تقرب به خداوند

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از قرب به خداوند)

قرب به معنای نزدیکی و در اینجا به معنای نزدیکی به خدای متعال و تقرّب نیز به معنای نزدیکی جستن به خداست[۱].

واژه‌شناسی لغوی

منابع

پانویس

 1. دائرة المعارف قرآن کریم، ج ۸، ص ۳۹۵
 2. لسان العرب، ج ۱۱، ص ۸۲؛ مقاییس اللغه، ج ۵، ص ۸۰؛ مفردات، ص ۶۶۳، «قرب».
 3. ترتیب العین، ج ۳، ص ۱۴۵۴؛ الصحاح، ج ۱، ص ۱۹۸؛ القاموس المحیط، ج ۱، ص ۲۱۱، «قرب».
 4. التحقیق، ج ۹، ص ۲۲۶،«قرب».
 5. مفردات، ص ۶۶۳؛ بصائر ذوی التمییز، ج ۴، ص ۲۵۳؛ نثر طوبی، ص ۲۹۳ - ۲۹۴، «قرب».
 6. المصباح، فیومی، ص ۴۹۵، «قرب».
 7. المیزان، ج ۱۹، ص ۱۲۰.
 8. القاموس المحیط، ج ۱، ص ۲۱۱.
 9. الصحاح، ج ۱، ص ۱۹۹؛ لسان العرب، ج ۱، ص ۶۶۴؛ تاج العروس، ج ۲، ص ۳۰۸، «قرب».
 10. المقام الاسنی، ص ۹۵؛ المصباح، کفعمی، ص ۳۵۸.
 11. مصباح الهدایه، ص ۴۱۷ - ۴۱۸؛ خلاصة شرح تعرّف، ص ۳۳۵ - ۳۳۶؛ فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، ص ۶۳۷.
 12. کشاف اصطلاحات الفنون، ج ۲، ص ۱۳۱۳.
 13. کشاف اصطلاحات الفنون، ج ۲، ص ۱۳۱۳.
 14. فلسفه اخلاق، ص ۱۸۲.
 15. الروضة البهیه، ج ۱، ص ۳۲۱؛ روض الجنان، ص ۲۷.
 16. مدارک الاحکام، ج ۱، ص ۱۸۶؛ ج ۳، ص ۳۱۰؛ ریاض المسائل، ج ۱، ص ۱۸؛ مستند الشیعه، ج ۲، ص ۴۵.
 17. ذخیرة المعاد، ص ۲۴؛ مفتاح الکرامه، ج ۲، ص ۳۱۲ - ۳۱۳؛ مستند الشیعه، ج ۲، ص ۴۸.
 18. جواهر الکلام، ج ۲، ص ۸۶ - ۸۸؛ ج ۹، ص ۱۵۷.
 19. الکافی، ج ۲، ص ۳۵۲؛ کنزالعمال، ج ۷، ص ۷۷۰.
 20. شرح فصوص الحکم، ص ۳۵۰ - ۳۵۱؛ کشاف اصطلاحات الفنون، ج ۲، ص ۱۳۱۳؛ فرهنگ نوربخش، ج ۶، ص ۲۴۲ - ۲۴۳.
 21. شرح توحید صدوق، ج ۱، ص ۲۹؛ کشاف اصطلاحات الفنون، ج ۲، ص ۱۳۱۳.
 22. رساله‌های شاه نعمت الله ولی، ج ۲، ص ۱۷۹.
 23. «ما از رگ گردن به او نزدیک‌تریم» سوره ق، آیه ۱۶.
 24. محدثی، جواد، فرهنگ زیارت، ص۵۵-۵۷.
 25. محجه البیضا، ج۴، ص۷۸.
 26. مفاتیح الجنان، زیارت موسی‌بن جعفر.
 27. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.
 28. محدثی، جواد، فرهنگ زیارت، ص۵۵-۵۷.
 29. اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، شهید پاک‌نژاد، ج۲، ص۳۷.
 30. محدثی، جواد، فرهنگ زیارت، ص۵۵-۵۷.