دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
دانشنامه فقه سیاسی، ج ۲
از مجموعهدانشنامه فقه سیاسی
زبانفارسی
نویسندهعباس علی عمید زنجانی
موضوعفقه سیاسی
مذهبشیعه
ناشرانتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحه۸۵۶
شابک‏‫‭‬‭۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۰۷۲-۹‬
شماره ملی‎۲‎۰‎۹‎۹‎۰‎۰‎۲

این کتاب، جلد دوم از مجموعهٔ دو جلدی دانشنامه فقه سیاسی است و با زبان فارسی به بررسی مداخلی در مورد فقه سیاسی می‌پردازد. پدیدآورندهٔ این اثر عباس علی عمید زنجانی است، تنظیم و تدوین آن را ابراهیم موسی‌زاده و انتشارات دانشگاه تهران انتشار آن را به عهده داشته است.[۱]

دربارهٔ کتاب

در معرفی این کتاب آمده است: «کتاب حاضر جلد دوم از دانشنامه فقه سیاسی و اثری مشتمل بر واژگان فقهی و حقوق عمومی و اصطلاحات رشته فقه سیاسی است. این مجموعه با داشتن حدود یکهزار و پانصد واژه خاص فقهی، علاوه بر توضیح اصطلاحات، به بیان و توضیح عبارات ترکیبی (ترکیبی از فقه و سیاست، فارسی و عربی) پرداخته و نیز اطلاعاتی درباره بزرگان و اندیشمندان فقه سیاسی و کتب و آثار آنها در بخش اعلام آورده است. این نکته قابل ذکر است که هرچند بیشتر مطالب ذیل واژگان از مجموعه آثار آیت‌الله عمید زنجانی تهیه شده، اما به لحاظ امانت‌داری آثار دیگری هم در تدوین این مجموعه به نحوی غیرمستقیم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. کتاب بر اساس نظم الفبایی تدوین شده است».

فهرست کتاب

 1. دارالاباحه
 2. دارالاستضعاف
 3. دارالاستیفاء
 4. دارالاسلام بدون مسلمان
 5. دارالاسلام
 6. دارالایمان (← دارالاسلام)
 7. دارالبحره (← دارالاسلام)
 8. دارالبغی (← بغی)
 9. دارالحرب
 10. دارالحیاد
 11. دارالذمه
 12. دارالرده
 13. دارالشرک (← دارالحرب)
 14. دارالصلح
 15. دارالعهد (← دارالاسلام)
 16. دارالمهادنه (← دارالهدنه)
 17. دارالموادعه
 18. دارالندوه
 19. دارالهجره
 20. دارالهدنه
 21. دارالکفر (← دارالحرب)
 22. داعی
 23. دحوالارض
 24. دخالت مستقیم در کارها
 25. درآمد بدون کار
 26. درآمدها و هزینه‌های عمومی و تعادل آنها
 27. درآمدهای عمومی در اسلام
 28. درآمدهای عمومی
 29. دربان (← حاجب)
 30. درس ذکر محمد (← قاعده درس ذکر محمد)
 31. دشمن‌ستیزی در قرآن
 32. دعات (← داعی)
 33. دعوت به انعقاد پیمان‌های سیاسی
 34. دعوت به خیر (← حق نظارت عمومی)
 35. دعوت در جهاد
 36. دعوت غرب به اسلام
 37. دعوت
 38. دفاع و غرب‌ستیزی
 39. دفاع
 40. دفع افسد به فاسد
 41. دفع مفسده و جلب منفعت
 42. دلیل عقلی
 43. دلیل‌الخطاب
 44. دموکراسی اسلامی
 45. دموکراسی شبه مستقیم
 46. دموکراسی غیرمستقیم
 47. دموکراسی مستقیم
 48. دموکراسی نخبه‌گرا (← نخبه‌گرایی)
 49. دموکراسی
 50. دوران تقلید (← عصر فترت)
 51. دولت
 52. دولت اسلامی
 53. دولت بسیط
 54. دولت جائر
 55. دولت در دولت (← نظریه دولت در دولت)
 56. دولت فدرال
 57. دولت فطری
 58. دولت قانونمند
 59. دولت متحد (← دولت مرکب)
 60. دولت مدرن
 61. دولت مردم‌سالار دینی
 62. دولت مرکب
 63. دولت واحد (← دولت بسیط)
 64. دولت
 65. دیوان عدالت اداری
 66. دیوان غنایم
 67. دیوان محاسبات در صدر اسلام
 68. دیوان محاسبات
 69. دیوان
 70. دیپلماسی اسلام
 71. دیپلماسی خاص
 72. دیپلماسی در رفتار پیامبر
 73. دیپلماسی در عرف سیاسی
 74. دیپلماسی عام
 75. دیپلماسی نو
 76. دیپلماسی
 77. ذمام (← روادید بیگانگان)
 78. ذمه (← قرارداد ذمه)
 79. ذهنیت فقیه
 80. رأفت اسلامی
 81. رادیکالیزم
 82. راسیسم
 83. راعی
 84. ربا
 85. رزمنده دشمن
 86. رسالة الصحابه
 87. رساله ولایت فقیه
 88. رسول الله
 89. رشد اقتصادی (← توسعه‌یافتگی)
 90. رضامندی در اقتصاد اسلامی
 91. رضخ
 92. رضی الرعیه
 93. رضی العامه (← رضی الرعیه)
 94. رعیت
 95. رفاه سالم
 96. رفع تکلیف (← قواعد رفع تکلیف)
 97. رهبری و رهنمودها
 98. رهبری و شیوه‌های آن
 99. رهبری
 100. روادید بیگانگان
 101. روش فرمان
 102. رویه فقهی
 103. رژیم آزادیخواه
 104. رژیم جمهوری
 105. رژیم ریاستی
 106. رژیم سوسیالیستی
 107. رژیم سیاسی مختلط
 108. رژیم سیاسی
 109. رژیم غیرمکتبی (← حکومت غیرمکتبی)
 110. رژیم مکتبی (← حکومت مکتبی)
 111. رژیم نیمه آزادیخواه
 112. رژیم پارلمانی
 113. رژیم
 114. رژیم‌های سیاسی و تقسیم‌بندی آن
 115. رکون
 116. زحف (← جرایم جنگی)
 117. زمین برای زندگی
 118. زکات
 119. ساختار اداری (← تشکیلات اداری)
 120. ساختار حکومت اسلامی
 121. سازمان وزارتخانه‌ها
 122. سازمان
 123. سازماندهی
 124. سبب حکم (← علت حکم)
 125. ستمگری و ستم‌پذیری
 126. ستیزه‌گران گمراه (← مبطلین)
 127. السیف باطل
 128. سخط العامه (← رضی الرعیة)
 129. سر التوائب
 130. سرزمین حکومت اسلامی
 131. سرزمین دولت اسلامی و قلمرو آن
 132. سرزمین
 133. سرنوشت اسیران مسلمان (← استرقاق)
 134. سقیفه
 135. سلاح‌های ممنوعه در جنگ
 136. سلار
 137. سلامت (← سلم)
 138. سلامت محیط زیست
 139. سلب
 140. سلطان اعظم
 141. سلطان عادل
 142. سلطان
 143. سلطانیسم (← پاتریمونیالیسم)
 144. سلفی‌گری
 145. سلم
 146. سنام (← جهاد و حفظ سیادت)
 147. سنت امضایی
 148. سنت عملی
 149. سنت
 150. سوسیالیزم اسلامی
 151. سیاست بی‌طرفی (← بی‌طرفی دارالاسلام)
 152. سیاست کجدار مریز
 153. سیاست
 154. سید مرتضی علم‌الهدی
 155. سیستم انتظامی
 156. سیستم هدایت
 157. شتابزدگی
 158. شخصیت حقوقی دولت
 159. شخصیت دولت
 160. شرایط امام واجب الاطاعة
 161. شرایط امامت
 162. شریعت ثابت (← نظریه شریعت ثابت)
 163. شریعت
 164. شعار در جهاد
 165. شناسایی دولت‌ها
 166. شهادت
 167. شهید اول
 168. شهید ثانی
 169. شورا و تعیین حاکم
 170. شورا و مدیریت اسلامی
 171. شورا
 172. شورشی (← باغی)
 173. شورشیان بر امام
 174. شورشیان سازمان نیافته
 175. صابئین
 176. صاحبان قدرت (← اهل الشوکة)
 177. صاغر
 178. صبر در جهاد
 179. صحت (← قاعده صحت)
 180. صرفه‌جویی
 181. صفو
 182. صلح در متون دینی
 183. صلح و جنگ
 184. صلح
 185. ضد (← قاعده ضد)
 186. ضرائب
 187. ضعف‌های دموکراسی (← دموکراسی)
 188. ضمانت اجرا
 189. طاغوت
 190. طغیانگری (← تکبر)
 191. ظلم (← ستمگری و ستم‌پذیری)
 192. ظلم‌ناپذیری
 193. عام الوفود (← وفود)
 194. عدالت اداری
 195. عدالت اقتصادی
 196. عدالت در اقتصاد اسلامی
 197. عدالت
 198. عدلیه
 199. عدم مداخله (← اصل عدم مداخله)
 200. عذر جاهل (← معذوریت جاهل به ظلم)
 201. عرف و عوامل ایجاد آن
 202. عرف
 203. عریف
 204. عشور (← درآمدهای عمومی)
 205. عصبیت
 206. عصر صادقین
 207. عصر فترت
 208. عطوفت
 209. عقد بین‌المللی
 210. عقد
 211. عقر الدایه (← جرایم جنگی)
 212. عقل و اعتبار آن
 213. عقل
 214. علت حکم
 215. علم الخلاف (← اختلاف الفقها)
 216. علینا القاء الاصول (← قاعده علینا القاء الأصول)
 217. عمل اداری
 218. عمومیت
 219. عناصر امامت
 220. عناوین
 221. عهد مشدد
 222. عهدنامه مالک اشتر
 223. عوائد الایام
 224. عوامل تعارض در روایات
 225. عوامل شکست نظامی
 226. عیون
 227. غدر (← غنیمت)
 228. غرب‌ستیزی
 229. غل (← غلول)
 230. غلبه نهی بر امر (← دفع مفسده و جلب منفعت)
 231. غلظت
 232. غلول
 233. غنائم (← دیوان غنائم)
 234. غنیمت
 235. الغنیمة علی ما حوی العسکر
 236. فئة باغیه (← بغی)
 237. فاشیسم
 238. فتنه
 239. فحوی الخطاب
 240. فخرفروشی
 241. فرماندهی در امامت
 242. فرماندهی در نظام توحیدی
 243. فرماندهی
 244. فرهنگ عمومی در اسلام
 245. فرهنگ مصرف
 246. فسخ قرارداد ذمه
 247. فسخ قراردادهای بین‌المللی
 248. فشدوا الوثاق
 249. فقر (← فقرزدایی)
 250. فقر و سازماندهی مبارزه با آن
 251. فقرزدایی
 252. فقه اجتهادی (← فقه)
 253. فقه اجتهادی و دوره طلایی آن
 254. فقه بر مبنای مصلحت
 255. فقه تقلیدی (← فقه)
 256. فقه روایی
 257. فقه سیاسی
 258. فقه مقارن (← اختلاف الفقها)
 259. فقه
 260. فقیه (← فقه)
 261. فلسفه آزمایش
 262. فلسفه سیاسی
 263. فلسفه فقه
 264. فلسفه قانونگذاری
 265. فهم سیاسی (← نظریه فهم سیاسی)
 266. فکر و عقیده
 267. فیء (← انفال)
 268. قاضی تحکیم (← حکمیت)
 269. قاطعیت
 270. قاعده درس ذکر محمد
 271. قاعده من لا تقیة له لا دین له
 272. قاعده اشتراط قدرت در تکلیف
 273. قاعده الأهم فالأهم
 274. قاعده بیضه اسلام (← حفظ نظام)
 275. قاعده تأسی
 276. قاعده حفظ نظام (← حفظ نظام)
 277. قاعده حقوقی
 278. قاعده دفع افسد به فاسد (← دفع افسد به فاسد)
 279. قاعده صحت
 280. قاعده ضد
 281. قاعده عرف (← عرف)
 282. قاعده لاحرج
 283. قاعده لاضرر
 284. قاعده لطف
 285. قاعده مصلحت حفظ نظام اسلامی (← مصلحت حفظ نظام)
 286. قاعده مصلحت حفظ نظام و آرای فقهای شیعه (← مصلحت حفظ نظام)
 287. قاعده مصلحت
 288. قاعده ملازمه شرع و عقل (← ملازمه عقل و شرع)
 289. قاعده میسور (← تسامح)
 290. قاعده نفی سبیل (← نفی سبیل)
 291. قاعده وسع (← قاعده اشتراط قدرت در تکلیف)
 292. قانون اساسی انعطاف‌ناپذیر
 293. قانون اساسی انعطاف‌پذیر
 294. قانون اساسی ایران
 295. قانون اساسی عرفی
 296. قانون اساسی غیرمدون (← قانون اساسی عرفی)
 297. قانون اساسی فرمایشی
 298. قانون اساسی قراردادی
 299. قانون اساسی مدون
 300. قانون اساسی
 301. قانون زکات (← زکات)
 302. قانون مرابطه (← ارصاد)
 303. قانونمندی بودجه عمومی
 304. قانونگذاری بر اساس مصلحت (← مصلحت و قانونگذاری)
 305. قانون‌گرایی
 306. قبض و بسط شریعت
 307. قبیله
 308. قتال
 309. قدرت سیاسی
 310. قدمت
 311. قرارداد اجتماعی
 312. قرارداد استیمان عام (← قرارداد استیمان)
 313. قرارداد استیمان
 314. قرارداد اسیتمان خاص (← قرارداد استیمان)
 315. قرارداد امان (← قرارداد استیمان
 316. قرارداد بین‌المللی
 317. قرارداد حکمیت (← حکمیت)
 318. قرارداد ذمه در روابط اجتماعی
 319. قرارداد ذمه و احوال شخصیه
 320. قرارداد ذمه و ارکان آن
 321. قرارداد ذمه و استقلال قضایی
 322. قرارداد ذمه و تعهدات متعهدین
 323. قرارداد ذمه و تعهدات مسلمانان
 324. قرارداد ذمه و فعالیت‌های اقتصادی
 325. قرارداد ذمه
 326. قرارداد مهادنه (← قرارداد هدنه)
 327. قرارداد هدنه
 328. قرارداد و معامله
 329. قرارداد
 330. قراردادهای بین‌المللی در اسلام
 331. قراردادهای بین‌المللی و اصل لزوم آن
 332. قراردادهای بین‌المللی و انواع آن
 333. قراردادهای بین‌المللی و صراحت آنها
 334. قراردادهای تجاری
 335. قراردادهای دائمی و موقت
 336. قرعه
 337. قسط (← عدالت)
 338. قطب الرحا
 339. قطبیت (← قطب الرحا)
 340. قطب‌بندی جامعه بر اساس اقتصاد سیاسی (← اقتصاد سیاسی)
 341. قلمرو (← سرزمین)
 342. قلمروی امور حسبیه (← امور حسبیه)
 343. قلمروی دولت (← سرزمین حاکمیت)
 344. قلمروی دولت اسلامی (← سرزمین دولت اسلامی)
 345. قلمروی وطن اسلامی (← سرزمین دولت اسلامی)
 346. قلمروی ولایت (← ولایت)
 347. قواعد الزامی جنگ (← جنگ)
 348. قواعد حاکم بر استصلاح (← استصلاح)
 349. قواعد حقوق بین‌الملل اسلامی (← حقوق بین‌الملل اسلام)
 350. قواعد رفع تکلیف
 351. قواعد عمومی قراردادها
 352. قوانین ثابت
 353. قوانین متغیر
 354. قوانین موضوعه
 355. قوله تعدیل‌کننده
 356. قوه مقننه
 357. قوه مقننه دو مجلسی
 358. قوه مقننه سه مجلسی
 359. قوه مقننه یک مجلسی
 360. قیام مسلحانه
 361. قیام‌های ممنوع
 362. لاحرج (← قاعده لاحرج)
 363. لاضرر (← قاعده لاضرر)
 364. لاییک
 365. لجاجت
 366. لحن‌الخطاب
 367. مؤسسه عمومی
 368. مؤلفة قلوبهم در فقه حنبلی
 369. مؤلفة قلوبهم در فقه حنفیه
 370. مؤلفة قلوبهم در فقه شافعیه
 371. مؤلفة قلوبهم در فقه مالکی
 372. مؤلفة قلوبهم
 373. ما لا نص فیه (← عقل)
 374. مال
 375. مالکیت اراضی
 376. مالکیت امام بر اراضی
 377. مالکیت دولتی
 378. مالکیت زمین (← مالکیت اراضی)
 379. مالکیت عمومی بر اراضی مفتوح العنوه (← اراضی مفتوح العنوه)
 380. مالکیت
 381. مالیات‌های غیرثابت
 382. مالیه عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران
 383. مالیه عمومی در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
 384. مالیه عمومی
 385. ماهیت فلسفی مصلحت عمومی (← مصلحت عمومی)
 386. مبتدع (← بدعت‌گذاران فتنه‌گر)
 387. مبطلین
 388. مبنای حسبه (← امور حسبیه)
 389. متجاسرین (← بغاة)
 390. متغلب ظالم (← حکام نواب)
 391. متمم قانون اساسی مشروطیت (← قانون اساسی)
 392. مجاهد
 393. مجتمع اسلامی
 394. مجمع علمی فقه سیاسی
 395. محتوای قانون اساسی (← قانون اساسی)
 396. محدودیت انسانی جهاد (← جهاد)
 397. محدودیت تسلیحاتی جهاد (← جهاد)
 398. محدودیت زمانی جهاد (← جهاد)
 399. مخالفان اصلاح طلب
 400. مختلاس (← غنیمت)
 401. مخذل (← احکام جهاد)
 402. مخطئه (← نظریه مخطئه)
 403. مداخله
 404. مداهنه (← احکام جهاد)
 405. مدرنیزم
 406. مدل‌های قوه قضاییه
 407. مدیریت و آفات آن
 408. مدیریت
 409. مذاکره
 410. مرابطه (← ارصاد)
 411. مراتب ولایت (← ولایت)
 412. مراتب ولایت اجرایی (← ولایت)
 413. مراجعه به قرعه (← قرعه)
 414. مراحل اجرایی بودجه (← بودجه)
 415. مراحل تصویب بودجه عمومی (← بودجه)
 416. مراحل نظارت بر اجرای قانون بودجه عمومی (← بودجه)
 417. مراغم (← آزادی وطن)
 418. مراغی
 419. مرتد (← دارالرده)
 420. مرجف (← احکام جهاد)
 421. مرزبانی (← ارصاد)
 422. مرصد (← دیوان غنائم)
 423. مرصدین (← ارصاد)
 424. مرکزیت ایدئولوژیکی امام (← قطب الرحا و قطبیت)
 425. مزاحمة فقیه لفقیه آخر
 426. مسئولیت اداری
 427. مسئولیت خواستن
 428. مسئولیت در امور حسبی (← امور حسبیه)
 429. مسئولیت در قرارداد ذمه
 430. مسئولیت مدنی دولت
 431. مسئولیت ناشی از اصول عمومی
 432. مسئولیت ناشی از تصمیمات اداری
 433. مسئولیت ناشی از تعهدات بین‌المللی
 434. مسئولیت ناشی از خطای اداری
 435. مسئولیت ناشی از قراردادهای خصوصی
 436. مسئولیت ناشی از قصور کارمندان
 437. مسئولیت ناشی از قواعد عرفی
 438. مسئولیت ناشی از قوانین و مقررات
 439. مسئولیت
 440. مسئولیت‌های ناشی از قراردادهای اداری
 441. مسئولیت‌پذیری
 442. مسائل مالی و فقه پویا
 443. مساوات در برابر قانون (← اشتراک تکلیف)
 444. مساوات
 445. مستأمن
 446. مستقلات عقلیه
 447. مستوفیگری
 448. مشارکت بدون کار
 449. مشارکت جمعی
 450. مشارکت در نظام بین‌المللی (← اصل مشارکت در مسائل بین‌المللی)
 451. مشارکت در نظام جور (← دولت جائر)
 452. مشارکت سیاسی
 453. مشترکات
 454. مشخصات اندیشه سیاسی (← اندیشه سیاسی)
 455. مشروعیت امامت
 456. مشروعیت تمامی قراردادهای بین‌المللی
 457. مشروعیت خلافت
 458. مشروعیت قراردادهای بین‌المللی غیر معین
 459. مصادیق قاعده نفی سبیل (← نفی سبیل)
 460. مصالح دنیوی و اخروی
 461. مصالح مادی و معنوی
 462. مصالح مرسله
 463. مصلحت احتمالی
 464. مصلحت
 465. مصلحت امتنانی در حدیث رفع
 466. مصلحت امتنانی در عمل به امارات ظنی
 467. مصلحت امتنانی در قواعد فقهی
 468. مصلحت امتنانی
 469. مصلحت حفظ نظام اسلامی
 470. مصلحت در اباحه خمس
 471. مصلحت در احکام ثانوی
 472. مصلحت در امور حسبی
 473. مصلحت در اندیشه سلفی
 474. مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی
 475. مصلحت در اندیشه سیاسی میرزای نایینی
 476. مصلحت در سکوت علی (← سقیفه)
 477. مصلحت در سیاست‌های اجرایی
 478. مصلحت در سیره معصومین
 479. مصلحت در صلح امام حسن
 480. مصلحت در غیبت امام عصر
 481. مصلحت در فقه اهل سنت (← مصالح مرسله و استحسان)
 482. مصلحت در فقه شیعه
 483. مصلحت در قالب تقیه
 484. مصلحت در قالب نهادهای سیاسی - اجتماعی
 485. مصلحت در ما لا نص فیه
 486. مصلحت در مراسم سیاسی و عبادی
 487. مصلحت در موضع‌گیری ائمه (ع)
 488. مصلحت در نهاد تعزیه
 489. مصلحت در هجرت
 490. مصلحت عمومی و فردی و تعارض آنها
 491. مصلحت عمومی
 492. مصلحت فردی، گروهی و عمومی
 493. مصلحت مؤلفة قلوبهم
 494. مصلحت ملزمه
 495. مصلحت و انواع آن
 496. مصلحت و برنامه‌ریزی
 497. مصلحت و تحمل مشقت
 498. مصلحت و تشریع (← مصلحت و قانونگزاری)
 499. مصلحت و تعبد در فقه اهل سنت
 500. مصلحت و تعبد در فقه شیعه
 501. مصلحت و تعبد
 502. مصلحت و تعزیرات
 503. مصلحت و تغییر حکم شرعی
 504. مصلحت و تفریع احکام
 505. مصلحت و توسعه
 506. مصلحت و حسن و قبح عقلی
 507. مصلحت و حقانیت
 508. مصلحت و حکمت عملی
 509. مصلحت و دیدگاه سنت
 510. مصلحت و دیدگاه عقل
 511. مصلحت و ساماندهی آن در فقه شیعه
 512. مصلحت و عدالت
 513. مصلحت و علم
 514. مصلحت و قاعده الأهم فالاهم
 515. مصلحت و قانونمندی احکام
 516. مصلحت و قانون‌گذاری
 517. مصلحت و قراردادهای بین‌المللی
 518. مصلحت و قیاس
 519. مصلحت و لاحرج
 520. مصلحت و لاضرر
 521. مصلحت و مناقشات آن
 522. مصلحت و هرمنوتیک
 523. مصلحت
 524. مصلحت‌های غیر ملزمه
 525. مصونیت دیپلماتیک
 526. مصونیت قضایی
 527. مصونیت نمایندگان
 528. مضاربه
 529. مظالم (← عدالت اداری)
 530. مظالم العباد (← اموال مجهول المالک)
 531. معادن
 532. معاملات (← قراردادهای تجاری)
 533. معاهدات بین‌المللی (← قراردادهای بین‌المللی)
 534. معاهده (← قرارداد و عقد)
 535. معذوریت جاهل به حکم
 536. معونة الظالم
 537. معیارهای گزینش
 538. مفتوح العنوه (← اراضی مفتوح العنوه)
 539. مفسدین (← اخلالگران)
 540. مفهوم امت (← امت)
 541. مفهوم مخالف (← دلیل الخطاب)
 542. مقابله به مثل
 543. مقاتلة العدو (← جهاد)
 544. مقاسمه (← خراج)
 545. مقاصد شرع
 546. مقاطعه
 547. مقاومت‌های مردمی در برابر دولت
 548. مقدس اردبیلی
 549. مقررات ممنوعه جنگی
 550. ملأ
 551. ملازمات عقل و شرع
 552. ملازمات عقلیه
 553. ملازمه عقل و شرع در نظریه غزالی
 554. ملازمه مصلحت شخصی و مصلحت عمومی
 555. ملت و تقسیم‌بندی آن
 556. ملت
 557. ملک
 558. ملیت
 559. من لا تقیه له (← قاعده من لا تقیه له)
 560. منابع تشخیص مصلحت منابع حقوق
 561. منابع تشخیص مصلحت
 562. منابع حقوق اساسی
 563. منابع حقوق
 564. منابع مالی دولت‌های اسلامی و پیشنه آن
 565. منابع مالی دولت‌های اسلامی و پیشینه آن
 566. منابع مالی دولت‌های اسلامی
 567. مناطق محرمه
 568. منافع عمومی
 569. منافقین
 570. منطق تجربی سنتی
 571. منطق خوارج
 572. مهاجرت
 573. مهادنه
 574. مهرورزی (← عطوفت)
 575. مودة الرعیة (← رضی الرعیة)
 576. موضوع حقوق اساسی
 577. مکب بر دنیا
 578. مکتب جامع
 579. مکلفان به جهاد
 580. مکه
 581. ناسپاسی
 582. ناسیونالیزم اسلامی و جنبش آن
 583. ناسیونالیزم اسلامی
 584. ناسیونالیزم ایرانی و بقای زبان فارسی
 585. ناسیونالیزم ایرانی و جنبش صفویه
 586. ناسیونالیزم ایرانی و حرکت جبهه ملی
 587. ناسیونالیزم ایرانی و سلطنت‌طلبان
 588. ناسیونالیزم ایرانی و قیام مشروطه
 589. ناسیونالیزم ایرانی
 590. ناسیونالیزم ترک
 591. ناسیونالیزم عرب
 592. ناسیونالیزم عربی و تحلیل سیاسی آن
 593. ناسیونالیزم و خط عربی
 594. ناسیونالیزم و چهره‌های آن
 595. ناسیونالیزم
 596. ناسیونالیزم‌های عرب غیر مسلمان
 597. ناسیونالیزم‌های عرب لائیک
 598. ناسیونالیزم‌های عرب مسلمان
 599. الناظر فی امور المسلمین (← سلطان عادل)
 600. نخبه‌گرایی
 601. نظارت اداری و جایگاه آن در متون اسلامی
 602. نظارت اداری
 603. نظارت استصوابی
 604. نظارت استطاعی
 605. نظارت بعد از تصویب
 606. نظارت در اسلام
 607. نظارت سیاسی
 608. نظارت عمومی
 609. نظارت قبلی
 610. نظارت و کنترل
 611. نظارت پسینی (← نظارت بعد از تصویب)
 612. نظارت
 613. نظام اجرایی گروهی
 614. نظام اداری باز
 615. نظام اداری و آفات آن
 616. نظام اداری و اصول حاکم بر آن
 617. نظام اداری و انواع آن
 618. نظام اداری و اهداف آن
 619. نظام اداری و ضوابط ارتقای آن
 620. نظام اداری و هویت انسانی در آن
 621. نظام اداری
 622. نظام اطلاع‌رسانی
 623. نظام اقطاعی
 624. نظام بایگانی (← نظام اطلاع‌رسانی)
 625. نظام جور (← دولت جائر)
 626. نظام حکمیت (← حکمیت)
 627. نظام درآمدهای عمومی (← درآمدهای عمومی)
 628. نظام سیاسی و آینده آن در جهان اسلام
 629. نظام شورایی در مدیریت اسلامی (← شورا)
 630. نظام قبیله (← قبیله)
 631. نظام مالی در اسلام
 632. نظام مالی دولت مدینه
 633. نظام مالیاتی
 634. نظام هزینه‌های عمومی (← هزینه‌های عمومی)
 635. نظام پارلمانی (← حکومت پارلمانی)
 636. نظام کابینه‌ای
 637. نظام‌های قوه قضاییه
 638. نظریه استقلال قوا
 639. نظریه الهی دولت
 640. نظریه امت و امامت
 641. نظریه انقلاب اسلامی
 642. نظریه تأمین اجتماعی (← تأمین اجتماعی)
 643. نظریه تعدیل (← قوه تعدیل‌کننده)
 644. نظریه سیاسی
 645. نظریه شریعت ثابت از دورن متغیر
 646. نظریه فهم سیال
 647. نظریه محدودیت ذاتی حاکمیت (← تحدید حاکمیت)
 648. نظریه مخطئه
 649. نظریه نصب ولایت فقیه (← انتصاب فقیه)
 650. نظریه نظام‌سازی
 651. نظریه نفی دمکراسی در جهان اسلام (← دمکراسی اسلامی)
 652. نظریه هرمنوتیک دینی (← نظریه فهم سیال)
 653. نظریه پذیرش دموکراسی
 654. نظم عمومی
 655. نفر
 656. نفی اکراه
 657. نفی تجاوز (← اصل عدم توسل به زور)
 658. نفی تحمیل
 659. نفی تولی
 660. نفی حرج (← قاعده لاحرج)
 661. نفی سبیل و مستثنیات آن
 662. نفی سبیل و مصادیق آن
 663. نفی سبیل
 664. نفی سلطه
 665. نفی سلطه‌گری
 666. نقاب مبارزه با تروریسم
 667. نقض ذمه (← فسخ قرارداد ذمه)
 668. نقیب (← عریف)
 669. نمایندگی
 670. نهاد برتر (← قوه تعدیل‌کننده)
 671. نهضت تشیع
 672. نهضت شعوبیه
 673. نواب امام (← حکام نایب امام)
 674. نژادپرستی (← راسیسم)
 675. هجرت بسوی خدا
 676. هدف انتخابات (← انتخابات)
 677. هدنه (← قرارداد هدنه)
 678. هدیه حاکم جور (← جوائز السلطان)
 679. هرمنوتیک دینی (← نظریه فهم سیال)
 680. هزینه‌های عمومی
 681. هزینه‌های مستمر و غیرمستمر و تفکیک آنها
 682. هماهنگی
 683. همبستگی (← اصل اتحاد)
 684. هویت انسانی در نظام اداری (← نظام اداری)
 685. هیأت منصفه
 686. هیأت وزیران
 687. واجبات کفایی
 688. وجه الاماره (← خمس)
 689. وحدت امت اسلامی
 690. وحدت در قرآن کریم
 691. وحدت و راهبرد آن (← وحدت)
 692. وحدت
 693. وضع اغلال
 694. وطن آزاد (← آزادی مسکن)
 695. وطن اصلی (← وطن)
 696. وطن شرعی (← وطن)
 697. وطن عرفی (← وطن)
 698. وطن
 699. وفد (← وفود)
 700. وفود
 701. وقف
 702. ولایت اجرایی و مراتب آن
 703. ولایت اطاعت
 704. ولایت تشریعی
 705. ولایت تصرف
 706. ولایت در اذن
 707. ولایت
 708. ولایت در حسبه
 709. ولایت در فتوا
 710. ولایت در قضا
 711. ولایت سیاسی
 712. ولایت غیر استقلال (← ولایت فقیه)
 713. ولایت فقهای متعدد (← مزاحمة فقیه لفقیه آخر)
 714. ولایت فقیه انتخابی (← انتخاب فقیه)
 715. ولایت فقیه انتصابی (← انتصاب فقیه)
 716. ولایت فقیه در قانون اساسی
 717. ولایت فقیه
 718. ولایت محدود فقها
 719. ولایت نظارت
 720. ولایت هدایت
 721. ولایت و قلمرو آن
 722. ولایت و مراتب آن
 723. ولایت پذیرش
 724. ولایت
 725. ولی فقیه
 726. وکالت
 727. کابینه
 728. کار بدون درآمد
 729. کار
 730. کاربرد مصلحت در تعزیرات (← مصلحت و تعزیرات)
 731. کاشف الغطاء
 732. کاشفیت عقل
 733. کافر
 734. کاملة الوداد
 735. کامن‌لا
 736. کاپیتالیسم
 737. کاپیتولاسیون
 738. کتابی (← اهل کتاب)
 739. کرامت انسان
 740. کسر بودجه
 741. کشور اسلامی
 742. کشور بی‌طرف (← دارالحیاد)
 743. کشور جائل (← دارالحرب)
 744. کشور فدرال
 745. کشور
 746. کل (← بار تکفل)
 747. کلام سیاسی
 748. کلیساهای ارتدکسی ارامنه
 749. کلیسای آشوریان
 750. کلیسای ارتدکس یونان و روس
 751. کلیسای پروتستان
 752. کلیسای کاتولیک
 753. کمونیسم
 754. کنترل تسلیحات
 755. کنترل جمعیت
 756. کنترل قوه مجریه
 757. کنسول
 758. کنوانسیون (← قرارداد بین‌المللی)
 759. کنگره
 760. کودتا و شرایط آن (← پایان انقلابی قانون اساسی)
 761. گروه‌های سرآمد
 762. گزیت
 763. یارانه
 764. یکسونگری

دربارهٔ پدیدآورندگان

عباس علی عمید زنجانی (پدیدآورنده)
عباس علی عمید زنجانی
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی (متولد ۱۳۱۶ش، متوفی ۱۳۹۰ش)، تحصیلات حوزوی خود را در محضر اساتیدی همچون حضرات آیات: سید حسین بروجردی، امام خمینی و سید محمد حسین طباطبایی به اتمام رساند. نمایندگی مردم تهران در دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، ریاست کمیته علوم انسانی جهاد دانشگاهی، عضویت در شورای فرهنگی عمومی کشور و ریاست دانشگاه تهران ازجمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «فقه سیاسی»، «دانشنامه فقه سیاسی» و «در راه برپایی حج ابراهیمی» برخی از این آثار است.[۲]
ابراهیم موسی‌زاده (تدوین و تنظیم)
ابراهیم موسی‌زاده
حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیم موسی‌زاده (متولد ۱۳۵۴ش، روستای شهریور اردبیل)، تحصیلات حوزوی خود را در محضر اساتیدی همچون حضرات آیات: عبدالله جوادی آملی، جعفر سبحانی و سید محمود هاشمی شاهرودی پیگیری کرد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران به اتمام رساند. معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات شورای نگهبان، عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی ازجمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «حقوق بین‌الملل در اسلام»، «بایسته‌های فقه سیاسی»، «دانشنامه فقه سیاسی» و «عدالت و حاکمیت در قرآن و اندیشه سیاسی امام علی» برخی از این آثار است.[۳]

کتاب‌های وابسته

پانویس