کارکردهای علم غیب امامان معصوم در شئون ایشان (پایان‌نامه)

از امامت‌پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این مدخل هنوز ویرایش نهایی نشده است.

کارکردهای علم غیب امامان معصومعلیهم السلام
در شئون ایشان


زبان فارسی
پژوهشگر سید محمود جزائری (ایران)
استاد راهنما محمد جواد مروجی طبسی (ایران)
استاد مشاور سید محمد شفیعی مازندرانی (ایران)
استاد داور (نامعلوم)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
موضوع علم، علم غیب، اهل بیت علیهم السلام
مذهب شیعه
سال دفاع ۱۳۹۵
محل دفاع مرکز تخصصی امامت اهل بیتعلیهم السلام، قم، ایران
وابسته به بنیاد فرهنگی امامت
تعداد صفحات ۱۸۷
وبگاه معرف بنیاد فرهنگی امامت
شماره رکورد (نامعلوم)

کارکردهای علم غیب امامان معصومعلیهم السلام در شئون ایشان پایان‌نامه‌ای است که به موضوع امامت می‌پردازد و به بحث علم امام - به ویژه علم غیب امام - نگاه تخصصی‌تری دارد. این پایان‌نامه توسط آقای سید محمود جزائری نگاشته و در مرکز تخصصی امامت اهل بیتعلیهم السلام وابسته به بنیاد فرهنگی امامت دفاع شده است. استاد راهنمای این پایان‌نامه آقای محمد جواد مروجی طبسی و استاد مشاور آن آقای سید محمد شفیعی مازندرانی است.[۱]

چکیده پایان‌نامه

پژوهشگر این پایان‌نامه در ابتدای چکیده خود می‌گوید: «مسئله‌ علم‌ ائمه‌ اثناعشرعلیهم السلام به‌ امور غائب‌، از موضوعات‌ مهمی‌ است‌ که‌ همچنان‌ از سوی‌ مخالفان‌ شیعه مورد انکار قرار می‌‌گیرد؛ و باورمندی‌ شیعیان بدان‌، از دیرباز منشأ تکفیر و اتهام‌ آنان‌ به‌ غلو و شرک‌ بوده‌ و بهانه‌‌ای‌ جهت‌ کشتار آنها توسط گروه‌‌های‌ افراطی‌ گردیده‌ است‌ .این‌ موضوع‌ با توجه‌ به‌ ناهمسانی‌ ظاهری‌ ادله‌ قرآنی‌، روائی‌ و عقلی‌ آن‌، دیدگاههای‌ ناهمگونی‌ را حتی‌ در میان‌ امامیه‌، از جهات‌ متعدد به‌ خود معطوف‌ داشته‌ است‌؛ بطوری‌ که‌ گاه‌ در اصل‌ یا ضرورت‌ وجود چنین‌ دانشی‌ برای‌ امامان‌، گاه‌ در نامگذاری‌ آن‌، و دیگربار در کیفیت‌، گستره‌ یا منابعش‌ اختلاف‌ نظرهایی‌ مشاهده‌ می‌‌گردد. اندیشمندان‌ امامیه‌ با آنکه‌ این‌ مسئله‌ را از زوایای‌ گوناگون‌ مورد تحقیق‌ قرار داده‌‌اند، اما هنوز زوایای‌ پنهان‌ یا مبهمی‌ در پرونده‌ این‌ موضوع‌ وجود دارد. یکی‌ از این‌ زوایا که‌ واکاوی‌ آن‌ منجر به‌ روشن‌‌تر شدن‌ اهمیت‌ و لزوم‌ علم غیب و گستره‌ کاربرد آن‌ برای‌ ائمه‌علیهم السلام می‌ گردد، بررسی‌ میزان‌ تأثیر این‌ علم‌ در شئون‌ مختلف‌ ایشان‌، اعم‌ از صفات‌، مناصب‌، مقامات‌ و وظایفشان‌ می‌‌باشد. با فحص‌ فراوان‌ در قرآن‌ و سنت‌، به‌ روش‌ کتابخانه‌‌ای‌ و بصورت‌ توصیفی‌ -تحلیلی‌ و با مبنای‌ تجمیع‌ قرائن‌ مشخص‌ می‌‌گردد که‌ مهمترین‌ شئون‌ آنان‌ ارتباط تنگاتنگ‌ با علم‌ غیب‌ دارد»[۱].

فهرست پایان‌نامه

 • مقدمه؛

فصل اول: مفاهیم و کلیات

گفتار اول: مفاهیم

 • مفهوم‌شناسی امام:
 • امام در لغت؛
 • امام در علم کلام؛
 • امام در قرآن و سنت:
 • لوح محفوظ؛
 • کتب آسمانی؛
 • انسان‌های پیشتاز در تقوا؛
 • امام به معنای نبی؛
 • صاحب امامت ابراهیمی؛
 • صاحب امامت کلیه مطلقه الهیه؛
 • مفهوم‌شناسی علم غیب امام:
 • مفهوم علم:
 • علم در لغت؛
 • علم در اصطلاح عالمان امامیه؛
 • علم امام در آیینه قر و سنت؛
 • مفهوم غیب:
 • غیب در لغت؛
 • غیب در اصطلاح اندیشمندان امامیه؛
 • غیب در قرآن و روایات؛
 • مفهوم علم الغیب؛
 • نتیجه؛
 • مفهوم شئون امام:
 • صفات امام؛
 • مناصب امام؛
 • وظایف امام؛
 • مقامات امام.

گفتار دوم: کلیات

گفتار سوم: گستره علم غیب ائمه

ﻓﺼﻞ دوم: کارکردهای علم غیب در اهم صفات ائمهعلیهم السلام

گفتار اول: کارکردهای علم غیب در عصمت ائمهعلیهم السلام

 • الف) تعریف عصمت:
 • عصمت در لغت؛
 • عصمت در اصطلاح علم کلام؛
 • ب) عصمت امامانعلیهم السلام:
 • دلیل عقلی بر عصمت ائمهعلیهم السلام؛
 • ادله روایی بر عصمت ائمهعلیهم السلام:
 • حدیث ثقلین؛
 • حدیث عصمت و طهارت؛
 • حدیث وجوب عصمت امام؛
 • ج) کارکرد علم غیب در عصمت.

گفتار دوم: کارکردهای علم غیب در سایر علوم ائمهعلیهم السلام

گفتار سوم: کارکردهای علم غیب در افضلیت ائمه

 • مفهوم افضلیت؛
 • رابطه افضلیت و علم غیب؛
 • نتیجه.

ﻓﺼﻞ سوم: کارکردهای علم غیب در مناصب ائمه

گفتار اول: کارکردهای علم غیب در منصب امامت

گفتار دوم: کارکردهای علم غیب در منصب قضاوت

 • قضاوت در حوزه انسان‌ها:
 • دیدگاه اول؛
 • دیدگاه دوم؛
 • دیدگاه سوم؛
 • تبیین این سه دیدگاه:
 • قضاوت در حوزه سایر مخلوقات.

گفتار سوم: کارکردهای علم غیب در منصب مرجعیت علمی و دینی

 • ادله مرجعیت علمی و دینی اهل بیتعلیهم السلام:
 • آیات قرآنی دال بر منصب مرجعیت اهل بیتعلیهم السلام:
 • الف) آیه اولی الامر؛
 • ب) آیه اهل ذکر؛
 • احادیث دال بر منصب مرجعیت اهل بیتعلیهم السلام:
 • الف) حدیث ثقلین؛
 • ب) حدیث «انا مدینة العلم و علی بابها»؛
 • ج) مرجعیت برای ملائکه؛
 • علم غیب و مرجعیب علمی اهل بیتعلیهم السلام:
 • کارکرد علم غیب با توجه به ادله مرجعیت علمی ائمهعلیهم السلام:
 • الف) علم غیب و اولی الامر؛
 • ب) علم غیب و اهل الذکر؛
 • ج) علم غیب و حدیث ثقلین؛
 • د) علم غیب و باب علم نبی بودن امامانعلیهم السلام؛
 • کارکرد علم غیب با توجه به گستره مرجعیت علمی ائمهعلیهم السلام:
 • نتیجه فصل.

ﻓﺼﻞ چهارم: کارکردهای علم غیب در وظایف ائمهعلیهم السلام

گفتار اول: کارکردهای علم غیب در تربیت و هدایت خلق

گفتار دوم: کارکردهای علم غیب در بیان و حفظ دین

گفتار سوم: کارکردهای علم غیب در اجرای عدالت گفتار چهارم: کارکردهای علم غیب در اعجاز و ولایت تکوینی

 • نتیجه فصل.

ﻓﺼﻞ چهارم: کارکردهای علم غیب در مقامات ائمهعلیهم السلام

گفتار اول: کارکردهای علم غیب ائمه در مقام وساطت در فیض

 • فیض در لغت؛
 • فیض در اصطلاح؛
 • معنا و اقسام وساطت در فیض؛
 • واسطه فیض بودن ائمهعلیهم السلام؛
 • علم غیب و مقام وساطت در فیض.

گفتار دوم: کارکردهای علم غیب در مقام باب الله

 • معنای باب الله بودن و اثبات آن برای اهل بیتعلیهم السلام:
 • باب وصول فیض و رحمت خدا به عباد؛
 • باب منع ورود نااهل‌ها به بارگاه خدا؛
 • باب تقرب و ارتباط بندگان با خدا؛
 • ارتباط علم غیب با مقام باب اللهی اهل بیتعلیهم السلام.

گفتار سوم: کارکردهای علم غیب در مقام عین الله

 • معنای عین الله؛
 • آیات و روایات دال بر عین الله بودن اهل بیتعلیهم السلام؛
 • ارتباط علم غیب با مقام عین الله.

گفتار چهارم: کارکردهای علم غیب ائمه در مقام هم‌طرازی با قرآن

 • مقصود از هم‌طرازی اهل بیتعلیهم السلام با قرآن؛
 • تأثیر علم غیب در هم‌طرازی قرآن و اهل بیتعلیهم السلام؛
 • خاتمه؛
 • پیشنهادات.
 • ﻓﻬﺮﺳﺖ منابع.

درباره پدیدآورندگان

محمد جواد مروجی طبسی
(استاد راهنما)  

استخراج مقاله از پایان‌نامه

در این باره، اطلاعاتی در دست نیست.

چاپ پایان‌نامه به صورت کتاب

در این باره، اطلاعاتی در دست نیست.

پانویس

پیوند به بیرون