اخلاق الاهی ج۱۷ (کتاب)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
اخلاق الاهی
بخش دهم: پیوند با معصومان (ع)
از مجموعهاخلاق الاهی
زبانفارسی
نویسندهمجتبی تهرانی
تحقیق یا تدوینبهمن شریف‌زاده
زیر نظرعلی اکبر رشاد
موضوعاخلاق اسلامی
مذهبشیعه
ناشرانتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محل نشرتهران، ایران
سال نشر۱۳۹۴ ش
تعداد صفحه۴۰۰
شابک۹۷۸-۹۶۴-۸۳۵۲-۷۴-۰
شماره ملی۱۷۹۶۷۷۳

این کتاب، جلد هفدهم از مجموعهٔ بیست و هشت جلدی اخلاق الاهی کتابی است که با زبان فارسی به بررسی آثار مشترک قوای سه گانه نفس می‌پردازد. پدیدآورندهٔ این اثر مجتبی تهرانی است و انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انتشار آن را به عهده داشته است.[۱]

دربارهٔ کتاب

در معرفی این کتاب آمده است: «اثر حاضر شامل دهمین بخش از بحث آثار مشترک قوای سه‌گانه نفس است با عنوان فرعی "پیوند با معصومان" که در ۸ فصل با عناوینی چون: تعریف پیوند با معصومان (ع)، اقسام پیوند با معصومان (ع)، نشانه‌های پیوندکنندگان با معصومان (ع)، ستایش پیوند با پیشوای معصوم (ع)، حقوق معصومان (ع)، ریشه‌های پیوند با معصومان (ع)، پیامدهای پیوند با معصومان (ع)، راه‌های تحصیل پیوند با معصومان (ع) به شرح پرداخته است»[۱].

فهرست کتاب

أ‌. اقسام به اعتبار واسطه در پیوند
۱. پیوند مستقیم
۲. پیوند غیرمستقیم
یک. جانشیانان خاصّ و عامّ معصومان (ع)
دو. خویشاندان معصومان (ع) (سادات)
سه. یاران و دوست‌داران معصومان (ع)
ب‌. اقسام به اعتبار چیزی که به آن پیوند می‌شود
۱. رعایت حق
۲. اعمال لطف
ج. اقسام به اعتبار شکل پیوند
۱. پیوند به جسم و جان
۲. پیوند به رفتار
۳. پیوند به ترک رفتار
و. اقسام به اعتبار زمان
هـ. اقسام به اعتبار درون و بیرون
۱. پیوند درونی (قلبی)
یک. محبت
دو. اعتقاد
سه. توجّه
۲. پیوند بیرونی (رفتاری)
و. اقسام به اعتبار مراتب پیوند
۱. محبّت عام (دوست داشتن)
۲. تشیّع (پیروی‌کردن)
  • فصل سوم: نشانه‌های پیوندکنندگان با معصومان (ع)
  • نشانه‌های شیعه
۱. خداشناس و دین آگاه
۲. اطاعت همیشگی از خداوند و معصومان (ع)
۳. پاکیزگی از کینه، فریب و تباهی
۴. اهل نماز اوّل وقت، نوافل، تهجّد و ذکر
۵. اهل زهد، قناعت و صیام
۶. سربلندی و محبوبیّت
۷. بخشندگی، ایثار و تکریم
۸. شجاعت و دلیری
۹. اهل سکوت شایسته و گویا به فضایل پیشوایان (ع)
۱۰. شاد در شادی معصومان (ع) و اندوهگین در اندوه ایشان (ع)
۱۱. بذل جان و مال در راه معصومان (ع)
۱. دوست داشتن برای خدا
۲. دوست نداشتن دشمنان
۳. بیزاری جستن از دشمنان و دشمن با آنها
۴. دوست داشتن دوستان
۵. دوستی کردن با دوستان
۶. ابراز دوستی به پیشوایان (ع)
۷. اطاعت از خدا
۸. اطاعت و پیروی از معصوم (ع)
۹. ملازمت اطاعت از خدا با پیروی از معصوم (ع)
الف. یادآوری حقوق و فضایل
ب. یادآوری مصیبت‌ها
أ‌. اذن ورود و خروج
ب‌. ادب فراخواندن و سخن گفتن
۲. ادب صلوات
۱. کامل بودن
۲. بلند کردن صدا
۳. پیشی نگرفتن از ایشان (ع)
۴. پاکیزگی در هنگام دیدار
۱. پاکیزگی با غسل یا وضو
۲. پاکیزگی لباس
۳. خوشبو ساختن خود
۴. برهنه کردن پا
۵. شهادتین در آستانه مزار
۶. اذن دخول به مزار
۷. تکبیر پس از دیدن قبر
۸. ابراز ارادت با شایسته‌ترین کلمات (زیارت به مأثور)
۹. آرامش و سنگینی در کردار
۱۰. خوش‌خلقی و کم‌گویی با همراهان و دیگر زائران
أ. ریشه انگیزشی
ب. ریشه‌های غیرانگیزشی
۱. فطرت
۲. معرفت و محبت
أ‌. پیامدهای دنیایی
۱. پیامدهای فردی
یک. آگاهی و معرفت به حقایق دین
دو. حفظ و تصحیح باور، اخلاق و رفتار
سه. جریان چشمه‌های حکمت بر زبان
چهار. تجدید و تکمیل ایمان
پنج. پیدایی زهد، ورع، توکّل و خصلت‌های نیک دیگر
شش. محبوبیّت و منظور نظربودن نزد معصومان (ع)
هفت. قرارگرفتن در شمار اهل بیت
هشت. محبوبیّت و برترین مقام نزد خدا
نه. خشنودی خدا
ده. زندگی و مرگ متعالی
یازده. توفیق توبه
دوازده. نزول رحمت
۲. پیامدهای اجتماعی
یک. سرافرازی حق و نابودی باطل
دو. برپایی عدالت، سنّت‌ها و قواعد دین
سه. حفظ وحدت
ب‌. پیامدهای آخرتی
۱. نعمت و آسایش در هنگام مرگ و عالم قبر
۲. دیدار شایسته معصوم (ع) هنگام مرگ و قیامت
۳. رهایی از عذاب قبر
۴. آمرزش‌طلبیدن فرشتگان
۵. آمرزش گناهان
۶. زیارتگاه فرشتگان
۷. عبور آسان از مواقف قیامت (میزان، صراط و...)
۸. پذیرفته‌شدن طاعت‌ها
۹. ورود به بهشت
یک. تقدّم
دو. تجلیل
سه. بدون حساب
۱۰. بهره‌مندی از شفاعت و حصول مقام آن
۱۱. همراهی با معصومان (ع)
۱۲. زیر سایه عرش با شهیدان و صدّیقان
۱۳. مخدوم فرشتگان
۱۴. درجات عالی
۱۵. کسب پاداش همه بندگان خدا
۱. شفاعت رسول خدا (ص) و رهایی از هراس‌های قیامت
۲. رهایی از گناهان
۳. درجه عالی و ورود به بهشت
۴. توانایی بر شفاعت
۱. برآورده‌شدن حاجت‌ها
۲. شفاعت
أ. پیامدهای یادآوری فضیلت‌ها و کرامت‌ها
یک. درمان دردها
دو. لطمه بر ابلیس
س. طلب آمرزش فرشته آسمانی
ب. پیامدهای یادآوری مصیبت‌ها
أ. پیامدهای دنیایی
۱. رحمت الاهی
۲. نفرت از ستم‌گران
ب. پیامدهای آخرتی
۱. شادی در هنگام مرگ
۲. آمرزش گناهان
۳. فاصله گرفتن از دوزخ
۴. اقامت در بهشت
۱. آمرزش الاهی و درود خدا و فرشتگان
۲. قرب به خدا
۳. حسنات، درجات و گذشت‌های بسیار
أ‌. پیامدهای صلوات
۱. خشنودی خدا
۲. قرب به خدا و رسولش (ص)
۳. اجابت دعا
۴. نابودی نفاق
۵. پاکیزگی و رشد اعمال
۶. وسعت در روزی
۷. درود خدا و فرشتگان
۸. عافیت
ب‌. پیامدهای آخرتی صلوات
۱. بشارت در هنگام مرگ
۲. روشنایی قبر و قیامت
۳. ثبت حسنات بسیار
۴. نابودی گناهان ثبت شده
۵. سنگینی کفّه خوبی‌ها
۶. شفاعت
۷. ایمنی از دوزخ
۸. ورود به بهشت
۱. اجابت دعا
۲. بندگی و معرفت خدا
۳. رستگاری
  • فصل هشتم: راه‌های تحصیل پیوند با معصومان (ع)
أ‌. راه علمی
۱. آگاهی از خصال معصومان (ع)
۲. آگاهی از پیامدهای خوب پیوستن
۳. آگاهی از پیامدهای بَدِگسستن
ب‌. راه عملی

دربارهٔ پدیدآورنده

مجتبی تهرانی
آیت‌الله مجتبی شهیدی کلهری معروف به مجتبی تهرانی (متولد ۱۳۱۶ ش، تهران، متوفی ۱۳۹۱ش، تهران)، تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی همچون حضرات آیات: امام خمینی، سید حسین بروجردی، محمد حسین طباطبائی، سید محمد رضا گلپایگانی و سید محمد محقق داماد به اتمام رساند. تدریس دروس اخلاق به طلاب و عموم مردم از جمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس فقه و اصول تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشتهٔ تحریر درآورده است. «رسائل بندگی»، «سلوک عاشورایی»، «خطبه فدک»، «آراستگی به آداب الهی»، «اخلاق الاهی»، «ادب سرلوحه دعوت انبیا»، «آداب الهی قلب نسبت به نبوت»، «بیداری در کلام امام حسین» و «درباره قیام و انقلاب حسینی» برخی از این آثار است.[۲]

کتاب‌های وابسته

پانویس