اطاعت

  بدون لینک‌دهی دستی
  بدون رده
  شناسه ناقص
  از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
  (تغییرمسیر از فرمانبری)

  اطاعت به معنای پیروی و فرمانبرداری، یکی از وظایف امّت در برابر اوامر خدا و رسول و اولی الأمر است[۱].

  مفهوم شناسی اطاعت

  اطاعت خدا

  توحید در اطاعت

  اطاعت پیامبر

  اطاعت پیامبر خاتم

  اطاعت از اهل بیت

  اطاعت از اولی الامر (اطاعت امام)

  اطاعت از حاکم

  مقام افتراض طاعت

  بیعت اطاعت

  مقام مطیعان

  اقسام اطاعت

  اطاعت تکوینی

  اطاعت تشریعی

  آثار اطاعت از خدا و رسول

  اطاعت‌های نامشروع

  جستارهای وابسته

  منابع

  پانویس

  1. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۸۲.
  2. ر. ک: اسماعیل بن عباد (صاحب بن عباد)، المحیط فی اللغة، ج۲، ص۱۲۰.
  3. ر. ک: علی اکبر دهخدا، لغت‌نامه، زیر نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی، ج۲، ص۲۴۳۷-۲۴۳۸؛ محمد معین، فرهنگ فارسی، ج۱، ص۲۹۶.
  4. ر. ک: خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۲، ص۲۰۹.
  5. جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی، دائرة المعارف قرآن کریم، ج ۳، ص ۵۲۷ - ۵۳۵