مدح

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از ستایش)

رابطه مدح با زیارت

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

 1. محدثی، جواد، فرهنگ زیارت، ص۹۷-۱۰۴.
 2. محدثی، جواد، فرهنگ زیارت، ص۹۷-۱۰۴.
 3. محدثی، جواد، فرهنگ زیارت، ص۹۷-۱۰۴.
 4. محدثی، جواد، فرهنگ زیارت، ص۹۷-۱۰۴.
 5. محدثی، جواد، فرهنگ زیارت، ص۹۷-۱۰۴.
 6. ادبیات و تعهد در اسلام، محمدرضا حکیمی، ص ۲۷۴.
 7. محدثی، جواد، فرهنگ زیارت، ص۹۷-۱۰۴.
 8. وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۴۶۸، حدیث۵.
 9. وسائل الشیعه، ص ۴۶۷، حدیث ۳؛ بحار الانوار چاپ بیروت، ج ۷۶، ص ۲۹۱.
 10. وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۴۶۷.
 11. الغدیر، علامه امینی، ج۲، ص۱۹۲.
 12. الغدیر، ج ۲، ص۲۴۲.
 13. محدثی، جواد، فرهنگ زیارت، ص۹۷-۱۰۴.
 14. الغدیر، ج ۲، ص۲۴۰.
 15. الغدیر، ج ۲، ص۱۰۲.
 16. به بحث تحلیلی علامه امینی درباره این قصیده، رجوع شود به: الغدیر، ج ۲، ص ۳۵۰.
 17. برخی از اشعار دعبل در موارد یاد شده، در الغدیر، ج ۲، ص ۳۸۱ به بعد نقل شده است.
 18. الغدیر، ج ۲، ص ۱۹۵.
 19. محدثی، جواد، فرهنگ زیارت، ص۹۷-۱۰۴.
 20. برای آشنایی به شعر و زندگی‌نامه این شاعران به مجلّداتِ الغدیر جلدهای ۲ و ۳ و ۴ مراجعه کنید. همچنین بحث مستوفا و عالمانه و تحقیقی مرحوم علامه امینی درباره شعر در تاریخ اسلام و شاعرانِ متعهد شیعه و مقام و احترامشان نزد ائمه، موضع امامان در این رابطه، برخورد خوب و شایسته عالمان بزرگ دین با عنصر شعر موضع دار و مکتبی و در خدمت هدف متعالی، در الغدیر، ج ۲، صفحات ۲ تا ۲۴ یا در ترجمه فارسی الغدیر، بسیار مفید و مطالعه‌اش برای علاقمندان به این‌گونه مباحث، آموزنده و راهگشاست.
 21. محدثی، جواد، فرهنگ زیارت، ص۹۷-۱۰۴.