدوین کتاب در مورد امام مهدی نزد فریقین از چه زمانی شروع شد و چگونه ادامه یافت؟ (پرسش)
 9. چگونه احادیث وجوب معرفت‏ امام بر وجود امام ‏مهدی دلالت دارد؟ (پرسش)

احادیث دوازده خلیفه

 1. احادیث دوازده خلیفه چیست؟ (پرسش)
 2. مقصود از دوازده خلیفه چه کسانی‌‏اند؟ (پرسش)
 3. آیا احادیث دوازده خلیفه دلالت بر حکومت ظاهری امامان معصوم دارد در صورتی که در واقع چنین نبوده است؟ (پرسش)
 4. احادیث دوازده خلیفه در چه مکانی ایراد شده است؟ (پرسش)
 5. چرا در احادیث دوازده خلیفه از اسامی آنها سؤال نشده است؟ (پرسش)
 6. آیا احادیث دوازده خلیفه نزد شیعه ضعیف السند و غیر معتبر است؟ (پرسش)
 7. احادیث دوازده خلیفه با حدیث الخلافة بعدی ثلاثون عاما چگونه قابل جمع است؟ (پرسش)
 8. احادیث سیزده امام چگونه قابل توجیه است؟ (پرسش)
 9. در برخی روایات اهل سنت ابوبکر و عمر هم جزء دوازده خلیفه معرفی شده‏‌اند آن را چگونه توجیه می‌‏کنید؟ (پرسش)

امام مهدی از دیدگاه مذاهب اسلامی

 1. آیا در همه مذاهب اسلامی نامی از امام مهدی برده شده است؟ (پرسش)
 2. گونه‌های احادیث درباره امام مهدی چیست؟ (پرسش)

امام مهدی از دیدگاه اهل سنت

 1. دیدگاه اهل سنت درباره امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 2. حکم منکر امام مهدی‏ و ظهور او در نزد اهل سنت چیست؟ (پرسش)
 3. تفاوت مکتب تشیع و اهل سنت درباره امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 4. آیا می‌توان نمونه‌های از اعتقادات مذاهب اربعه اهل سنت درباره امام مهدی را نام برد؟ (پرسش)

امام مهدی از دیدگاه زیدیه

 1. زیدیه درباره مهدویت چه نظری دارند؟ (پرسش)

امام مهدی از دیدگاه شیخیه

 1. نظر فرقه شیخیه درباره امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 2. چه اشکالاتی نسبت به اعتقاد شیخیه درباره کیفیت وجود امام مهدی‏ در عصر غیبت وجود دارد؟ (پرسش)

برکات وجود امام مهدی

 1. برکات وجود امام مهدی چیست؟ (پرسش)

فصل دوم: معرفت امام مهدی (شناخت امام مهدی)


کلیات

 1. امام مهدی کیست؟ (پرسش)
 2. ویژگی‌های خاص امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 3. کرامات و معجزات امام مهدی در دوران ظهور چیستند؟ (پرسش)
 4. آیا امام مهدی معجزه‌ای دارد؟ (پرسش)
 5. حکمت‌های غائب بودن امام مهدی چیستند؟ (پرسش)
 6. تاریخچه مختصر امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 7. امام زمان بودن به چه معناست؟ (پرسش)
 8. امام مهدی چه معجزات و کراماتی دارد؟ (پرسش)
 9. آثار صلوات فرستادن بر امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 10. فلسفه عقیده به امام حی چیست؟ (پرسش)
 11. صله دادن به امام مهدی به چه معناست؟ (پرسش)
 12. چه کنیم تا فرزندانمان یاوران امام مهدی باشند؟ (پرسش)
 13. آثار صلوات فرستادن بر امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 14. چگونه رابطه خود را با اهل بیت به ویژه امام مهدی تقویت کنیم؟ (پرسش)
 15. توجه امام مهدی به دوست داران خود چگونه ا­ست؟ (پرسش)
 16. اگر بخواهیم خود را برای نظام مهدوی آماده کنیم باید چه نگاهی داشته باشیم؟ (پرسش)
 17. رابطه شب قدر و امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 18. امام مهدی چگونه ناظر اعمال ماست؟ (پرسش)
 19. حروف مقطعه الر که در قرآن آمده چه ارتباطی با امام مهدی دارد؟ (پرسش)
 20. ابعاد شخصیت امام چه می‌باشند؟ (پرسش)
 21. امام مهدی از لحاظ رفتار اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارد؟ (پرسش)
 22. راه شناخت امام مهدی چیست؟ بهترین راه شناخت امام مهدی کدام است؟ (پرسش)
 23. زندگانی امام مهدی از آغاز تاکنون چه مسیری را طی کرده است؟ (پرسش)
 24. امام مهدی چگونه سبب امان اهل زمین می‌شود؟ (پرسش)
 25. تسبیح مخصوص امام مهدی چه روزهایی است؟ (پرسش)
 26. دلیل عقلی بر خالی نبودن هیچ زمانی از امام معصوم چیست؟ (پرسش)
 27. دلیل قرآنی بر خالی نبودن هیچ زمانی از امام معصوم چیست؟ (پرسش)
 28. آیا می‌توان به نیابت امام مهدی حج به‌جا آورد؟ (پرسش)
 29. چگونه باید نام امام مهدی مورد تکریم قرار داد؟ (پرسش)
 30. چه کسانی درباره امام مهدی کتاب تألیف کرده‌اند؟ (پرسش)
 31. چه کسانی درباره امام مهدی شعر سرود‌ه‌اند؟ (پرسش)
 32. چگونه حضرت که در یک مکان است ناظر همه جا می‌‌باشد؟ (پرسش)
 33. چه کنیم که وجود امام مهدی را در زندگی خود حس کنیم؟ (پرسش)
 34. چه کنیم تا مورد توجه امام مهدی قرار گیریم و وجودمان نورانی شود؟ (پرسش)
 35. امام مهدی از نوجوانان جامعه امروز چه انتظاری دارند؟ (پرسش)
 36. امام مهدی چه جوانانی را دوست دارد؟ چه کنیم تا مورد توجه و عنایات خاصه حضرتش قرار بگیریم؟ (پرسش)
 37. انسان چگونه می‌‏تواند بفهمد که ارتباط روحی با امام پیدا کرده است؟ (پرسش)
 38. درس خواندن بهتر است یا کار فرهنگی برای رضایت امام مهدی انجام دادن؟ (پرسش)
 39. آیا صدقه دادن برای امام مهدی صحیح است؟ (پرسش)
 40. آیا خواب غیر معصوم حجت است؟ (پرسش)
 41. برای بزرگ‌داشت نام امام مهدی چه کارهایی باید کرد؟ (پرسش)
 42. چگونه می‏‌توانیم در عهد خود با امام مهدی ثابت‏‌قدم باشیم در حالی که فساد و تباهی خیلی از جوامع را فراگرفته است؟ (پرسش)
 43. بخشش امام مهدی چگونه است؟ (پرسش)
 44. آیا مراد از کلمه پسر انسان در انجیل امام مهدی است؟ (پرسش)
 45. بر روی بازوی امام مهدی چه نوشته شده است؟ (پرسش)
 46. خانواده‏‌ها چگونه می‌‏توانند رابطه جوانان را با امام مهدی تقویت کنند؟ (پرسش)
 47. چه کنیم تا فرزندمان جزء سربازان امام مهدی باشد؟ (پرسش)
 48. چگونه دانش‏‌آموزان را با امام مهدی آشنا کنیم؟ (پرسش)
 49. چگونه یاد و نام امام مهدی را همیشه در خاطر دانش‏‌آموزان زنده نگه داریم؟ (پرسش)
 50. مسئولان حکومت برای بالا بردن سطح معلومات مردم چه وظایفی دارند؟ (پرسش)
 51. کشور امام مهدی چگونه کشوری باید باشد؟ (پرسش)
 52. آیات و روایاتی که درباره عرضه کردن اعمال ما به ائمه هست به چه معناست؟ (پرسش)
 53. آیا موقع گناه امامان ناظر اعمال ما هستند و آیا اعمال ما به امام عصر عرضه می‌شود؟ اگر این چنین باشد لقب ستار العیوب بودن خدا برای چیست؟ (پرسش)
 54. آیا وجود بشقاب پرنده صحت دارد و ارتباطی با امام مهدی دارد؟ (پرسش)
 55. چرا امام مهدی به حجت پنهان تعبیر شده است؟ (پرسش)
 56. علمای اهل سنت در مورد احادیث مرتبط با امام مهدی چه دیدگاهی دارند؟ (پرسش)
 57. آیا آن حضرت از حال نیازمندان و گرفتاران با خبر است و می‌تواند کمکی بکند یا چون غایب است نمی‌تواند؟ (پرسش)
 58. چه کار کنم تا موفق شوم به آقا امام مهدی نزدیک شوم؟ (پرسش)
 59. چگونه می‌‌توانیم سطح فکری و اعتقادی خود را در ارتباط با امام عصر بالاتر برده و عمیق‌تر کنیم؟ (پرسش)
 60. چگونه می‌توان رضایت امام مهدی را به دست آورد؟ (پرسش)
 61. ارتباط آیه امن یجیب به امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 62. امام مهدی در رحم مادر چه سوره‌ای تلاوت کرد؟ (پرسش)
 63. آیا کسی می‌‏تواند خودش را به صورت امام مهدی درآورد؟ (پرسش)
 64. با توجه به این‏که ما انسان‏‌ها محدود هستیم چگونه می‌‏توانیم امام مهدی که نامحدود است را بشناسیم و از وجود او بهره ببریم؟ (پرسش)
 65. با توجه به حدیث «من مات و لم یعرف امام زمانه ...» مردم چگونه می‏توانند امامی را که غایب است بشناسند؟ (پرسش)
 66. آیا پیامبر اکرم راجع به امام مهدی سخنی فرموده‌‏اند؟ (پرسش)
 67. آیا واسطه فیض بودن امام مهدی در نعمت‌ها و در عالم وجود غیر از روایات ریشه قرآنی هم دارد؟ (پرسش)
 68. آیا از طرف ائمه راجع به امام مهدی مطلبی رسیده است؟ (پرسش)
 69. معنای این جمله از پیامبر که در خطبه غدیر درباره امام مهدی فرمود ألا انه الغراف من بحر العمیق چیست؟ (پرسش)
 70. قرآن کریم برای معرفی افراد از چه روش‌هایی استفاده کرده است؟ (پرسش)
 71. آیا امام مهدی شاهد و ناظر اعمال است؟ (پرسش)
 72. آیا امام مهدی ما را می‏‌بیند؟ (پرسش)
 73. نظر فرقه جارودیه درباره امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 74. چرا امام مهدی رساله ندارد و به وسیله فقها رساله خود را در اختیار مردم قرار نمی‌‏دهند؟ (پرسش)
 75. آیا امام مهدی خداوند متعال را می‌‏بیند؟ (پرسش)
 76. معجزات امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 77. اولین کسی که نام مهدی موعود را بر او گذاشتند چه کسی بود؟ (پرسش)
 78. چه شباهت‌هایی میان پیامبران الهی و امام مهدی وجود دارد؟ (پرسش)
 79. چگونه می‌توان معرفت خود را نسبت به امام مهدی افزایش داد؟ (پرسش)
 80. کدام پیامبر خواب‏‌های زیادی را درباره امام مهدی در کتاب‌‏هایش تعبیر کرده است؟ (پرسش)
 81. با چه شرایطی می‌توان عاشق واقعی امام مهدی بود؟ (پرسش)
 82. آیا برای دوست داشتن امام مهدی باید از محبت به دیگران خودداری کرد؟ (پرسش)
 83. درس خواندن بهتر است یا کار فرهنگی برای رضایت امام مهدی انجام دادن؟ (پرسش)
 84. آیا غذاهای امام مهدی از دنیاست یا بهشت؟ (پرسش)
 85. اظهار محبت به امام مهدی به چه صورت‌هایی انجام می‌‏شود؟ (پرسش)
 86. آیا صدقه دادن برای امام مهدی صحیح است؟ (پرسش)
 87. کدام غیب‌گویان درباره امام مهدی اخباری نقل کرده‌اند؟ (پرسش)
 88. غیب‌گویان درباره امام مهدی چه گفته‌اند؟ (پرسش)
 89. چرا در قرآن به طور مستقیم نامی از امام مهدی برده نشده است؟ (پرسش)
 90. من خودم از امامم شاکی هستم چون وقتی ازش می‏خواهم بیاید نجاتم دهد نمی‌‏آید یا فکر می‏کنم به خاطر گناهانی که می‏کنم محلم نمی‏گذارد؟ (پرسش)
 91. امام مهدی: «اگر ما فراموشتان کرده بودیم بلا بر شما نازل می‏شد» پس این‏همه بلایی که بر سر شیعیان وارد می‏شود چیست؟ (پرسش)
 92. آیا امام مهدی به کارهای خوب و بد ما آگاهی دارد؟ این منافی با ستارالعیوب بودن خداوند نیست؟ (پرسش)
 93. با این‏همه علاقه‏ ای که از جانب ارادتمندان امام مهدی اظهار می‏شود چرا باز آن حضرت از دیده ‏ها پنهان است؟ (پرسش)
 94. آیا امام مهدی در دوران غیبت فقط به عبادت شخصی مشغولند؟ (پرسش)
 95. آیا مسأله‏ غیبت مختص به امام مهدی است؟ انبیاء و پیشوایان قبل از او نیز چنین سرنوشتی نداشته‏‌اند؟ (پرسش)
 96. چگونه خداوند به غیبت امام مهدی راضی است در حالی که مردم در حیرت هستند؟ (پرسش)
 97. با توجه به اینکه شیعه و سنی معتقدند که وجود یک پیشوای عادل برای سرپرستی جامعه لازم است در حال حاضر آن پیشوا کیست؟ آیا امام غایب است؟ (پرسش)
 98. چه شباهت‌هایی میان امام حسین و امام مهدی وجود دارد؟ (پرسش)
 99. راه‌های دوستی با امام مهدی چیست و چه کنیم که قلب آقا امام مهدی از ما راضی و خشنود باشد؟ (پرسش)
 100. مراد از ناحیه چیست؟ (پرسش)
 101. چرا امام مهدی با وجود دشمنان زیادی که داشت روز شهادت پدر خود را نمایان کرد؟ (پرسش)
 102. چه معجزات و کراماتی از امام مهدی صادر شده است؟ (پرسش)
 103. آیا در زمان غیبت ذکر نام اصلی حضرت جایز است؟ (پرسش)
 104. مصحف فاطمه چیست؟ و آیا هم‏ اکنون در دست امام مهدی است؟ (پرسش)
 105. چه مانعی داشت که امام مهدی در آخر الزمان متولد می‌‏شد تا دیگر نیازی به غیبت آن حضرت نباشد؟ (پرسش)
 106. چه مانعی داشت که امام مهدی غایب نمی‌‏شد و خداوند از کشته شدن آن حضرت جلوگیری می‏‌کرد؟ (پرسش)
 107. چه اصراری است که امامان معصوم در دوازده تن منحصر شوند تا لازم آید خداوند قوانین طبیعت را به خاطر امام دوازدهم تعطیل کند؟ (پرسش)
 108. علت تشبیه امام غایب به خورشید پنهان در ابر چیست؟ (پرسش)
 109. چه کسانی در مدح امام مهدی شعر سروده‌اند؟ (پرسش)
 110. چرا امام مهدی خود را برای مؤمنان مورد وثوق ظاهر نمی‌‏سازد؟ (پرسش)
 111. چه کنیم تا مردم به سوی امام مهدی‏ جذب شوند؟ (پرسش)
 112. جشن‌‏های میلاد چه آثاری دارد؟ (پرسش)
 113. چرا ما نمی‌‏توانیم خدمت امام خود برسیم؟ (پرسش)
 114. با چه شرایطی می‏توان عاشق واقعی امام مهدی‏ بود؟ (پرسش)
 115. چرا امام مهدی وارث همه‏ مظلومیت‌‏های اجداد طاهرینش می‏‌باشند؟ (پرسش)
 116. آیا امام مهدی در هر زمانی می‌‏توانند شاهد اعمال ما باشند؟ (پرسش)
 117. آیا حدیث «لو أدرکته لخدمته أیام حیاتی» دلیل برتری امام مهدی بر سایر ائمه است؟ (پرسش)
 118. صورت و سیرت مهدی چگونه است و با چه خصوصیات فردی ظهور می‌‏کند؟ (پرسش)
 119. آیا در روایات است که موقع سلام به امام مهدی سر را به اندازه رکوع یا کمتر خم نماییم؟ (پرسش)
 120. آیا امام مهدی می‌‏توانند در یک زمان در دو مکان یا بیشتر باشند؟ آیا طی‌‏الارض دارند؟ (پرسش)
 121. دیدار کنندگان با امام مهدی شمایل ایشان را چگونه توصیف کرده‌اند؟ (پرسش)
 122. امام مهدی به کدام پیامبران شباهت دارد؟ (پرسش)
 123. نوری که در بعضی از زمان‏‌های خاص مانند شب قدر یا در مکان‌‏های خاص مانند امام‏زاده دیده می‏‌شود دلیل بر حضور امام است؟ (پرسش)
 124. اگر جسم و بدن امام مهدی برای مردم آشکار است چرا در طی این سال‌ها متوجه نمی‌شوند؟ (پرسش)

ضرورت شناخت امام مهدی

 1. معرفت و شناخت امام مهدی چه ضرورتی دارد؟ (پرسش)
  1. دلیل عقلی بر ضرورت شناخت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
  2. دلیل نقلی بر ضرورت شناخت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 2. مؤلفه‌های شناخت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 3. راه‌های شناخت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 4. گونه‌های معرفت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 5. مطابق حدیث پیامبر که فرمود من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه چرا نشناختن امام مرگ جاهلی را به دنبال خواهد داشت؟ (پرسش)

آثار شناخت امام مهدی

 1. نتایج معرفت به امام چیست؟ (پرسش)
 2. آثار شناخت و اعتقاد به امام مهدی چیست؟ (پرسش)
  1. آثار معرفتی شناخت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
  2. آثار عاطفی شناخت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
  3. آثار رفتاری شناخت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 3. آیا شناخت امام مهدی ثمره‌‏ای هم دارد؟ (پرسش)
 4. معرفت امام مهدی در سعادت انسان چه جایگاهی دارد؟ (پرسش)
 5. پیامدهای معرفت امام مهدی در زندگی انسان چیستند؟ (پرسش)
 6. آثار عدم معرفت امام مهدی چیست؟ (پرسش)

امام مهدی تداوم رهبری الهی

 1. پس از امام حسن عسکری امامت چگونه تداوم یافت؟ (پرسش)

نام‌ها و القاب امام مهدی

 1. دیدگاه قائلین به حرمت نام بردن امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 2. دیدگاه قائلین به جواز نام بردن امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 3. دیدگاه شیعه و اهل سنت در بردن نام امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 4. چه القابی در دعای ندبه برای امام مهدی ذکر شده است؟ (پرسش)
 5. امام مهدی در احادیث به چه القابی نامیده شده است؟ (پرسش)

محمد

 1. نام اصلی امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 2. آیا بردن نام امام مهدی حرام است؟ (پرسش)
 3. نام امام مهدی به چه معناست؟ (پرسش)
 4. نام‌های امام مهدی چیستند؟ (پرسش)
 5. آیا در قرآن کریم به امام مهدی اشاره شده است؟ (پرسش)
 6. چرا نام امام مهدی در قرآن نیامده است؟ (پرسش)
 7. چرا به امام مهدی شریک القرآن می‌‏گوییم؟ آیا این لقب را به ائمه‏ دیگر هم می‏‌توان نسبت داد؟ (پرسش)
 8. نام امام مهدی در کتاب‌ها و ملل گوناگون چیست؟ (پرسش)
 9. آیا نام بردن اسم امام مهدی یعنی محمد جایز است؟ (پرسش)
 10. چرا می‌‏گویند به زبان آوردن و گفتن اسم واقعی امام مهدی حرام است؟ (پرسش)
 11. چرا نام امام مهدی برده نمی‌شود و به صورت م ح م د نوشته می‌شود؟ (پرسش)
 12. علت نهی از ذکر اسم خاص امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 13. نام امام مهدی در کتب اهل سنت چیست؟ (پرسش)
 14. نام امام مهدی در دعاها چیست؟ (پرسش)
 15. نام امام مهدی در کلام دانشمندان شیعه چیست؟ (پرسش)

کنیه امام مهدی

 1. کنیه‌های امام مهدی چیستند؟ (پرسش)
 2. چرا کنیه امام مهدی ابو القاسم است؟ (پرسش)
 3. چرا کنیه امام مهدی ابو صالح است؟ (پرسش)

القاب امام مهدی

 1. القاب امام مهدی چیستند؟ (پرسش)
  1. آیا قائم از القاب امام مهدی است؟ این لقب به چه معناست؟ (پرسش)
   1. آیا لفظ قائم همیشه به معنای قیام امام مهدی است؟ (پرسش)
   2. چرا هنگامی که نام امام مهدی یا لفظ قائم گفته می‌شود قیام می‌کنیم؟‌ (پرسش)
   3. چرا هنگام شنیدن نام قائم آل محمد از جا برمی‌‏خیزیم؟ (پرسش)
   4. دیدگاه فرقه عزاقریه درباره قائم چیست؟ (پرسش)
  2. آیا اباصالح از القاب امام مهدی است؟ این لقب به چه معناست؟ (پرسش)
  3. آیا بقیة الله از القاب امام مهدی است؟ این لقب به چه معناست؟ (پرسش)
  4. آیا منتقم از القاب امام مهدی است؟ این لقب به چه معناست؟ (پرسش)
  5. آیا حجة الله از القاب امام مهدی است؟ این لقب به چه معناست؟ (پرسش)
  6. آیا خاتم الاوصیاء از القاب امام مهدی است؟ این لقب به چه معناست؟ (پرسش)
  7. آیا منصور از القاب امام مهدی است؟ این لقب به چه معناست؟ (پرسش)
  8. آیا منتظر از القاب امام مهدی است؟ این لقب به چه معناست؟ (پرسش)
  9. آیا مهدی از القاب امام مهدی است؟ این لقب به چه معناست؟ (پرسش)
  10. آیا صاحب الزمان از القاب امام مهدی است؟ این لقب به چه معناست؟ (پرسش)
  11. آیا صاحب الأمر از القاب امام مهدی است؟ این لقب به چه معناست؟ (پرسش)
 2. امام مهدی چند لقب دارند؟ (پرسش)
 3. چرا به امام مهدی، قائم، اباصالح، بقیة الله، صاحب الزمان، حجة الله، مهدی و ... گفته می‌شود؟ (پرسش)

ولادت امام مهدی

کلیات

 1. چرا اهل تسنن معتقدند امام مهدی هنوز به دنیا نیامده است؟ (پرسش)
 2. نظر اهل سنت درباره ولادت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 3. آیا همه مسلمانان به ولادت حضرت مهدی معتقدند؟ (پرسش)
 4. وضع سیاسی بعد از شهادت امام عسکری چگونه بوده است؟ (پرسش)
 5. وضعیت سیاسی در عصر امام عسکری‏ و ولادت امام مهدی‏ چگونه بوده است؟ (پرسش)
 6. چرا هیچ یک از امامان هویت شخصی امام مهدی‏ را بیان نکرده‌‏اند؟ (پرسش)
 7. با وجود ضعف دولت عباسی چگونه مسأله خوف بر جان امام مهدی‏ توجیه می‌‏شود؟ (پرسش)
 8. امام مهدی چه تدابیری برای اختفای خود از دشمنان داشته است؟ (پرسش)
 9. چه کسانی از تولد امام مهدی با خبر بوده‌اند؟ (پرسش)
 10. سن دقیق امام مهدی چقدر است؟ (پرسش)
 11. ویژگی‌های میلاد امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 12. امام مهدی چگونه و در چه وضعیتی متولد شد؟ (پرسش)
 13. دلایل فرزند داشتن امام حسن عسکری چیست؟ (پرسش)
 14. چه کسانی از تولد امام مهدی اطلاع یافته‌اند؟ (پرسش)
 15. چه کسانی از شاهدان ولادت امام مهدی بوده‌اند؟ (پرسش)
 16. آیه‌‏ای که امام مهدی پس از تولد تلاوت کرده‏‌اند چیست و در کدام سوره است؟ (پرسش)
 17. آیا برخی از شیعیان بعد از شهادت امام عسکری‏ قائل به توقف شدند؟ (پرسش)
 18. آیا اعتقاد به ولادت امام مهدی‏ و وجود او تا این زمان از ضروریات ایمان است؟ (پرسش)
 19. چه ضرورت دارد انسانی در گذشته دور برای آینده‏‌ای دورتر به دنیا آمده باشد؟ (پرسش)
 20. آیا ممکن است با سری بودن ولادت امام مهدی ادعای تواتر و اجماع در موضوع ولادت نمود؟ (پرسش)
 21. آیا اختلاف در امر ولادت امام مهدی سبب وهن در آن می‏‌شود؟ (پرسش)
 22. امام مهدی در چه شهری به دنیا آمد؟ (پرسش)
 23. ذکر سجده امام مهدی بعد از تولد چه بود؟ (پرسش)
 24. چه کسانی بر جنازه امام حسن عسکری نماز خوانده‌اند؟ (پرسش)
 25. آیا بعد از وفات امام عسکری‏ عصر حیرت بوده است؟ (پرسش)
 26. دوران حیرت مومنین بعد از شهادت امام حسن عسکری به چه معناست؟ (پرسش)
 27. برای رفع حیرت از جامعه شیعی علما و اصحاب چه کارهایی انجام دادند؟ (پرسش)
 28. آیا در عصرهای مختلف در جهت رفع حیرت در امر ولادت و وجود امام مهدی کتاب تألیف شده است؟ (پرسش)
 29. چه کسی بر جنازه امام عسکری نماز اقامه کرد؟ (پرسش)
 30. چه کسانی شاهد نماز خواندن امام مهدی بر پیکر امام حسن عسکری بودند؟ (پرسش)
 31. هدف امام مهدی از اقامه نماز بر جنازه امام حسن عسکری چه بود؟ (پرسش)
 32. آیا پنهان بودن ولادت از نشانه‌های مهدی موعود است؟ (پرسش)
 33. آیا امام مهدی در روز وفات امام حسن عسکری حاضر بودند؟ (پرسش)
 34. چه کسانی قصد آسیب زدن به امام مهدی را داشتند؟ (پرسش)
 35. آیا امام عسکری‏ قبل از شهادت خود به مادرش وصیت کرده است؟ (پرسش)
 36. آیا بزرگان طایفه امامیه بعد از وفات امام عسکری‏ بر ولادت امام مهدی اتفاق داشتند؟ (پرسش)
 37. حکم کسی که ایمان به ولادت امام مهدی‏ ندارد چیست؟ (پرسش)
 38. چه کسانی در مدت پنج سال آخر حیات امام عسکری‏ امام مهدی را دیده‌‏اند؟ (پرسش)
 39. آیا علمای ‏انساب به ولادت فرزند امام ‏عسکری اعتراف نموده‏‌اند؟ (پرسش)
 40. آیا جعفر عموی امام مهدی‏ منکر ولادت ایشان بوده است؟ (پرسش)
 41. چرا جعفر به دروغگو معروف شده است؟ (پرسش)
 42. کارهای ناشایست جعفر چه بوده است؟ (پرسش)
 43. چرا امام مهدی عمویش جعفر را به برادران یوسف‏ تشبیه کرد؟ (پرسش)
 44. چرا فرزندان برخی از پیامبران یا امامان نااهل شدند؟ (پرسش)
 45. محل ولادت و زندگی امام مهدی در دوران کودکی کجا بوده است؟ (پرسش)
 46. آیا شیعیان بعد از شهادت امام عسکری‏ به جعفر تعزیت و تهنیت گفتند؟ (پرسش)
 47. محل ولادت و زندگی امام مهدی در دوران کودکی کجا و چگونه بوده است؟ (پرسش)
 48. آیه‏ای که امام مهدی پس از تولد تلاوت کرده‏اند چیست و در کدام سوره است؟ (پرسش)
 49. اکثر مذاهب و ادیان معتقدند که منجی آخر الزمان هنوز متولد نشده است در رد قول این گروه چه جواب‌هایی می‌توان ارائه کرد؟ (پرسش)
 50. امام مهدی چگونه و در چه شرایطی متولد شد؟ (پرسش)
 51. زمان و مکان ولادت امام مهدی کجاست؟ (پرسش)
 52. جعفر کذاب کیست؟ (پرسش)
  1. سرانجام کار جعفر کذاب چیست؟ (پرسش)
 53. چرا قرآن به طور رسمی به مسأله ولادت و وجود امام مهدی‏ اشاره نکرده است؟ (پرسش)
 54. امام حسن عسکری برای اعلام ولادت امام مهدی چه برنامه‌ای داشت؟ (پرسش)
 55. ماجرای سخن گفتن امام مهدی در آغاز تولد چیست؟ (پرسش)
 56. اهل بیت چه پیشگویی درباره ولادت امام مهدی داشته‌اند؟ (پرسش)
 57. آیا کسی امام مهدی را در دوران کودکی‌‏اش دیده است؟ (پرسش)
 58. آیا به نظر اهل سنت امام مهدی متولد شده ‏است؟ (پرسش)
 59. چه کسانی در خلافت عباسی قصد از میان برداشتن امام مهدی را داشتند؟ (پرسش)
 60. چرا امام عسکری فرزندش را از مردم پنهان کرد؟ (پرسش)
 61. مسئولیت امام عسکری پس از تولد امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 62. نقش امام حسن عسکری در اعلام ولادت امام مهدی چه بود؟ (پرسش)
 63. فضائل نیمه شعبان چیست؟ (پرسش)

ولادت پنهانی امام مهدی

 1. نحوه ولادت امام مهدی در روایات اسلامی چگونه است؟ (پرسش)
 2. دلیل این‏که ولادت امام مهدی پنهانی صورت گرفت چیست؟ و آیا چنین اتفاقی سابقه داشته است؟ (پرسش)
 3. چرا وجود امام مهدی تا زمان حیات پدر مخفی نگه داشته شد؟ (پرسش)
 4. فلسفه پنهانی بودن ولادت امام مهدی چیست؟ (پرسش)

دلایل ولادت امام مهدی

 1. چه دلیلی بر متولد شدن امام مهدی هست؟ (پرسش)
 2. آیا کسی بعد از تولد امام مهدی را دیده است؟ (پرسش)
 3. آیا ممکن است گروهی اخباری را در موضوع ولادت امام مهدی جعل کرده باشند؟ (پرسش)
 4. آیا با اجماعی که شیعه قبول ندارد می‌‏توان دلیل ولادت امام مهدی را اجماع قرار داد؟ (پرسش)
 5. آیا ممکن است که ولادت و وجود شخصی را در خارج با دلیل فلسفی اثبات نمود؟ (پرسش)
 6. گزارش حکیمه خاتون از ولادت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 7. حکیمه خاتون درباره چهل روزگی امام مهدی چه می‌فرماید؟ (پرسش)

ولادت امام مهدی در روایات شیعه و سنی

 1. آیا کسی از علمای اهل سنت به ولادت مهدی‏ اعتراف کرده است؟ (پرسش)
 2. آیا کسی از اهل سنت فرزند امام عسکری را همان منجی منتظر می‏‌داند؟ (پرسش)
 3. آیا روایات ولادت امام مهدی ضعیف است؟ (پرسش)
 4. چه عواملی در حصول تواتر و یقین به ولادت امام مهدی‏ مؤثر است؟ (پرسش)
 5. آیا در بین احادیث ولادت امام مهدی حدیث صحیح السند نیز وجود دارد؟ (پرسش)
 6. آیا خبر ولادت امام مهدی تنها از طریق حکیمه نقل شده است؟ (پرسش)
 7. آیا رسول خدا از ولادت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 8. آیا امام علی از ولادت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 9. آیا امام حسن‏ از ولادت امام مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
 10. آیا امام حسین از ولادت امام مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
 11. آیا امام سجاد از ولادت امام مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
 12. آیا امام باقر از ولادت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 13. آیا امام صادق‏ از ولادت امام مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
 14. آیا امام کاظم از ولادت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 15. آیا امام رضا از ولادت امام مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
 16. آیا امام جواد از ولادت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 17. آیا امام هادی‏ از ولادت امام مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
 18. آیا امام عسکری‏ از ولادت امام مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
 19. آیا اخبار امام مهدی غامض و پیچیده است؟ (پرسش)
 20. مورخان شیعه در مورد تاریخ ولادت امام مهدی‏ چه گفته‏‌اند؟ (پرسش)
 21. دیدگاه شیعیان و اهل سنت پیرامون تولد امام مهدی چیست؟ (پرسش)

خاندان و نیاکان امام مهدی

 1. آیا مهدی‏ از اولاد و نسل عباس است؟ (پرسش)
 2. آیا مهدی همان عیسی بن مریم است؟ (پرسش)
 3. امام مهدی از نسل چه کسی است؟ (پرسش)
 4. نام مادر امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 5. نام پدر امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 6. القاب مادر امام مهدی چیستند؟ (پرسش)
 7. معروف‌ترین کنیه مادر امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 8. پدر و مادر امام مهدی در چه سالی متولد شده‏‌اند؟ (پرسش)
 9. سرگذشت پدر امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 10. سرگذشت مادر امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 11. خواب‌های مادر امام مهدی در روم چه بود؟ (پرسش)
 12. مادر امام مهدی چگونه از بغداد به سامرا آمد و با امام حسن عسکری ازدواج کرد؟‌ (پرسش)
 13. امام مهدی پدر و مادر خود را در چند سالگی از دست داد؟ (پرسش)
 14. چرا امام مهدی از فرزندان امام حسین است نه امام حسن؟ (پرسش)
 15. به حدیث اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی چگونه پاسخ می‏‌گویید؟ (پرسش)
 16. به حدیث المهدی من ولد الحسن چگونه پاسخ می‌‏گویید؟ (پرسش)
 17. حکیمه خاتون کیست؟ (پرسش)
 18. القاب امام حسن عسکری چیستند؟ (پرسش)
 19. اولین مالک نرجس خاتون چه شخصی بوده است؟ (پرسش)
 20. بعضی از مورخان نوشته‏‌اند فرزند امام حسن عسکری به نام محمد در سن ۶ یا ۷ سالگی شهید شده است آیا صحت دارد؟ (پرسش)
 21. با توجه به اینکه جنگی بین رومیان و عباسیان اتفاق نیفتاده چطور مادر امام مهدی نوه پادشاه روم هستند و اسیر شده‌اند؟ (پرسش)
 22. چرا بعضی از تاریخ‏‌نگاران مهدی موعود را از نسل امام حسن مجتبی و طباطبایی می‌‏دانند؟ (پرسش)
 23. علت اختلاف احادیث درباره نام و نسب امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 24. پدر و مادر امام مهدی در کجا دفن شدند؟ (پرسش)

طول عمر امام مهدی

 1. آیا مسأله طول عمر امام مهدی مورد اعتراض اهل سنت واقع شده است؟ (پرسش)
 2. آیا در روایات اهل سنت به طول عمر اشخاص اشاره شده است؟ (پرسش)
 3. پیشنیه سؤال از طول عمر امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 4. چگونه ممکن انسانی بیش از هزار سال عمر کند؟ (پرسش)
 5. اعجاز و عمر طولانی امام مهدی چگونه توجیه می شود؟ (پرسش)
 6. چگونه امام مهدی با عمر طولانی در چهل سالگی ظهور می‏‌کند؟ (پرسش)
 7. سن دقیق امام مهدی چقدر است؟ (پرسش)
 8. آیا فردی هم داریم که از حضرت مهدی بزرگ‌تر باشد؟ (پرسش)
 9. آیا امکان دارد که یک انسان قرن‌های بسیار زندگی کند تا امام مهدی را مصداق چنین عمری بگیریم؟ (پرسش)
 10. چرا امام مهدی پیر نشده‌‏اند؟ می‌‏گویند وقتی حضرت ظهور کنند مانند جوانان هستند؟ (پرسش)
 11. علت اصرار خداوند به فرد خاص برای رهبری آینده چیست که برای طولانی کردن عمر او باید قوانین طبیعی از کار بیفتد؟ (پرسش)
 12. چرا فرقه‌ها و مذاهب بزرگ اسلامی درباره ولادت و عمر امام مهدی اختلاف دارند؟ (پرسش)
 13. چگونه می‌توان عمر طولانی امام مهدی را باور داشت؟ (پرسش)
 14. آیا امام مهدی در عمر طولانی خود ازدواج نموده است؟ (پرسش)
 15. آیا در رورایات به عمر طولانی امام مهدی اشاره شده است؟ (پرسش)

امکان طول عمر

 1. آیا طول عمر امکان فلسفی و منطقی دارد؟ (پرسش)
 2. آیا طول عمر به این حد از حیث علمی امکان دارد؟ (پرسش)
 3. آیا طول عمر امکان عملی داشته است؟ (پرسش)
 4. آیا از دیدگاه قرآن کریم عمر طولانی ممکن است؟ (پرسش)
 5. چگونه برای امام مهدی این عمر طولانی امکان‏‌پذیر شده است؟ (پرسش)
 6. آیا کسانی در امت‌‏های پیشین عمر طولانی داشته‌‏اند؟ (پرسش)
 7. دلایلی که نشان می‌دهد کسانی در طول تاریخ عمر طولانی داشته‌اند چیستند؟ (پرسش)
 8. نظر دانشمندان نسبت به طول عمر چیست؟ (پرسش)

دلایل طول عمر امام مهدی

 1. دلیل طول عمر امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 2. طول عمر امام مهدی از چه راه‌هایی قابل تحلیل و اثبات است؟ (پرسش)
 3. از دیدگاه علم کلام چه دلیلی بر طول عمر وجود دارد؟ (پرسش)

ازدواج امام مهدی

 1. آیا امام مهدی ازدواج کرده است؟ (پرسش)
 2. آیا امام مهدی همسر دارد؟ (پرسش)
 3. آیا امام مهدی فرزند دارد؟ (پرسش)
 4. آیا کنیه اباصالح دلالت بر ازدواج امام مهدی دارد؟ (پرسش)
 5. آیا قول به عدم ازدواج امام مهدی با سنت محمدی‏ منافات دارد؟ (پرسش)
 6. در صورت قول به عدم ازدواج به روایت مفضل بن عمر چگونه پاسخ می‏‌دهید؟ (پرسش)
 7. آیا روایت احمد بن محمد بن یحیی انباری بر ازدواج امام مهدی‏ دلالت دارد؟ (پرسش)
 8. در برخی از روایات بر اهل و عیال امام مهدی اشاره شده آیا این دلالت بر ازدواج دارد؟ (پرسش)
 9. این که امام مهدی بر طبق روایاتی دارای زن و فرزند هست از نظر سند معتبر است یا نه؟ (پرسش)
 10. امام مهدی چگونه می‌تواند از نظر ازدواج الگو باشد در حالی‏‌که آن حضرت ازدواج نکرده است؟ (پرسش)
 11. آیا صحت دارد که اگر دختران باعفت باشند امام مهدی با دختران عفیف ازدواج می‏‌کند؟ (پرسش)
 12. دلایل ازدواج امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 13. دلایل منکران ازدواج امام مهدی چیست؟ (پرسش)

سیره امام مهدی

 1. سیره عملی و روش شخصی امام مهدی بعد از ظهور چگونه است؟ (پرسش)
 2. سیرت عملی امام مهدی در غیبت کبرا چیست؟ (پرسش)

سیره اخلاقی امام مهدی

 1. ویژگی‌ها و امتیازات اخلاقی امام مهدی(ع) چه می‌باشد؟ (پرسش)

سیره عبادی امام مهدی

دعای امام مهدی
 1. دعاهای امام مهدی چیستند؟ (پرسش)
 2. آیا کتابی هست که دعاهای مربوط به حضرت و نیز دعاهایی را که حضرت تعلیم داده‌اند جمع‌آوری کرده باشد؟ (پرسش)
 3. چه اموری موجب جلب دعای حضرت در حق انسان می‌شود؟ (پرسش)
 4. منظور از دعای فرج چیست؟ (پرسش)
 5. چه آثاری اعم از حدیث، دعا، زیارت و... از امام مهدی به دست ما رسیده است؟ (پرسش)
 6. حرز امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 7. امام مهدی چه دعاهایی را تعلیم داده‌اند؟ (پرسش)
 8. توصیه امام مهدی برای خواندن زیارت عاشورا چیست؟ (پرسش)

سیره اقتصادی امام مهدی

 1. سیره حکومتی امام مهدی در حوزه اقتصادی چیست؟ (پرسش)

سیره مدیریتی امام مهدی

 1. سیره حکومتی امام مهدی در حوزه مدیریتی چیست؟ (پرسش)

سیره قضایی امام مهدی

 1. شیوه قضاوت امام مهدی چگونه خواهد بود؟ (پرسش)
 2. امام در زمان حکومتش چگونه و بر چه مبنایی داوری و قضاوت می‏‌کند؟ (پرسش)
 3. چرا امام مهدی بعد از ظهور به حکم داوود عمل می‏‌کند؟ (پرسش)

سیره حکومتی امام مهدی

 1. سیره حکومتی امام مهدی بر چه اساسی است؟ (پرسش)
 2. سیره حکومتی امام مهدی در حوزه جهادی و مبارزاتی چیست؟ (پرسش)

صفات و ویژگی‌های امام مهدی

 1. چرا در روایات به بیان ویژگی‌های امام مهدی توجه زیادی شده است؟ (پرسش)
 2. چگونه می‌توان شخصیت امام مهدی را توصیف کرد؟ (پرسش)
 3. آیا امام مهدی باید عصمت داشته باشد؟ (پرسش)
 4. از دیدگاه اهل سنت امام مهدی چه اوصافی دارد؟ (پرسش)
 5. در روایات و منابع اسلامی چه اوصاف و خصال ظاهری برای امام مهدی بیان شده و علت بیان این ویژگی‏ها چیست؟ (پرسش)
 6. ویژگی‌های امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 7. توصیفات امام مهدی در کتب آسمانی چیستند؟ (پرسش)
 8. امام مهدی دارای چه خصایص و ویژگی‏هایی است که او را متمایز و برتر می‏کند؟ (پرسش)
 9. شاهد بر خلق در هر زمان دارای چه صفاتی باید باشد؟ (پرسش)
 10. آیا امام مهدی سایه دارند؟ (پرسش)
 11. در روایات اخلاق امام مهدی چگونه توصیف شده است؟ (پرسش)
 12. چه شواهدی بر داشتن علم غیب امام مهدی وجود دارد؟ (پرسش)
 13. بشارات کتب آسمانی درباره ویژگی‌های امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 14. چه شباهت‌هایی میان فعالیت‌های ذوالقرنین و امام مهدی وجود دارد؟ (پرسش)

صفات ظاهری و سیمای امام مهدی

 1. ویژگی‌های جسمانی امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 2. ویژگی‌های جسمانی امام مهدی در دوران ظهور چیست؟ (پرسش)
 3. مشخصات و اوصاف ظاهری امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 4. حضرت مهدی شبیه کدام امام یا پیامبران الهی می‏‌باشند؟ (پرسش)
 5. چرا با وجود تصویرهایی از امامان سیمایی از امام مهدی وجود ندارد با آن‏که افرادی در غیبت صغرا با ایشان ارتباط مستقیم داشته‏‌اند؟ (پرسش)
 6. با وجود طولانی شدن غیبت آیا سن و چهره حضرت مهدی تاکنون تغییر کرده و آثار کهولت در سیمای حضرت مشخص است یا خیر؟ (پرسش)

محل زندگی امام مهدی

 1. محل سکونت امام مهدی کجاست؟ (پرسش)
  1. محل سکونت امام مهدی در دوران زندگی با امام عسکری کجاست؟ (پرسش)
  2. محل سکونت امام مهدی در غیبت صغری کجاست؟ (پرسش)
  3. محل سکونت امام مهدی در غیبت کبری کجاست؟ (پرسش)
  4. محل سکونت امام مهدی در دوران ظهور کجاست؟ (پرسش)
 2. آیا مسجد سهله محل زندگی امام مهدی است؟ (پرسش)
 3. آیا تابحال کسی از محل زندگی امام مهدی اطلاعی داشته است؟ (پرسش)
 4. کیفیت زندگی امام مهدی به چه صورت است؟ (پرسش)
 5. آیا امام مهدی در میان مردم زندگی می‏‌کند و ما از شناخت او عاجزیم یا این‏که در عالم دیگر است و ما او را نمی‌‏بینیم؟ (پرسش)
 6. آیا صحت دارد که محل استقرار امام مهدی در کوه رضوا است؟ این کوه کجاست؟ (پرسش)
 7. آیا امام مهدی می‏تواند به صورت یک فرد ناشناس در میان مردم زندگی کند؟ در این صورت مسکن و محل زندگی او کجا است؟ (پرسش)
 8. خانه امام مهدی چه نام دارد؟ (پرسش)

جزیره خضرا و مثلث برمودا

 1. محل زندگی حضرت مهدی در دوره غیبت کجا است؟ آیا داستان جزیره خضرا واقعیت دارد؟ (پرسش)
 2. ماجرای زندگی کردن امام مهدی در جزیره خضرا چیست؟ آیا صحت دارد؟ (پرسش)
 3. آیا امام مهدی در مثلث برمودا زندگی می‏‌کند؟ (پرسش)
 4. امام مهدی مانند دیگر انسان‌‏ها نیاز به محل زندگی دارد؟ محل زندگی ایشان در دوران غیبت کجاست؟ (پرسش)
 5. دلایل جعلی و افسانه‌ای بودن داستان جزیره خضرا چیست؟ (پرسش)

بخش سوم: امامت و ولایت امام مهدی

فصل اول: امامت امام مهدی

کلیات

 1. آیا خداوند برای امامت امام مهدی‏ زمینه ‏سازی کرده است؟ (پرسش)
 2. آیا نص متواتر بر امامت امام مهدی‏ از امام عسکری رسیده است؟ (پرسش)
 3. آیا انتقال امامت به دو برادر بعد از حسنین جایز است؟ (پرسش)
 4. امامت امام مهدی از چه زمانی آغاز شده است؟ (پرسش)
 5. آیا فضایل و کرامات امامان ناشی از نبوغ فکری آنها بوده است؟ (پرسش)
 6. امام عسکری‏ برای تثبیت امامت فرزندش چه تدابیری اندیشید؟ (پرسش)
 7. میان نظام امامت و غیبت امام مهدی چه ارتباطی وجود دارد؟ (پرسش)
 8. پس از شهادت امام حسن عسکری چه اختلاف‌‌هایی بر سر مسئله امامت به‌وجود آمد؟ (پرسش)
 9. چرا امام عسکری اقدام به معرفی و نشان دادن فرزندش به برخی از شیعیان نمودند؟ (پرسش)
 10. امام مهدی در پاسخ سعد بن عبدالله قمی دلیل عدم انتخابی بودن امام را چگونه بیان فرموده است؟ (پرسش)
 11. جریان تحویل وجوهات و هدایای شیعیان به امام عسکری توسط محمد بن اسحاق چیست؟ (پرسش)
 12. امام حسن عسکری درباره جانشین بعد از خود چه فرموده است؟ (پرسش)
 13. چه کسانی بر جنازه امام حسن عسکری نماز خوانده‌اند؟ (پرسش)
 14. مقام علمی امام مهدی در روایات چگونه بیان شده است؟ (پرسش)
 15. حدیث ولایت چیست و چه ارتباطی با امامت امام مهدی دارد؟ (پرسش)
 16. چه ارتباطی میان حدیث معراج و امامت امام مهدی وجود دارد؟ (پرسش)

اثبات امامت امام مهدی در قرآن

 1. آیا آیه ۱۰۵ سوره انبیا امامت امام مهدی را اثبات می‌کند؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
 2. آیا آیه ۳۲ و ۳۳ سوره توبه امامت امام مهدی را اثبات می‌کند؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)
 3. آیا سوره قدر امامت امام مهدی را اثبات می‌کند؟ تفسیر آن چیست؟ (پرسش)

اثبات امامت امام مهدی در حدیث

 1. آیا حدیث اثناعشر خلیفه امامت امام مهدی را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
 2. آیا حدیث حدیث من مات امامت امام مهدی را اثبات می‌کند؟ (پرسش)

حق امام

 1. حقوق امام مهدی بر ما چیست؟ (پرسش)

امامت امام مهدی در سنین کودکی

 1. امام مهدی در چند سالگی به امامت رسیدند؟ (پرسش)
 2. چه کسانی در امامت در سنین کودکی شک کرده‏‌اند؟ (پرسش)
 3. آیا قرآن مؤید امامت و نبوت کودک است؟ (پرسش)
 4. آیا از منظر تاریخ امامت در کودک تجسم یافته است؟ (پرسش)
 5. آیا عقل امامت کودک را تأیید می‌‏کند؟ (پرسش)
 6. آیا طفل در سنین کودکی می‌‏تواند رشد عقلی داشته باشد؟ (پرسش)
 7. آیا شیعیان به امامت امامان در سنین کودکی اطمینان داشتند؟ (پرسش)
 8. آیا اعتقاد به امامت و ولایت امامان در کودکی با تهدید و تحمیل بزرگان شیعه بوده است؟ (پرسش)
 9. آیا خلفا بر امامت امامان در سنین کودکی اذعان داشتند؟ (پرسش)
 10. آیا از امامان قبل نصی بر امامت امامان کودک بوده است؟ (پرسش)
 11. چگونه ممکن است امام مهدی در کودکی رهبر مسلمانان جهان شود؟ (پرسش)
 12. کودکی که ممنوع از تصرف در اموال است چگونه می‏‌تواند امام باشد؟ (پرسش)
 13. طفل پنج ساله چگونه نمازش بر جنازه امام صحیح است؟ (پرسش)
 14. کودک چگونه می‏‌تواند امام باشد در حالی که تکلیف ندارد؟ (پرسش)
 15. چرا خداوند امامت را در کودک قرار داد؟ (پرسش)
 16. آیا امامت کودک با قاعده لطف سازگاری دارد؟ (پرسش)
 17. چرا امام مهدی از همان کودکی در اختفا به سر بردند؟ (پرسش)
 18. آیا اهل بیت در زمینه‏‌سازی برای امامت کودک اقدامی انجام داده‌‏اند؟ (پرسش)
 19. امامت و غیبت امام مهدی چگونه آغاز شد؟ (پرسش)
 20. چگونه امام مهدی در پنج سالگی آمادگی کامل رهبری را یافته است؟ (پرسش)
 21. بر فرض اینکه امام حسن عسکری فرزندی داشته آیا می‌توان باور کرد کودکی پنج ساله به مقام ولایت و امامت منصوب گردد؟ (پرسش)

دلایل اثبات امامت امام مهدی

 1. دلایل اثبات امامت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 2. آیا امام مهدی‏ برای اثبات امامتش در کودکی اقدامی انجام داده است؟ (پرسش)
 3. آیا پیامبر خاتم از امامت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 4. آیا امام علی از امامت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 5. آیا حضرت زهرا از امامت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 6. آیا امام حسن از امامت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 7. آیا امام حسین از امامت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 8. آیا امام سجاد از امامت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 9. آیا امام باقر از امامت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 10. آیا امام صادق از امامت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 11. آیا امام کاظم از امامت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 12. آیا امام رضا از امامت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 13. آیا امام جواد از امامت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 14. آیا امام هادی از امامت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
 15. آیا امام عسکری از امامت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)

فصل دوم: ولایت امام مهدی

فصل سوم: اهداف امامت و ولایت امام مهدی (وظایف امام مهدی)

کلیات

 1. اهداف و وظایف امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 2. وظایف امام چیست؟ و چه نیازی به امام است؟ (پرسش)
 3. اهداف حکومت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 4. دستاوردهای حکومت جهانی امام مهدی چیستند؟ (پرسش)
 5. برنامه حکومتی و اصلاحی امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 6. امام مهدی در آماده‌سازی ذهن مردم برای روز ظهور چه اقداماتی انجام می‌داد؟ (پرسش)

هدف و وظیفه نخست: برقراری عدل و دفع و رفع ظلم

 1. آیا عدالت ‏خواهی فطری است؟ (پرسش)
 2. چرا عدالت اهمیت و جایگاه ویژه و برجسته‌ای دارد؟ (پرسش)
 3. بر مبنای فلسفی چه ضرورتی دارد عدالت در جامعه بشری فراگیر شود؟ (پرسش)
 4. از دیدگاه جامعه‌شناسی چه ضرورتی به فراگیری عدالت در جامعه وجود دارد؟ (پرسش)
 5. امام مهدی چه کارهای ویژه ای در زمینه عدالت‌گستری انجام خواهد داد؟ (پرسش)
 6. آیا هنگام ظهور امام مهدی برای برقراری عدل و قسط در تمام جهان زمانی طولانی لازم است چند سال؟ (پرسش)
 7. چه عواملی در موفقیت امام مهدی در گسترش عدل تأثیر گذار است؟ (پرسش)
 8. عدالت در عصر ظهور چگونه و با چه ابعادی محقق می‌‏شود؟ (پرسش)
 9. امام مهدی در حکومت خود چگونه با ظلم و ستم مبارزه می‌کند و عدالت را به ارمغان ‌می‌آورد؟ (پرسش)
 10. آیا امام مهدی از اوضاع فعلی ایران اعم از رعایت عدالت قانون و مسئولان مملکت راضی هستند؟ و آیا به ادامه آن رضایت دارند؟ (پرسش)
 11. رمز موفقیت امام مهدی در گسترش عدالت چیست؟ (پرسش)

مبارزه با ظلم

 1. امام مهدی چگونه با طاغوت‌ها و همه گونه‌های ظلم و استبداد مبارزه خواهد کرد؟ (پرسش)

تشکیل حکومت الهی

 1. امام مهدی چگونه مردم را برای برپایی عدل فراگیر رهبری خواهد کرد؟ (پرسش)
  1. امام مهدی چگونه تدبیر و قانونگذاری در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی را در جامعه اعمال خواهد کرد؟ (پرسش)
  2. امام مهدی چگونه اجرای قانون و مدیریت همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی را در جامعه اعمال خواهد کرد؟ (پرسش)
   1. عدالت در تعلیم و تربیت چگونه در سایه امامت و ولایت امام مهدی اجرایی خواهد شد؟ (پرسش)
   2. امام مهدی چگونه امور فرهنگی و تعلیمی و تربیتی مردم را تدبیر و مدیریت خواهد کرد؟ (پرسش)
   3. عدالت حقوقی و قضایی چگونه در سایه امامت و ولایت امام مهدی اجرایی خواهد شد؟ (پرسش)
   4. امام مهدی چگونه امور حقوقی و قضایی مردم را تدبیر و مدیریت خواهد کرد؟ (پرسش)
   5. عدالت اجتماعی چگونه در سایه امامت و ولایت امام مهدی اجرایی خواهد شد؟ (پرسش)
   6. امام مهدی چگونه امور اجتماعی مردم را تدبیر و مدیریت خواهد کرد؟ (پرسش)
   7. عدالت اقتصادی چگونه در سایه امامت و ولایت امام مهدی اجرایی خواهد شد؟ (پرسش)
   8. امام مهدی چگونه امور اقتصادی و معیشتی مردم را تدبیر و مدیریت خواهد کرد؟ (پرسش)
   9. عدالت سیاسی چگونه در سایه امامت و ولایت امام مهدی اجرایی خواهد شد؟ (پرسش)
   10. امام مهدی چگونه امور سیاسی جامعه را تدبیر و مدیریت خواهد کرد؟ (پرسش)
   11. عدالت سیاسی چگونه در سایه امامت و ولایت امام مهدی اجرایی خواهد شد؟ (پرسش)
   12. امام مهدی چگونه امور نظامی و انتظامی و امنیتی جامعه را تدبیر و مدیریت خواهد کرد؟ (پرسش)

هدف و وظیفه دوم: حفظ نظام و دفع فساد و اختلاف

امنیت داخلی و مرزی

 1. آیا حفظ امنیت داخلی و مرزی امت اسلام از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ (پرسش)
 2. امام مهدی چگونه حافظ نظم و امنیت جامعه خواهد بود؟ (پرسش)
 3. آیا ایجاد یگانگی و یکپارچگی امت اسلام از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ (پرسش)
 4. امام مهدی چگونه حافظ اتحاد و همدلی جامعه خواهد بود؟ (پرسش)

مبارزه با فساد

 1. آیا مبارزه با همه گونه‌های فساد از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ (پرسش)
 2. امام مهدی چگونه با فساد فراگیر مبارزه خواهد کرد؟ (پرسش)

اصلاح جامعه

 1. آیا برچمداری اصلاح همه جانبه در جامعه از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ (پرسش)
 2. امام مهدی چگونه در جامعه اصلاحات فراگیر خواهد داشت؟ (پرسش)

پاسداری از دین

 1. آیا حفظ و پاسداری از دین و شریعت الهی از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد شد؟ (پرسش)
 2. احیای کتاب و سنت یا تجدید دین توسط امام مهدی به چه معناست؟ (پرسش)

اجرای دین (اجرای احکام الهی)

 1. آیا اجرای احکام و حدود الهی یا پیاده سازی قانون از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ (پرسش)
 2. امام مهدی چگونه اجرای دین در جامعه را انجام خواهد داد؟ (پرسش)

دفع و رفع اختلاف

 1. آیا دفع و رفعه همه گونه‌های اختلافات آسیب زننده به جامعه از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد شد؟ (پرسش)
  1. آیا پاسخ به شبهات آسیب زننده به جامعه از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ (پرسش)
  2. آیا مبارزه با تحریف‌ها و بدعت‌ها از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ (پرسش)
 2. امام مهدی چگونه در برابر اختلافات آسیب زننده به جامعه خواهد ایستاد؟ (پرسش)

تنظیم روابط استخدام و تعاون اجتماعی

 1. آیا گسترش رفاه اجتماعی از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ (پرسش)
 2. ویژگی‌های کارهای اجتماعی امام مهدی در دوران غیبت چیست؟ (پرسش)
 3. آیا برچمداری اصلاح همه جانبه در جامعه از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ (پرسش)
 4. امام مهدی چگونه در جامعه اصلاحات فراگیر خواهد داشت؟ (پرسش)
 5. عدالت اجتماعی چگونه در سایه امامت و ولایت امام مهدی اجرایی خواهد شد؟ (پرسش)
 6. امام مهدی چگونه امور اجتماعی را تدبیر و مدیریت خواهد کرد؟ (پرسش)

توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات جامعه

 1. عدالت اقتصادی چگونه در سایه امامت و ولایت امام مهدی اجرایی خواهد شد؟ (پرسش)
 2. امام مهدی چگونه امور اقتصادی جامعه را تدبیر و مدیریت خواهد کرد؟ (پرسش)
 3. آیا تحقق عدالت اقتصادی از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد ساخت؟ (پرسش)
 4. آیا توزیع عادلانه ثروت از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد ساخت؟ (پرسش)
 5. آیا پیشرفت تمدن مادی و صنعتی از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد ساخت؟ (پرسش)
 6. آیا ریشه کن کردن فقر از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد ساخت؟ (پرسش)

هدف و وظیفه سوم: رساندن انسان به کمال

 1. تکاملی که در حکومت امام مهدی اتفاق می‌‏افتد دفعی است یا تدریجی؟ (پرسش)
 2. اینکه می‏‌گویند دوران ظهور آقا امام مهدی زمان تکامل جامعه بشری است یعنی چه؟ (پرسش)
 3. تکامل اخلاقی در عصر ظهور امام مهدی چگونه است؟ (پرسش)

هدایت مردم به سوی خداوند

هدایت امام مهدی

 1. امام مهدی با حضور در یک منطقه چگونه هدایت کل بشر را در دنیا انجام می‌دهد؟ (پرسش)
 2. آیا موضوع غیبت با وظیفه هدایت‌‏گری امام‏ سازگاری دارد؟ (پرسش)
 3. امام مهدی چگونه در عصر غیبت مردم را هدایت می‏‌کند؟ (پرسش)
 4. امام مهدی چگونه شیعیان را در مشکلاتشان هدایت و راهنمایی می‌کند؟ (پرسش)
 5. با امکان هدایت بشر از راه دعوت اخلاقی و تربیت انسانی چرا امام مهدی از شمشیر استفاده می‌‏کند؟ (پرسش)
 6. چرا خداوند در دوره‏ حساس و مهم آخرالزمان هدایت جامعه را بر عهده‏ امام مهدی که از نظرها پنهان است قرار داده است؟ (پرسش)
 7. امام مهدی در زمان غیبت چگونه ما را راهنمایی می‏‌کند؟ (پرسش)

هدایت عام (ارائه طریق)

 1. آیا تبلیغ و تعلیم و تفسیر و تبیین راه کمال از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد شد؟ (پرسش)
 2. آیا نشر و دعوت به دین و شریعت الهی از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد شد؟ (پرسش)
 3. آیا ایجاد نهضت علمی و گسترش معرفت در جامعه از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد شد؟ (پرسش)
 4. آیا رساندن جامعه به تکامل و رشد علمی و فکری و فرهنگی از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد شد؟ (پرسش)
 5. آیا اشاعه فرهنگ الهی از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد شد؟ (پرسش)
 6. آیا اشاعه ارزش‌های اخلاقی الهی و تزکیه نفوس از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد شد؟ (پرسش)
 7. در زمان ظهور یا غیبت امام تزکیه نفس و کمالات روحی چگونه است؟ (پرسش)
 8. آیا قوانین پیشرفته بشری می‌‏تواند کمال بشری را تأمین کند؟ (پرسش)
 9. آیا اشاعه امر به معروف و نهی از منکر از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد شد؟ (پرسش)
 10. آیا رساندن جامعه به تکامل و رشد اخلاقی از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ (پرسش)
 11. آیا مبارزه با فساد و رذائل اخلاقی از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ (پرسش)

هدایت خاص (ایصال الی المطلوب)

 1. آیا دستگیری از مؤمنان برای رساندن به کمال از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ (پرسش)
 2. آیا هدایت به امر از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد شد؟ (پرسش)
 3. آیا هدایت باطنی از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد شد؟ (پرسش)
 4. آیا رساندن جامعه به تکامل و رشد ایمانی و معنوی از اهداف و وظایف امام مهدی است؟ چگونه محقق خواهد شد؟ (پرسش)

بخش چهارم: غیبت امام مهدی


فصل اول: کلیات غیبت امام مهدی

 1. مفهوم غیبت چیست؟ (پرسش)
 2. غیبت در مباحث مرتبط با امام مهدی به چه معناست؟ (پرسش)
 3. منظور از غیبت صغری و غیبت کبری چیست؟ و از کجا آغاز شدند؟ (پرسش)
 4. فرق غیبت صغری و کبری چیست؟ (پرسش)
 5. غیبت شأنیه امام مهدی به چه معناست؟ (پرسش)
 6. وقایعی که در دوران غیبت امام مهدی رخ می‌دهند چیستند؟ (پرسش)
 7. آیا چنین غیبتی پیش از امام مهدی وجود داشته است؟ (پرسش)
 8. ظهور صغرا و ظهور کبرای امام مهدی چگونه است و چه چیزی پیش‏ درآمد ظهور کبرا شمرده می‌‏شود؟ (پرسش)
 9. مراد از غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 10. امام مهدی چند غیبت داشته‌‏اند؟ (پرسش)
 11. نظرهای متفاوت درباره چگونگی غیبت امام مهدی چیستند؟ (پرسش)
 12. آیا امام مهدی در دوران غیبت فقط به عبادت شخصی مشغولند؟ (پرسش)
 13. از آن‏جایی که کلام معصوم بدون حکمت نیست بگویید مقصود از تشبیه امام مهدی در دوران غیبت به خورشید پشت ابر به چه معناست؟ (پرسش)
 14. چرا خلیفه عباسی تصمیم گرفته بود تا امام مهدی را بعد از تولد بکشد؟ (پرسش)
 15. چه ضرورتی دارد که امام مهدی سال‌‏ها پیش از ظهور و قیامش خلق شود؟ چرا امام مهدی در گذشته دور برای آینده‏‌ای دورتر به دنیا آمده است؟ (پرسش)
 16. آیا امام مهدی در غیبت کبری اصحاب و یارانی خواهد داشت؟ (پرسش)
 17. به چه دلیل می‌‏توان گفت آن امام که زمین به خاطر او باقی است همان امام مهدی و فرزند امام حسن عسکری است؟ (پرسش)
 18. به چه دلیل می‌‏توان گفت آن امام که زمین به خاطر او باقی است همان امام مهدی و فرزند امام حسن عسکری است؟ (پرسش)
 19. چه می‏‌شد اگر امام مهدی غایب نبودند؟ و چرا خداوند که قدرت مطلق دارد ایشان را از هر خطری حفظ نمی‏‌کند تا زمینه حضور امام فراهم شود؟ (پرسش)
 20. چرا خداوند اجرای عدالت موعود در زمان امام مهدی را بر عهده پیامبران یا امامان قبلی نگذاشت؟ (پرسش)
 21. چرا امام مهدی زنده ماند و خداوند ایشان را از دست دشمنان حفظ کرد؟ (پرسش)
 22. غیبت امام مهدی تا چه زمانی طول خواهد کشید؟ (پرسش)
 23. آیا این سخن صحیح است امام مهدی غایب نیست در اصل ما غایب هستیم و امام مهدی منتظر واقعی است و منتظر آمدن ماست؟ (پرسش)
 24. برخی از مورخان غیبت صغرا و کبرا نواب اربعه و داستان جعفر کذاب را دیدگاه متکلمین شیعه و شاگردانشان می‏‌دانند؟ (پرسش)
 25. محل غیبت امام مهدی کجاست؟ (پرسش)
 26. اگر خداوند امام مهدی را حفظ می‌کند چه نیازی به دعای ما برای سلامتی آن حضرت هست؟ (پرسش)
 27. شرط عالم‌گیر شدن ظلم و فساد به عنوان نشانه‌ای برای ظهور امام مهدی با وظیفه امر به معروف و نهی از منکر چگونه سازگار است؟ (پرسش)
 28. آیا مسئله غیبت امام مهدی و دو مرحله‏‌ای بودن آن توسط امامان قبلی مطرح شده است؟ (پرسش)
 29. غیبت امام مهدی از چه زمانی آغاز شده؟ (پرسش)
 30. آیا امام مهدی در کودکی هم غایب می‏‌شد؟ (پرسش)
 31. امام مهدی چه تدابیری برای اختفای خود از دشمنان داشته است؟ (پرسش)
 32. استخاره امام مهدی چگونه است؟ (پرسش)
 33. فتن چیست؟ (پرسش)
 34. ملاحم چیست؟ (پرسش)
 35. چرا امام مهدی دارای دو غیبت هستند اگر از اول یک غیبت بود چه می‌‏شد؟ (پرسش)
 36. آیا ماجرای غیبت از جانب پیامبر و امامان معصوم پیش‏‌بینی شده بود؟ (پرسش)
 37. چرا امام مهدی دارای دو غیبت هستند اگر از اول یک غیبت بود چه می‌‏شد؟ (پرسش)
 38. آیا اهل سنت به غیبت امام مهدی معتقد هستند؟ (پرسش)
 39. آیا مسأله‏ غیبت مختص به امام مهدی است؟ انبیاء و پیشوایان قبل از او نیز چنین سرنوشتی نداشته‏‌اند؟ (پرسش)
 40. چگونه خداوند به غیبت امام مهدی راضی است در حالی که مردم در حیرت هستند؟ (پرسش)
 41. چگونه امام غائب می‌‏تواند حجت خدا بر مردم باشد؛ در حالی که آنها برای بیان مشکلات به او دسترسی ندارند؟ فایده وجود چنین امامی چیست؟ (پرسش)
 42. با توجه به اینکه شیعه و سنی معتقدند که وجود یک پیشوای عادل برای سرپرستی جامعه لازم است در حال حاضر آن پیشوا کیست؟ آیا امام غایب است؟ (پرسش)
 43. در زمان غیبت امام معصوم خلق خدا چگونه از احکام الهی آگاه می‏‌شوند؟ (پرسش)
 44. امام مهدی در عصر غیبت چه می‌‏کنند؟ (پرسش)
 45. آیا حجت خدا همیشه در روی زمین وجود داشته است یا خیر؟ (پرسش)
 46. امام مهدی در چند سالگی وارد غیبت صغرا و غیبت کبرا شدند؟ (پرسش)
 47. منظور از غیبت شخص و غیبت شخصیت چیست؟ (پرسش)
 48. منظور از غیبت شخص و غیبت شخصیت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 49. برای ورود آرام شیعه به دوران غیبت، چه اقدام‌هایی از طرف اهل بیت صورت گرفت؟ (پرسش)
 50. پیشینه غیبت رهبران الهی چیست؟ (پرسش)
 51. آیا غیبت مخصوص امام مهدی است یا در ادوار گذشته نیز رخ داده است؟ (پرسش)
 52. آخرین دیدار عمومی امام مهدی با مردم در چه ماهی بوده است؟ (پرسش)
 53. غربت امام مهدی به چه معناست؟ (پرسش)

سنت‌های الهی غیبت

 1. سنت‌های رهبری الهی در تاریخ کدامند؟ (پرسش)
 2. آیا امامت مستمر و فراگیر از سنت‌های الهی در جامعه انسانی است؟ این سنت به چه معناست؟ (پرسش)
 3. آیا جانشینی الهی از سنت‌های الهی در جامعه انسانی است؟ این سنت به چه معناست؟ (پرسش)
 4. آیا حضور و سرپرستی مستقیم رهبری الهی بر مردم از سنت‌های الهی در جامعه انسانی است؟ این سنت به چه معناست؟ (پرسش)
 5. آیا سنت غیبت در رهبری الهی از سنت‌های الهی در جامعه انسانی است؟ این سنت به چه معناست؟ (پرسش)
 6. سنت غیبت در رهبری الهی به چه معناست؟ و انواع آن چیست؟ (پرسش)
 7. مراحل غیبت از دیدگاه قرآن و روایات چیست؟ (پرسش)

پیشگویی درباره غیبت

 1. غیبت امام مهدی در روایات چگونه پیشگویی شده است؟ (پرسش)

غیبت در حدیث

 1. چه ارتباطی میان حدیث ثقلین و غیبت امام مهدی وجود دارد؟ (پرسش)
 2. کدام یک از معصومان از غیبت امام مهدی خبر داده‌اند؟ (پرسش)
  1. آیا پیامبر خاتم از غیبت امام مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
  2. آیا امام علی از غیبت امام مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
  3. آیا امام حسن مجتبی از غیبت امام مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
  4. آیا امام حسین از غیبت فرزندش مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
  5. آیا امام سجاد از غیبت فرزندش مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
  6. آیا امام باقر از غیبت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
  7. آیا امام صادق از غیبت امام مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
  8. آیا امام کاظم از غیبت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
  9. آیا امام رضا از غیبت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
  10. آیا امام جواد از غیبت امام مهدی خبر داده است؟ (پرسش)
  11. آیا امام هادی‏ از غیبت امام مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
  12. آیا امام حسن عسکری از غیبت امام مهدی‏ خبر داده است؟ (پرسش)
 3. آیا اهل سنت به غیبت امام مهدی معتقد هستند؟ (پرسش)

زمینه سازی برای غیبت امام مهدی

 1. آیا امامان در گذشته برای وقوع غیبت و آماده کردن شیعیان برای این امر زمینه سازی کرده‌اند؟ (پرسش)
 2. برای غیبت امام مهدی چه زمینه ‏سازی از جانب امامان انجام گرفت؟ (پرسش)
  1. آیا پیامبر اکرم برای غیبت فرزندش مهدی‏ زمینه ‏سازی نموده است؟ (پرسش)
  2. آیا امیر مؤمنان علی بن ابی طالب برای غیبت فرزندش مهدی‏ زمینه ‏سازی نموده است؟ (پرسش)
  3. آیا امام حسن مجتبی برای غیبت فرزندش مهدی‏ زمینه ‏سازی نموده است؟ (پرسش)
  4. آیا امام حسین برای غیبت فرزندش مهدی‏ زمینه ‏سازی نموده است؟ (پرسش)
  5. آیا امام زین‌العابدین برای غیبت فرزندش مهدی‏ زمینه ‏سازی نموده است؟ (پرسش)
  6. آیا امام محمد باقر برای غیبت فرزندش مهدی‏ زمینه ‏سازی نموده است؟ (پرسش)
  7. آیا امام جعفر صادق برای غیبت فرزندش مهدی‏ زمینه ‏سازی نموده است؟ (پرسش)
  8. آیا امام موسی کاظم برای غیبت فرزندش مهدی‏ زمینه ‏سازی نموده است؟ (پرسش)
  9. آیا امام رضا برای غیبت فرزندش مهدی‏ زمینه ‏سازی نموده است؟ (پرسش)
  10. آیا امام محمد تقی برای غیبت فرزندش مهدی‏ زمینه ‏سازی نموده است؟ (پرسش)
  11. آیا امام هادی برای غیبت فرزندش مهدی‏ زمینه ‏سازی نموده است؟ (پرسش)
  12. آیا امام عسکری برای غیبت فرزندش مهدی‏ زمینه ‏سازی نموده است؟ (پرسش)
  13. آیا امام عسکری برای غیبت امام مهدی زمینه‌سازی کرده است؟ (پرسش)

فلسفه و علت‌های غیبت

 1. علل غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 2. عوامل سیاسی غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 3. علت طولانی شدن غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 4. اگر امام مهدی بین مردم بود و مردم را به راه راست راهنمایی می‌کرد بهتر نبود؟ (پرسش)

فایده امام غایب

 1. فواید امام غایب چیست؟ (پرسش)
 2. امام مهدی در بقای هستی چه نقشی دارد؟ (پرسش)
 3. بهره‌مندی از امام غائب در زمان غیبت چگونه است؟ آیا امکان ارتباط معنوی با امام مهدی وجود دارد؟ (پرسش)
 4. چه آثاری بر افعال امام (چه غائب چه حاضر) مترتب است؟ (پرسش)
 5. فایده پنهان بودن جسم و محل زندگی امام مهدی از مردم چیست؟ (پرسش)

برکات غیبت

 1. وجود امام مهدی در حال غیبت چه برکاتی دارد؟ (پرسش)

غیبت از دیدگاه دانشمندان

 1. دیدگاه‌های دانشمندان مسلمان در باره غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
  1. دیدگاه دانشمندان مکتب تشیع درباره غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
   1. دیدگاه دانشمندان مکتب امامیه درباره غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
   2. دیدگاه دانشمندان مکتب اسماعیلیه درباره غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
   3. دیدگاه دانشمندان مکتب زیدیه درباره غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
  2. دیدگاه دانشمندان مکتب اهل سنت درباره غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
   1. دیدگاه دانشمندان مکتب اهل حدیث درباره غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
   2. دیدگاه دانشمندان مکتب معتزله درباره غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
   3. دیدگاه دانشمندان مکتب اشعریه درباره غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
   4. دیدگاه دانشمندان مکتب ماتریدیه درباره غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
   5. دیدگاه فرقه وهابیت درباره غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
  3. دیدگاه دانشمندان مکتب اباضیه درباره غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)

فصل دوم: عصر غیبت صغری

کلیات

 1. غیبت صغرا به چه معناست؟ و چرا از همان ابتدا غیبت کامل صورت نگرفت؟ (پرسش)
 2. مبدأ غیبت صغری از چه زمانی به حساب می‌‏آید؟ (پرسش)
 3. حکمت غیبت صغری قبل از غیبت کبری چه بوده است؟ (پرسش)
 4. ویژگی‌های دوران غیبت صغری چیست؟ (پرسش)
 5. امتیاز عصر غیبت صغری بر غیبت کبری چیست؟ (پرسش)
 6. مسئولیت امام مهدی در غیبت صغرا چیست؟ (پرسش)
 7. امام مهدی برای اثبات وجود خود در عصر غیبت صغری چه تدابیری اندیشید؟ (پرسش)
 8. ماجرای تلاش نافرجام برای دستگیری امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 9. خلفای دوران غیبت صغری چه کسانی بودند؟ (پرسش)
 10. آخرین خلیفه عصر غیبت صغری چه کسی بود؟ (پرسش)
 11. خلفای عباسی در دوران غیبت صغری چه اقدام‌هایی انجام دادند؟ (پرسش)
 12. آیا دولت عباسی پیگیر اخبار امام مهدی بودند؟ (پرسش)
 13. پایان غیبت صغرا چه زمانی است؟ (پرسش)
 14. برخی از مورخان غیبت صغرا و کبرا نواب اربعه و داستان جعفر کذاب را دیدگاه متکلمین شیعه و شاگردانشان می‏دانند؟ (پرسش)
 15. اولین کسی که به دروغ ادعای نیابت خاص امام مهدی کرد چه کسی بود؟ (پرسش)
 16. سالی که آخرین نائب خاص امام مهدی وفات یافت چه نام دارد؟‌ (پرسش)
 17. چگونه می‌توان نیابت نواب خاص امام مهدی را اثبات کرد؟ (پرسش)
 18. وظایف نواب خاص امام مهدی چیست؟ (پرسش)

نیابت خاصه (سفیران امام مهدی)

کلیات

 1. منظور از نیابت خاصه چیست؟ (پرسش)
 2. مفهوم لغوی و اصطلاحی نیابت چیست؟ (پرسش)
 3. سفیر یعنی چه و به کدام نماینده‌های امام سفیر می‌گویند؟ (پرسش)
 4. نایب امام مهدی به چه کسی گفته می‌شود؟ (پرسش)
 5. چگونه می‌توان نایب امام مهدی را در زمان غیبت شناخت؟ (پرسش)
 6. نواب چهارگانه امام مهدی چه کسانی بودند؟ (پرسش)
 7. وکلای نایبان خاص امام مهدی چه کسانی بودند؟ (پرسش)
 8. نیابت چهار سفیر امام مهدی چگونه اثبات می‏‌گردد؟ (پرسش)
 9. چه مصلحتی در وجود وکلای ناحیه مقدسه بوده است؟ (پرسش)
 10. چرا سفیران خاص امام مهدی از فقها و مجتهدان نبودند؟ (پرسش)
 11. هدف و غرض از انتخاب افرادی به عنوان نایبان خاص چه بوده است؟ (پرسش)
 12. وقتی که امام مهدی در غیبت طولانی‏ است چه نیازی به نائب و نماینده دارد؟ (پرسش)
 13. چرا نیابت امام مهدی پس از هفتاد سال تمام شد؟ (پرسش)
 14. دوران نیابت خاصه چه وقت و چگونه به پایان رسید؟ (پرسش)
 15. در زمان غیبت از چه طریقی می‌‏توان با حضرت مهدی آشنا شد؟ (پرسش)
 16. تفاوت نواب اربعه با وکلای آنها چیست؟ (پرسش)
 17. وکلای نواب خاص در عصر غیبت صغرا چه کسانی هستند؟ (پرسش)
 18. راه شناخت نایبان واقعی امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 19. شیعیان، وکیل و نماینده امام را چگونه می‌شناختند؟ (پرسش)
 20. چه کسانی صلاحیت و شایستگی دریافت مقام وکالت و نیابت ائمه را داشتند؟ (پرسش)
 21. چرا نیابت خاصه ادامه نیافت؟ و سرنوشت شیعیان پس از پایان عصر نیابت خاص و آغاز عصر غیبت کبری به چه کسانی واگذار شده است؟ (پرسش)
 22. آخرین دیدار عمومی امام مهدی با شیعیان در چه تاریخی بوده است؟ (پرسش)

وکیلان و نایبان دروغین و منحرف

 1. [[آیا کسی به دروغ مدعی وکالت و نمایندگی از جانب ائمه شده است؟ (پرسش)]]
 2. برخورد رهبر وکالت با مدعیان دروغین وکالت چگونه بود؟ (پرسش)
 3. آیا در میان وکلاء و کارگزاران ائمه کسانی راه خطاء و انحراف را پیش گرفته بودند؟ (پرسش)
 4. انگیزه انحراف وکلای امامان چه بوده است؟ (پرسش)
 5. برخورد ائمه با وکلاء و نمایندگان منحرف چگونه بوده است؟ (پرسش)
 6. ائمه که علم غیب و از آینده افراد خبر دارند چرا کسانی را به وکالت و نمایندگی از جانب خود نصب کردند که بعدها به انحراف گراییدند؟ (پرسش)
 7. شلمغانی چه کسی بود و سرنوشت او چه شد؟ (پرسش)
 8. منصور حلاج چه کسی بود؟ چه ادعایی داشت؟ و پایان کارش چه شد؟ (پرسش)

ملاک انتخاب نواب اربعه

 1. نایبان خاص چه ویژگی‌هایی داشتند که از سوی امام به سمت نیابت انتخاب شدند؟ (پرسش)
 2. ملاک و معیار انتصاب نواب اربعه چه بوده است؟ (پرسش)

وظایف نواب اربعه در عصر غیبت صغری

 1. نواب اربعه چه وظایفی داشته‌‏اند؟ (پرسش)
 2. هدف از تعیین و نصب نواب خاص چه بوده است؟ (پرسش)
 3. ائمه که با منبع وحی و خزانه الهی مرتبط بودند چه نیازی به جمع‌آوری وجوهات توسط نواب داشتند؟ (پرسش)
 4. آیا وکلاء و نواب خاص کرامات و کارهای فوق العاده بروز می‌دادند؟ (پرسش)

ویژگی نواب اربعه

 1. خصوصیات و ویژگی‌های سفیران امام در زمان غیبت صغری چه بوده است؟ (پرسش)

ارتباط نواب با شیعیان

 1. شیوه ارتباط شیعیان با نائبان خاص چگونه بود؟ (پرسش)

نایب اول امام مهدی: عثمان بن سعید عمری

 1. اولین سفیر و نایب خاص امام مهدی چه کسی بود و چگونه به نیابت رسید؟ (پرسش)
 2. اسم و کنیه و القاب اولین نایب امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 3. عثمان بن سعید در چه سالی وفات یافت؟ (پرسش)
 4. عثمان بن سعید در چه سنی وفات یافت؟ (پرسش)
 5. عثمان بن سعید در کجا وفات یافت؟ (پرسش)
 6. عثمان بن سعید در کجا دفن شده است و قبر ایشان کجاست؟ (پرسش)
 7. عثمان بن سعید در کجا متولد شد؟ (پرسش)
 8. عثمان بن سعید در چه تاریخی متولد شد؟ (پرسش)
 9. عثمان بن سعید در چند سالگی به نیابت امام دوازدهم رسیده است؟ (پرسش)
 10. عثمان بن سعید وکیل و نایب چند امام بودند؟ (پرسش)
 11. عثمان بن سعید چند سال نایب اول امام دوازدهم بودند؟ (پرسش)
 12. عثمان بن سعید چند فرزند داشته است؟ (پرسش)
 13. چرا یکی از القاب معروف نایب اول عمری بود؟ (پرسش)
 14. چرا لقب اسدی را به عثمان بن سعید داده بودند؟ (پرسش)
 15. چرا لقب عثمان بن سعید سمان یا زیات است؟ (پرسش)
 16. آیا درست است که عثمان بن سعید امام حسن عسکری را غسل داده و کفن کرده است؟ (پرسش)
 17. آیا عثمان بن سعید امام مهدی را دیده است؟ (پرسش)
 18. آیا برای عثمان بن سعید کراماتی گزارش شده است؟ آن کرامات چیستند؟ (پرسش)
 19. آیا روایتی که تصریح به سفارت عثمان بن سعید دارد ضعیف السند نیست؟ (پرسش)
 20. آیا موضوع غیبت امام مهدی ساخته عثمان بن سعید است؟ (پرسش)
 21. چرا امام مهدی به نائب اول دستور داد از سامرا به بغداد برود؟ (پرسش)
 22. آیا با مرگ عثمان بن سعید امام مهدی تسلیتی گفتند و در این زمینه توقیعی صادر کردند؟ (پرسش)
 23. آیا دلیلی بر این وجود دارد که عثمان بن سعید مورد اطمینان و امین امام هادی و امام عسکری و همچنین وکیل امام عسکری بوده است؟ (پرسش)
 24. به چه دلیل عثمان بن سعید از سامرا به بغداد مهاجرت کرد؟ (پرسش)
 25. به چه دلیل یکی از القاب عثمان بن سعید عسکری بود؟ (پرسش)
 26. چه کسی عثمان بن سعید را غسل داد؟ (پرسش)
 27. مرکز فعالیت عثمان بن سعید در کجا و در کدام شهر بود؟ (پرسش)

نایب دوم امام مهدی: محمد بن عثمان بن سعید عمری

 1. دومین سفیر و نایب خاص امام مهدی چه کسی بود و چگونه به نیابت رسید؟ (پرسش)
 2. دومین نایب امام مهدی چه کسی بود و القاب و کنیه ایشان چه بود؟ (پرسش)
 3. محمد بن عثمان دومین نایب امام مهدی به دستور چه کسی به این مقام رسید؟ (پرسش)
 4. آیا برای محمد بن عثمان کراماتی گزارش شده است؟ آن کرامات چیستند؟ (پرسش)
 5. محمد بن عثمان چند امام را درک کرده است؟ (پرسش)
 6. نیابت محمد بن عثمان از چه تاریخی شروع شد و مدت نیابت ایشان چند سال بوده است و در چه تاریخی از دنیا رفته است؟ (پرسش)
 7. محمد بن عثمان در چه تاریخی از دنیا رفت و در کجا دفن شده است؟ (پرسش)
 8. آیا روایاتی وجود دارد بر این که محمد بن عثمان امام مهدی را دیده است؟ (پرسش)
 9. آیا درست است که محمد بن عثمان بیش‌ترین مدت نیابت را داشته است مدت نیابت سایر نواب چند سال بوده است؟ (پرسش)

نایب سوم امام مهدی: حسین بن روح نوبختی

 1. سومین سفیر و نایب خاص امام مهدی چه کسی بود و چگونه به نیابت رسید؟ (پرسش)
 2. سومین نایب امام دوازدهم چه کسی بود؟ (پرسش)
 3. چرا حسین بن روح برای نیابت خاص امام مهدی انتخاب شد؟ (پرسش)
 4. آیا حسین بن روح امام یازدهم امام حسن عسکری را دیده است؟ (پرسش)
 5. علما و مورخان حسین بن روح را با چه عناوینی معرفی کرده‌اند؟ (پرسش)
 6. حسین بن روح به دستور چه کسی به مقام نیابت رسید؟ (پرسش)
 7. آیا برای حسین بن روح کراماتی گزارش شده است؟ آن کرامات چیستند؟ (پرسش)
 8. حسین بن روح در نزد امام چه جایگاهی داشت و آیا مورد وثاقت امام بود؟ (پرسش)
 9. حسین بن روح در چه تاریخی به دنیا آمد و کی از دنیا رفت و در کجا دفن شده است؟ (پرسش)
 10. حسین بن روح نزد نایب دوم (محمد بن عثمان) چه جایگاهی داشته است؟ (پرسش)
 11. حسین بن روح چند سال نایب بوده است؟ (پرسش)
 12. به چه دلیل حسین بن روح به عنوان سومین نایب امام دوازدهم انتخاب شد؟ (پرسش)

نایب چهارم امام مهدی: علی بن محمد سمری

 1. چهارمین و آخرین سفیر و نایب خاص امام مهدی چه کسی بود و چگونه به نیابت رسید؟ (پرسش)
 2. نایب چهارم به دستور چه کسی به مقام نیابت رسید؟ (پرسش)
 3. بعد از نایب سوم چه کسی به عنوان نایب چهارم انتخاب شد و به چه القابی مشهور بود؟ (پرسش)
 4. علی بن محمد سمری در چه تاریخی به دنیا آمده است؟ (پرسش)
 5. علی بن محمد سمری در کجا دفن شده است؟ (پرسش)
 6. آیا برای علی بن محمد سمری کراماتی گزارش شده است؟ آن کرامات چیستند؟ (پرسش)
 7. علی بن محمد سمری چند سال نایب بوده و کی از دنیا رفته است؟ (پرسش)
 8. نایب چهارم علی بن محمد سمری در طول نیابتش چه افتخاراتی داشته است؟ (پرسش)
 9. به چه دلیل نایب چهارم برای خود جانشین انتخاب نکرد و غیبت صغرا تمام شد؟ (پرسش)
 10. آخرین توقیع امام زمان به آخرین نایبش چه بود؟ (پرسش) (پرسش)

مدعیان دروغین سفارت و نیابت

 1. مدعیان دروغین سفارت چه کسانی بوده‏‌اند؟ (پرسش)
 2. چه عواملی باعث شد برخی ادعای سفارت دروغین از طرف امام مهدی نمایند؟ (پرسش)
 3. آیا در تاریخ کسانی هستند که مدعیان نیابت خاصه بوده باشند؟ (پرسش)
 4. ادعای دروغین نیابت یا ارتباط از کجا آغاز شد؟ (پرسش)
 5. مدعیان نیابت امام مهدی چه کسانی هستند؟ (پرسش)

نهاد وکالت

 1. مراد از نهاد یا نظام وکالت در مباحث مهدویت چیست؟ (پرسش)
 2. بحث از نیابت و نهاد وکالت چه ضرورتی دارد؟ (پرسش)
 3. واژه وکالت در لغت و اصطلاح مهدویت چیست؟ (پرسش)
 4. وکالت و وکیل به چه معناست؟ (پرسش)
 5. اهداف سازمان وکالت چیست؟ (پرسش)
 6. پیشینه فعالیت سازمان وکالت چیست؟ (پرسش)
 7. مهم‌ترین وکلای امامان کدامند و منطقه فعالیت آنها چیست؟ (پرسش)
 8. پیشینه گستره جغرافیایی سازمان وکالت چیست؟ (پرسش)
 9. آیا امام مهدی‏ غیر از سفرا وکیل نیز داشته است؟ (پرسش)
 10. چه ویژگی‌هایی برای وکیلان لازم و ضروری است؟ (پرسش)
 11. علل ایجاد سازمان وکالت چیست؟ (پرسش)
 12. وظایف و مسئولیت‌های سازمان وکالت چیست؟ (پرسش)
 13. عناصر گوناگون سازمان وکالت چیست؟ (پرسش)
 14. ساختار سازمان وکالت چیست؟ (پرسش)
 15. نهاد وکالت کدام مناطق و سرزمین‌های اسلامی را زیر پوشش داشت؟ (پرسش)
 16. جایگاه و وظایف رهبر نهاد وکالت چه بوده است؟ (پرسش)
 17. وکلاء و نواب و سفراء در برابر نهاد وکالت چه وظایفی داشتند؟ (پرسش)
 18. ویژگی‌ها و شرایط برای وکیلان چیست؟ (پرسش)
 19. زمینه‌های پیدایش نهاد وکالت چه بوده است؟ (پرسش)
 20. انگیزه تأسیس نهاد وکالت چه بوده است؟ (پرسش)
 21. آیا در تاریخ و فرق اسلامی سازمان یا نهاد مشابه نهاد وکالت وجود داشته است؟ (پرسش)
 22. برخورد دولت و نزدیکان دستگاه عباسی با نهاد وکالت چگونه بود؟ (پرسش)
 23. با وجود سخت‌گیری‌های دستگاه عباسی نهاد وکالت چگونه و با چه ابزار و شیوه‌هایی به اهداف نهاد جامه عمل می‌پوشانیدند؟ (پرسش)
 24. آیا نهاد وکالت افراد نفوذی در درون دستگاه عباسی داشته است؟ (پرسش)
 25. وکلای امام مهدی چه کسانی هستند؟ (پرسش)

مدعیان دروغین وکالت

 1. جریان انحرافی مدعیان وکالت امام مهدی به چه معناست؟ (پرسش)
 2. آیا کسانی به دروغ مدعی مقام بابیت و سفارت از جانب امام عصر شده‌اند؟ (پرسش)
 3. برخورد نهاد وکالت با مدعیان دروغین بابیت و سفارت چگونه بود؟ (پرسش)

توقیعات امام مهدی

 1. توقیع به چه معناست؟ (پرسش)
 2. توقیع ابتدایی به چه معناست؟‌ (پرسش)
 3. نقش سفیر در توقیعات چه بوده است؟ (پرسش)
 4. در چه مدت زمانی توقیع از طرف امام مهدی صادر می‏‌شده است؟ (پرسش)
 5. آیا توقیعات به خط خود امام مهدی بوده است؟ (پرسش)
 6. چه مقدار توقیع از ناحیه مقدسه صادر شده است؟ (پرسش)
 7. سند دو توقیع صادر شده از امام مهدی‏ بر شیخ مفید چگونه قابل اثبات است؟ (پرسش)
 8. آیا زیارت‏نامه‌‏های منسوب به امام مهدی از طریق توقیع به دست ما رسیده است؟ (پرسش)
 9. در نامه امام مهدی به شیخ مفید به چه مطالبی اشاره شده است؟ (پرسش)
 10. دو توقیع امام مهدی به شیخ مفید در چه زمانی صادر شد؟ (پرسش)
 11. متن دو توقیع امام مهدی به شیخ مفید چیست؟ (پرسش)
 12. توقیع امام مهدی در پاسخ اسحاق بن یعقوب چه بود؟ (پرسش)
 13. توقیعات امام مهدی چگونه صادر شده است؟ (پرسش)
 14. معروف‌ترین توقیع امام مهدی کدام است؟ (پرسش)
 15. توقیعات امام مهدی به چه کسانی بوده است؟ (پرسش)

سرداب غیبت

 1. سرداب سامرا چه ویژگی‌هایی دارد؟ (پرسش)
 2. مراد از سرداب غیبت چیست؟ (پرسش)
 3. آیا سرداب محل سکونت امام مهدی است؟ (پرسش)
 4. آیا سرداب محل غیبت امام مهدی است؟ (پرسش)
 5. آیا سرداب محل زیارت است؟ (پرسش)
 6. آیا امام مهدی در عصر غیبت در سرداب خانه خود مخفی و غایب شده است؟ (پرسش)
 7. آیا امام مهدی از سرداب غیبت ظهور خواهد کرد؟ (پرسش)
 8. ماجرای سرداب غیبت چیست؟ (پرسش)
 9. دیدگاه علمای اهل سنت در مورد سرداب سامرا چیست؟ (پرسش)
 10. دیدگاه علمای شیعه در مورد سرداب سامرا چیست؟ (پرسش)

فصل سوم: عصر غیبت کبری

کلیات

 1. چرا غیبت کبری با اهمیت‌تر از غیبت صغری است؟ (پرسش)
 2. عصر غیبت کبری چه خصوصیات ویژه‏‌ای دارد؟ (پرسش)
 3. آیا دلیل نقلی برای اثبات غیبت امام مهدی وجود دارد؟ (پرسش)
 4. غیبت امام مهدی‏ به چه کیفیتی است؟ (پرسش)
 5. علت و هدف اصلی از غیبت کبری امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 6. آیا در عصر غیبت کبری نیز نام‌ه‏ای از ناحیه مقدسه صادر شده است؟ (پرسش)
 7. آیا این گونه غیبت در بین انبیا هم سابقه داشته است؟ (پرسش)
 8. اعمال شب میلاد امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 9. آیا ممکن است امام مهدی در عصر غیبت دیده شود؟ (پرسش)
 10. با توجه به این‌که بخشی از شرایط ظهور در حال حاضر محقق نشده است چگونه می‌توان همچنان منتظر بود؟ (پرسش)
 11. چه محذوری داشت اگر امام مهدی در بین مردم ظاهر می‏‌بود؟ (پرسش)
 12. رهبری امام مهدی در دوران غیبت کبرا به چه شکلی است؟ (پرسش)
 13. نماز هدیه به امام مهدی چگونه است؟ (پرسش)
 14. چه کسانی اقامه نماز جمعه را در زمان غیبت امام مهدی حرام دانسته‌اند؟ (پرسش)
 15. گونه‌های صبر در عصر غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 16. آثار صدقه دادن برای سلامتی امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 17. آیا غیبت امام مهدی با اعتقاد شیعه که وجود امام را برای بیان احکام دین و راهنمایی مردم لازم می‌دانند تناقض ندارد؟ (پرسش)
 18. با وجود فقها و محدثین برای بیان مسائل چه نیازی به امام غایب است؟ (پرسش)
 19. آیا خداوند نمی‌‏توانست امام مهدی‏ را بدون غیبت حفظ نماید؟ (پرسش)
 20. چرا در کتب روایی شیعی کمتر از امام مهدی روایت شده درحالی‌‏که امام مهدی عمر طولانی‌‏تری از دیگر امامان دارد؟ (پرسش)
 21. برخی روایات روز ظهور را ماه رمضان و برخی روز جمعه معرفی کرده‌اند؛ این تعیین وقت نیست؟ براین اساس معنای انتظار چیست؟ (پرسش)
 22. آیا غیبت کبری حدی دارد؟ (پرسش)
 23. جایگاه امنیت در اسلام براساس آیات و روایات چیست؟ (پرسش)
 24. فلسفه امنیت در عصر غیبت چیست؟ (پرسش)
 25. حقوق امام مهدی بر شیعیان چیست؟ (پرسش)
 26. آیا درباره غیبت امام مهدی پیشگویی شده است؟ (پرسش)
 27. آیا امام مهدی از تابوت سکینه استفاده می‌کند؟ (پرسش)
 28. امام مهدی از تخت حضرت سلیمان چه استفاده‌ای می‌کند؟ (پرسش)
 29. آیا با حضور امام مهدی در بین مردم ممکن نبود که ستمگران تسلیم او گردند؟ (پرسش)
 30. اگر امام ظاهر بود و با ظالمان زمان خود مصالحه کرده و پیمان عدم تعرض می‏بست چه می‌‏شد؟ (پرسش)
 31. این روایت را که امام مهدی در بین ماست و روزی ظهور می‌‏کند و وجود مبارک آن عزیز را همه می‌‏شناسند توضیح دهید و سندش چیست؟
 32. با توجه به این که دعای معصومین مستجاب است و آن‌ها برای امام مهدی دعا کرده‌اند چرا ظهور تاکنون اتفاق نیافته است؟ (پرسش)
 33. بسیاری از مردم در حالت انتظار امام مهدی از دنیا رفتند و انتظارشان به ثمر نرسید؟ چه تضمینی هست که به ظهور امام برسیم؟ (پرسش)
 34. آیا ممکن است حضرت مهدی هیچ‌گاه ظهور نکند و برای همیشه در پشت پرده غیبت بماند؟ (پرسش)
 35. درباره علت غیبت امام مهدی مسئله حفظ جان ایشان مطرح است چرا امامان گذشته برای حفظ جان خود غایب نشدند؟ (پرسش)
 36. علل انحراف در جامعه پیش از ظهور چیست؟ (پرسش)
 37. مؤمنان نسبت به امام مهدی چه وظایفی دارند؟ (پرسش)
 38. آیا این روایت از امام مهدی است هرکه در جمعی از مردم نام مرا ببرد لعنت خدا بر او باد؟ (پرسش)
 39. چرا در روایات امام غایب به خورشید پنهان در پس ابر تشبیه است؟ (پرسش)
 40. دشمنان اسلام برای مخدوش کردن شخصیت امام مهدی و باورناپذیر نمودن وجود آن حضرت در نزد مردم جهان چه کارهایی انجام داده‏‌اند؟ (پرسش)
 41. وظیفه ما در برابر پیشرفت حرکت صهیونیست‌ها جهت بدبین کردن قیام امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 42. چگونه می‌‏توانیم جلو اغتشاش فکری و شایعات نادرست در مورد امام مهدی را بگیریم؟ (پرسش)
 43. آیا وجود دستخط امام مهدی صحت دارد؟ (پرسش)
 44. جابلقا و جابرسا چه شهرهایی است؟ (پرسش)
 45. مقصود از بدن هور قلیائی چیست؟ (پرسش)
 46. اینکه حضرت زهرا الگوی امام مهدی است یعنی چه؟ (پرسش)
 47. آیا درست است که اعمال بندگان هفته‌ای یک یا دو بار بر آن حضرت عرضه می‌شود؟ (پرسش)
 48. چرا ما نمی‌توانیم سرورمان امام مهدی را ببینیم؟ (پرسش)
 49. اگر خوابی درباره امام مهدی دیده باشیم تعریف کردنش برای دیگران اشکالی دارد؟ (پرسش)
 50. بیان خواب‌هایی که درباره امام مهدی است برای آگاهی مردم مناسب است؟ (پرسش)
 51. آیا خود امام مهدی مایل و منتظر ظهور است؟ (پرسش)
 52. چه بیمارهایی پیش از ظهور امام مهدی رواج می‌یابد؟ (پرسش)
 53. توجه و عنایت حضرت به مردم و شیعیان در دوران غیبت چگونه است؟ (پرسش)
 54. آیا امام مهدی منتظر است و مانند منتظران برای ظهورش تلاش می‌کند؟ (پرسش)
 55. معنای حدیث اگر حجت خدا نباشد هر آینه زمین اهلش را فرو می‌برد چیست؟ (پرسش)
 56. چه تناسبی بین خورشید پشت ابر و غیبت امام مهدی وجود دارد؟ (پرسش)
 57. آیا ما در عصر فترت قرار داریم؟ (پرسش)
 58. محل خلوت کردن امام مهدی کجاست؟ (پرسش)
 59. چرا از امام مهدی به‌عنوان چراغ مخفی تعبیر شده است؟ (پرسش)
 60. چه کسانی پیش از امام مهدی قیام می‌کنند؟ (پرسش)
 61. در چه روزی اعمال مردم به پیشگاه امام مهدی عرضه می‌شود؟ (پرسش)
 62. امام مهدی‏ در عصر غیبت چه کارهایی را انجام می‏‌دهند؟ (پرسش)
 63. با غیبت امام مهدی چگونه می‌توان امام مهدی خود را شناخت؟ (پرسش)
 64. چگونه ممکن است که امام در میان ما باشد ولی او را نشناسیم؟ (پرسش)
 65. اگر امام ظاهر بود و با ظالمان زمان خود مصالحه کرده و پیمان عدم تعرض می‏‌بست چه می‌‏شد؟ (پرسش)
 66. چه کنیم که ایمانمان به وجود امام مهدی‏ بیشتر شود؟ (پرسش)
 67. آیا می‌توان به همه کتاب‌های علائم الظهور و ملاحم استناد کرد؟ (پرسش)
 68. چگونه می‏‌توان عشق به امام مهدی را در دل مردم زنده کرد؟ (پرسش)
 69. معنای ترسیدن امام مهدی پیش از قیام چیست؟ (پرسش)
 70. منظور از حرکت حرب و قیس پیش از قیام امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 71. چه کسانی پیش از قیام امام مهدی خروج می‌کنند؟ (پرسش)
 72. کتاب محیی الدین عربی در مورد امام مهدی چقدر قابل استناد است؟ (پرسش)
 73. آیا در روایات آمده که موقع سلام به امام مهدی سر را تا اندازه رکوع یا کم‌تر خم کنند؟ (پرسش)
 74. آیا امام مهدی‏ به تمام نقاط جهان سر می‏‌زنند؟ (پرسش)
 75. چرا وقتی عده‌‏ای امام مهدی را می‌‏بینند از ابتدا او را نمی‌‏شناسند؟ (پرسش)
 76. چرا برای امامان دیگر غیبت مقرر نگردیده است؟ (پرسش)
 77. آیا حدیث لو أدرکته لخدمته أیام حیاتی دلیل برتری امام مهدی‏ بر سایر ائمه است؟ (پرسش)
 78. چرا اگر امام مهدی خود را نشناسیم به مرگ جاهلی از دنیا رفته‏‌ایم؟ (پرسش)
 79. آیا قیام قبل از ظهور حجت صحیح است؟ (پرسش)
 80. شیوه زندگانی امام مهدی چگونه است؟ (پرسش)
 81. چگونه می‌توان به امام مهدی سلام داد؟ (پرسش)
 82. شاخص‌های دینداری در دوران غیبت امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 83. ظهور صغرا و ظهور کبرای امام مهدی چگونه است و چه چیزی پیش‏ درآمد ظهور کبرا شمرده می‏شود؟ (پرسش)
 84. از کجا معلوم می‏شود که مهدی در عصر غیبت کبری واقعا وجود خارجی دارد و صرفا یک فرضیه نیست؟ (پرسش)
 85. چرا امتحان به غیبت امام مهدی از شدیدترین امتحانات است؟ (پرسش)
 86. منظور از تمحیص که در روایات آمده است چیست؟ (پرسش)
 87. با توجه به احتمال خطای مراجع تقلید و مجتهدان چرا ما از داشتن امام در زمان غیبت محروم هستیم؟ (پرسش)
 88. چرا خداوند فقط دوازده امام انتخاب کرد تا مجبور شود یکی از آنها را غایب کند و ما بدون سرپرست و بلا تکلیف باشیم؟ (پرسش)
 89. امام مهدی در زمان غیبت کبری در کجا اقامت دارد؟ ضروریات زندگی خویش را چگونه تهیه می‌‏نماید؟ (پرسش)
 90. آیا برای غیبت کبری حدی تعیین شده است؟ (پرسش)
 91. مراد از «ناحیه» چیست؟ (پرسش)
 92. پیش از ظهور چه حوادثی در جهان اتفاق می‌افتد؟ (پرسش)
 93. حضرت خضر کیست و در دوران غیبت حضرت مهدی چه نقشی دارد؟ (پرسش)
 94. مقصود از زمینه‌سازان خاص چیست؟ (پرسش)
 95. ویژگی‌های اعتقادی زمینه‌سازان ظهور امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 96. ویژگی‌های رفتاری زمینه‌سازان ظهور امام مهدی چیست؟ (پرسش)
 97. امنیت جهانی در دوران پیش از ظهور چگونه است؟ (پرسش)
 98. در روایات چشم‌انداز حکومت‌های پیش از قیام امام مهدی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
 99. چه روزنه‌های برای امیدواری شیعیان و مؤمنین برای آینده جهان وجود دارد؟ (پرسش)
 100. برای غیبت کبری حدی تعیین شده است؟ (پرسش)
 101. آگاهی دادن امامان به مردم درباره غایب شدن امام مهدی چگونه بوده است؟ (پرسش)
 102. چگونه امام مهدی در دوره غیبت از چشم مردم پنهان مانده است؟ (پرسش)
 103. چرا پیامبران و بقیه امامان مانند امام مهدی غیبت نکردند تا به شهادت نرسند؟ (پرسش)
 104. گونه‌های مختلف محبت امام مهدی به مردم در چه چیزهای تجلی می‌کند؟ (پرسش)
 105. امام مهدی درباره جلوه‌های مهربانی خود چه فرموده‌اند؟ (پرسش)
 106. چه کسانی در زمان غیبت امام مهدی نجات می‌یابند؟ (پرسش)
 107. دینداری در روزگار غیبت امام مهدی چه فضیلت‌هایی دارد؟ (پرسش)
 108. مسئولیت امام مهدی در غیبت کبرا چیست؟ (پرسش)